Henkilökohtaiset vuosipinnat 2016
                       
Suupohjan vuosipinnat -etusivu Kuntapinnat
Tämän sivun taulukkoon kerätään Suupohjassa henkilökohtaisesti vuonna 2016 tavatut lajit. 
Lajeista ilmoitetaan ensimmäinen havaintopäivä.
Korjaukset voi ilmoittaa osoitteeseen Ismo.Nousiainen@dlc.fi.
  II JKo JKe SJa PSl JRi ORa KHi      
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 9.3. 1.1. 2.1. 1.1. 21.3. 22.4. 9.1.        
Pikkujoutsen Cygnus columbianus 27.3. 27.3. 27.3. 27.3. 28.3. 31.3.   5.4.      
Laulujoutsen Cygnus cygnus 1.1. 1.1. 2.1. 1.1. 1.1. 11.3. 19.3. 10.3.      
Joutsenhanhi Anser cygnoides (tk)                      
Metsähanhi Anser fabalis 19.3. 18.3. 20.3. 17.3. 25.3. 26.3. 27.3. 20.3.      
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 26.3. 26.3. 27.3. 26.3. 25.3. 29.3. 23.4.        
Tundrahanhi Anser albifrons 24.3. 26.3. 24.3. 28.3. 25.3. 26.3. 3.4.        
Kiljuhanhi Anser erythropus                      
Merihanhi Anser anser 10.3. 19.3. 20.3. 14.3. 21.3. 28.3. 27.3. 20.3.      
Lumihanhi Anser caerulescens                      
Tiibetinhanhi Anser indicus (tk)                      
Kanadanhanhi Branta canadensis 25.3. 26.3. 27.3. 24.3. 25.3. 28.3. 27.3. 7.4.      
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 27.3. 27.3. 7.4. 2.4. 28.3. 22.4. 9.4. 7.4.      
Sepelhanhi Branta bernicla 21.6. 9.10.   1.10. 21.6.            
Ruostesorsa Tadorna ferruginea                      
Ristisorsa Tadorna tadorna 27.3. 24.3. 27.3. 24.3. 5.6. 22.4. 9.5.        
Mandariinisorsa Aix galericulata                      
Haapana Anas penelope 27.3. 27.3. 27.3. 27.3. 28.3. 7.4. 3.4. 27.4.      
Amerikanhaapana Anas americana                      
Harmaasorsa Anas strepera 16.4. 27.4. 17.5. 11.4. 19.6. 22.4. 17.4.        
Tavi Anas crecca 27.3. 27.3. 27.3. 27.3. 28.3. 29.3. 1.4. 16.4.      
Amerikantavi Anas carolinensis 4.6. 4.6. 4.6. 4.6. 4.6.            
Sinisorsa Anas platyrhynchos 25.3. 3.1. 18.1. 24.3. 10.8. 28.3. 27.3.        
Jouhisorsa Anas acuta 27.3. 27.3. 27.3. 27.3. 28.3. 7.4. 3.4.        
Valkoposkisorsa Anas bahamensis (tk)                      
Heinätavi Anas querquedula 16.4. 15.4. 7.5. 14.4. 20.5. 21.4. 2.5.        
Lapasorsa Anas clypeata 7.4. 15.4. 7.4. 8.4. 20.5. 27.4. 11.4.        
Punapäänarsku Netta rufina                      
Punasotka Aythya ferina 4.4. 19.5. 7.4. 12.4. 31.8.   1.5.        
Ruskosotka Aythya nyroca                      
  II JKo JKe SJa PSl JRi ORa KHi      
Tukkasotka Aythya fuligula 27.3. 3.1. 27.3. 24.3. 28.3. 9.4. 2.4.        
Lapasotka Aythya marila 23.4. 2.1. 9.5. 23.4. 3.9.   1.5.        
Haahka Somateria mollissima 10.3. 19.3. 24.3. 20.3. 28.3. 22.4. 2.4.        
Kyhmyhaahka Somateria spectabilis 3.4.                    
Allihaahka Polysticta stelleri 20.3. 29.10.   20.3.              
Alli Clangula hyemalis 20.3. 3.1. 27.3. 24.3. 3.9. 22.4. 2.4.        
Mustalintu Melanitta nigra 20.3. 1.1. 2.1. 1.1. 28.3. 17.4. 9.4.        
Pilkkaniska Melanitta perspicillata       12.6.              
Pilkkasiipi Melanitta fusca 27.3. 3.1. 24.3. 24.3. 5.6. 22.4. 24.4.        
Telkkä Bucephala clangula 9.3. 1.1. 2.1. 1.1. 1.1. 28.3. 9.1. 25.3.      
Uivelo Mergellus albellus 27.3. 3.1. 27.3. 27.3. 4.6. 17.4. 14.4. 27.4.      
Tukkakoskelo Mergus serrator 10.3. 3.1. 24.3. 20.3. 28.3. 22.4. 9.4.        
Isokoskelo Mergus merganser 9.3. 1.1. 2.1. 1.1. 1.1. 22.4. 9.1.        
Viiriäinen Coturnix coturnix 31.5.   5.6. 6.6.              
Pyy Tetrastes bonasia 8.4. 2.1. 7.4. 3.1. 7.10. 9.5.          
Riekko Lagopus lagopus 21.4.   18.5.                
Teeri Tetrao tetrix 1.4. 2.1. 4.1. 19.1. 28.3. 7.3. 1.5.        
Metso Tetrao urogallus 23.4. 6.5. 2.6. 30.4.   7.3.          
Peltopyy Perdix perdix 3.2. 1.4. 26.3. 20.3. 27.2. 12.1.   15.3.      
Fasaani Phasianus colchicus 2.1.   3.1.   7.1. 1.1. 1.4. 31.1.      
Kaakkuri Gavia stellata 27.3. 3.1. 27.3. 24.3. 5.6. 22.4. 9.4.        
Kuikka Gavia arctica 2.4. 2.4. 2.4. 2.4. 5.6. 22.4. 9.4. 27.4.      
Amerikanjääkuikka Gavia immer                      
Jääkuikka Gavia adamsii 24.4. 24.4. 17.5. 26.4.              
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 9.9.                    
Silkkiuikku Podiceps cristatus 2.4. 2.4. 2.4. 2.4. 8.4. 17.4. 4.4. 27.4.      
Härkälintu Podiceps grisegena 2.4. 2.4. 2.4. 2.4. 20.5. 22.4. 1.5.        
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 8.4. 10.4. 16.4. 16.4. 4.6. 24.4. 22.4.        
Mustakaulauikku Podiceps nigricollis                      
Merimetso Phalacrocorax carbo 10.3. 1.1. 2.1. 1.1. 21.3. 22.4. 27.3.        
  II JKo JKe SJa PSl JRi ORa KHi      
Kaulushaikara Botaurus stellaris 3.5. 21.5. 7.5. 7.5. 20.5.   24.5.        
Silkkihaikara Egretta garzetta                      
Jalohaikara Egretta alba 27.4.   27.4. 6.8.   27.4.   27.4.      
Harmaahaikara Ardea cinerea 16.4. 5.3. 16.4. 3.4. 8.5. 9.7. 12.4. 9.5.      
Ruskohaikara Ardea purpurea                      
Mustahaikara Ciconia nigra                      
Kattohaikara Ciconia ciconia                      
Mehiläishaukka Pernis apivorus 10.5. 26.6. 29.6. 9.7. 28.5. 16.9.          
Haarahaukka Milvus migrans  9.7. 9.7.   9.7.              
Isohaarahaukka Milvus milvus                      
Merikotka Haliaeetus albicilla 23.1. 1.1. 2.1. 1.1. 1.1. 17.2. 16.1.        
Käärmekotka Circaetus gallicus                      
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 16.4. 24.4. 23.5. 30.4. 12.6. 11.8. 14.4.        
Sinisuohaukka Circus cyaneus 24.4. 24.4. 26.3. 30.4. 31.8. 16.3. 16.4.        
Arosuohaukka Circus macrourus   21.8. 21.8. 14.4. 21.8.            
Niittysuohaukka Circus pygargus         10.8.            
Kanahaukka Accipiter gentilis 6.1. 4.1. 4.1. 22.1. 27.3. 2.1. 16.4.        
Varpushaukka Accipiter nisus 3.1. 2.1. 27.3. 19.1. 3.1. 2.1. 27.3. 18.2.      
Hiirihaukka Buteo buteo 27.3. 27.3. 27.3. 2.4. 25.3. 29.3. 28.3. 5.4.      
Piekana Buteo lagopus 3.1. 26.3. 5.4. 9.4. 15.10. 31.3. 21.4. 7.4.      
Kiljukotka Aquila clanga                      
Pikkukiljukotka Aquila pomarina                      
Pikkukotka Aquila pennata                      
Maakotka Aquila chrysaetos   1.1. 2.1. 1.1. 10.8.   27.3.        
   Arokotka Aquila nipalensis                      
Sääski Pandion haliaetus 16.4. 15.4. 2.6. 26.4. 27.5.   17.4.        
Tuulihaukka Falco tinnunculus 27.3. 27.3. 27.3. 31.3. 3.6. 28.3. 27.3. 5.4.      
Punajalkahaukka Falco vespertinus                      
Ampuhaukka Falco columbarius 9.4. 9.4. 4.9. 9.4. 4.9. 11.2.   10.1.      
Nuolihaukka Falco subbuteo 7.5. 6.5. 13.5. 6.5. 10.6.     19.5.      
  II JKo JKe SJa PSl JRi ORa KHi      
Tunturihaukka Falco rusticolus 1.10.     1.10.              
Muuttohaukka Falco peregrinus 4.4. 27.4. 21.8.   21.8. 13.9. 28.4.        
Luhtakana Rallus aquaticus 3.5. 23.6. 8.7. 20.6. 23.6.            
Luhtahuitti Porzana porzana 29.5. 2.6.   24.5.              
Pikkuhuitti Porzana parva                      
Ruisrääkkä Crex crex 21.5. 3.6. 2.6. 6.6. 23.5. 2.6.          
Liejukana Gallinula chloropus                      
Nokikana Fulica atra 16.4. 11.8. 3.9. 17.4. 14.8. 21.4. 16.4.        
Kurki Grus grus 25.3. 24.3. 26.3. 24.3. 25.3. 26.3. 28.3. 28.3.      
Pitkäjalka Himantopus himantopus                      
Avosetti Recurvirostra avosetta                      
Meriharakka Haematopus ostralegus 27.3. 27.3. 27.3. 27.3. 28.3. 22.4. 3.4.        
Siperiankurmitsa Pluvialis fulva                      
Kapustarinta Pluvialis apricaria 25.3. 15.4. 9.4. 11.4. 9.4. 28.3. 28.3. 19.5.      
Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 4.6. 4.6. 29.7. 30.7. 10.8.            
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 16.3. 24.3. 16.3. 23.3. 25.6. 15.3. 27.3.        
Pikkutylli Charadrius dubius 7.5. 24.4. 9.5. 7.5. 4.6. 22.5. 16.4. 12.5.      
Tylli Charadrius hiaticula 2.4. 2.4. 27.3. 28.3. 4.6. 7.4. 9.5.        
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus                      
Ylänkötylli Charadrius mongolus                      
Aavikkotylli Charadrius leschenaultii                      
Keräkurmitsa Charadrius morinellus   16.5.                  
Pikkukuovi Numenius phaeopus 30.4. 15.4. 13.5. 30.4. 28.5. 28.4. 7.5.        
Kuovi Numenius arquata 3.4. 8.4. 7.4. 8.4. 11.4. 7.4. 14.4. 15.4.      
Mustapyrstökuiri Limosa limosa 30.4. 30.4.   30.4. 5.6.            
Punakuiri Limosa lapponica 23.4. 24.4. 13.8. 23.4. 3.9. 7.5. 9.5.        
Karikukko Arenaria interpres 8.5. 5.5. 17.5. 28.5. 19.6. 29.5.          
Isosirri Calidris canutus 23.7. 13.7. 13.8. 6.8. 10.8.            
Suokukko Calidris pugnax 25.4. 14.4. 2.5. 30.4. 4.6. 28.4. 28.4.        
Jänkäsirriäinen Calidris falcinellus 25.5. 4.6. 25.5. 4.6. 4.6.            
  II JKo JKe SJa PSl JRi ORa KHi      
Kuovisirri Calidris ferruginea 21.7. 12.7. 7.7. 30.7. 21.7.            
Rusokaulasirri Calidris ruficollis                      
Lapinsirri Calidris temminckii 8.5. 6.5. 13.5. 7.5. 5.6.            
Pulmussirri Calidris alba 5.6. 7.8. 5.6. 6.8. 5.6.            
Suosirri Calidris alpina 14.5. 14.5. 18.5. 28.5. 4.6.            
Merisirri Calidris maritima 27.3. 27.3. 27.3. 16.4. 2.10.            
Pikkusirri Calidris minuta 9.7. 9.7. 13.5. 9.7. 23.7.            
   Tundravikla Calidris subruficollis                      
Palsasirri Calidris melanotos                      
Vesipääsky Phalaropus lobatus 5.6. 5.6. 11.6. 9.6. 5.6.            
Isovesipääsky Phalaropus fulicarius                      
Rantakurvi Xenus cinereus                      
Rantasipi Actitis hypoleucos 1.5. 1.5. 7.5. 5.5. 31.5. 27.4. 5.5.        
Metsäviklo Tringa ochropus 4.4. 8.4. 9.4. 9.4. 8.5. 11.4. 9.4.        
Mustaviklo Tringa erythropus 30.4. 30.4. 7.5. 30.4. 4.6. 7.5. 7.5.        
Valkoviklo Tringa nebularia 17.4. 24.4. 7.5. 26.4. 26.5. 27.4. 7.5.        
Lampiviklo Tringa stagnatilis 4.6. 4.6. 4.6. 4.6. 4.6.            
Liro Tringa glareola 5.5. 7.5. 2.5. 7.5. 8.5. 27.4. 21.4.        
Punajalkaviklo Tringa totanus 22.4. 24.4. 7.5. 22.4. 20.5. 28.4. 16.4.        
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 7.4. 5.6. 8.10. 11.10. 8.10. 28.4.          
Räme-/tundrakurppelo Limnodromus sco/gri                      
Lehtokurppa Scolopax rusticola 7.4. 8.4. 16.4. 8.4. 30.3. 7.5. 23.4.        
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 27.3. 27.3. 27.3. 29.3. 20.5. 9.4. 27.3. 26.4.      
Heinäkurppa Gallinago media 17.9. 9.9. 17.9. 17.9. 17.9.            
Pääskykahlaaja Glareola pratincola                      
Aropääskykahlaaja Glareola nordmanni                      
Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus   17.5. 17.5. 13.5. 19.6.            
Merikihu Stercorarius parasiticus 2.4. 2.4. 2.4. 2.4. 5.6. 22.4. 24.4.        
Tunturikihu Stercorarius longicaudus 11.9. 30.7. 11.9.   11.9.            
Isokihu Stercorarius skua                      
  II JKo JKe SJa PSl JRi ORa KHi      
Lunni Fratercula arctica                      
Riskilä Cepphus grylle 27.3. 19.3. 2.4. 24.3. 5.6.            
Ruokki Alca torda 20.3. 19.3. 24.3. 20.3. 5.6. 22.4.          
Pikkuruokki Alle alle   6.12.                  
Etelänkiisla Uria aalge 10.4. 24.3. 16.4. 24.3. 5.6.            
Pikkutiira Sternula albifrons 8.5. 8.5. 8.5.                
Räyskä Hydroprogne caspia 12.4. 9.4. 16.4. 9.4. 21.8. 22.4. 9.4.        
Mustatiira Chlidonias niger 17.6. 17.6.   17.6. 18.6.            
Valkosiipitiira Chlidonias leucopterus                      
Riuttatiira Sterna sandvicensis                      
Kalatiira Sterna hirundo 23.4. 24.4. 7.5. 23.4. 20.4. 29.5. 17.4.        
Lapintiira Sterna paradisaea 23.4. 24.4. 7.5. 23.4. 8.5. 7.5. 16.4.        
Pikkulokki Hydrocoloeus minutus 27.4. 26.4. 7.5. 26.4. 20.5. 3.5. 1.5. 12.5.      
Pikkukajava Rissa tridactyla                      
Naurulokki Larus ridibundus 27.3. 27.3. 27.3. 24.3. 28.3. 28.3. 27.3. 2.4.      
Mustanmerenlokki Larus melanocephalus 9.10. 9.10.     9.10.            
Kalalokki Larus canus 10.3. 1.1. 2.1. 2.1. 25.3. 28.3. 20.2.        
Selkälokki Larus fuscus 27.3. 27.3. 27.3. 27.3. 28.3. 22.4. 1.4.        
Harmaalokki Larus argentatus 1.1. 1.1. 2.1. 2.1. 1.1. 17.2. 9.1. 25.3.      
Aroharmaalokki Larus cachinnans                      
Grönlanninlokki Larus glaucoides                      
Isolokki Larus hyperboreus       21.1.              
Merilokki Larus marinus 1.1. 1.1. 2.1. 2.1. 1.1. 22.4. 9.1.        
Kesykyyhky Columba livia 1.1. 1.1. 23.1. 2.1. 1.1. 2.1. 9.1. 1.1.      
Uuttukyyhky Columba oenas 8.3. 27.3. 20.3. 22.3. 8.4. 28.3. 27.3. 20.3.      
Sepelkyyhky Columba palumbus 27.3. 27.3. 24.3. 27.3. 28.3. 28.3. 27.3.        
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 17.1. 23.1. 10.4.   20.5. 11.2. 23.4.        
Turturikyyhky Streptopelia turtur                      
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis                      
Käki Cuculus canorus 8.5. 1.5. 6.5. 10.5. 4.6. 7.5. 9.5. 9.5.      
  II JKo JKe SJa PSl JRi ORa KHi      
Huuhkaja Bubo bubo 15.2. 1.11. 18.1. 6.11.   5.2.   19.1.      
Tunturipöllö Bubo scandiacus                      
Hiiripöllö Surnia ulula 3.1.   3.1. 27.12.   19.1.   2.1.      
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 17.5. 19.2. 6.12. 3.10. 21.3. 12.1. 15.2. 15.3.      
Lehtopöllö Strix aluco 25.6. 5.2. 5.3.       21.3.        
Viirupöllö Strix uralensis 10.3. 4.11. 24.2. 13.4. 4.11. 23.10.   19.5.      
Lapinpöllö Strix nebulosa                      
Sarvipöllö Asio otus 10.6. 7.10. 1.3.     22.4.          
Suopöllö Asio flammeus 12.4. 10.4. 2.5. 16.4. 23.5. 23.7.          
Helmipöllö Aegolius funereus 15.2. 5.2. 1.3. 11.2.   5.2. 15.2.        
Kehrääjä Caprimulgus europaeus 4.5. 29.5. 25.5. 24.5. 23.6. 15.7.          
Piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus                      
Tervapääsky Apus apus 13.5. 15.5. 14.5. 22.5. 19.5. 21.5.          
Kuningaskalastaja Alcedo atthis                      
Mehiläissyöjä Merops apiaster                      
Sininärhi Coracias garrulus                      
Harjalintu Upupa epops 9.10.                    
Käenpiika Jynx torquilla 4.5. 29.4. 2.5. 1.5. 1.6. 4.5. 5.5. 10.5.      
Harmaapäätikka Picus canus 23.4. 28.7. 9.9. 23.4. 5.10. 28.7.          
Palokärki Dryocopus martius 1.1. 20.2. 25.2. 4.2. 14.8. 24.1. 16.1. 15.3.      
Käpytikka Dendrocopos major 1.1. 1.1. 2.1. 1.1. 1.1. 1.1. 9.1. 5.1.      
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 9.10. 9.10.                  
Pikkutikka Dendrocopos minor 14.4. 5.3. 5.2.     22.4. 24.4.        
Pohjantikka Picoides tridactylus 18.9. 8.10.                  
Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla                      
Kangaskiuru Lullula arborea 27.3. 27.3. 27.3. 27.3.   27.4.          
Kiuru Alauda arvensis 10.3. 24.3. 20.3. 22.3. 26.3. 16.3. 19.3. 20.3.      
Tunturikiuru Eremophila alpestris   10.4.                  
Törmäpääsky Riparia riparia 1.5. 1.5. 7.5. 12.5. 8.5. 6.6. 4.5.        
Haarapääsky Hirundo rustica 23.4. 30.4. 4.5. 23.4. 8.5. 7.5. 4.5. 22.4.      
  II JKo JKe SJa PSl JRi ORa KHi      
Räystäspääsky Delichon urbicum 7.5. 6.5. 7.5. 1.5. 21.5. 16.5. 4.5. 12.5.      
Ruostepääsky Cecropis daurica                      
Isokirvinen Anthus richardi 14.9. 15.9. 24.9. 24.9. 14.9.     24.9.      
Mongoliankirvinen Anthus godlewskii                      
Nummikirvinen Anthus campestris                      
   Taigakirvinen Anthus hodgsoni                      
Metsäkirvinen Anthus trivialis 23.4. 24.4. 28.4. 21.4. 25.6. 7.5. 7.5.        
Niittykirvinen Anthus pratensis 2.4. 2.4. 2.4. 2.4. 5.6. 26.3. 3.4. 3.5.      
Lapinkirvinen Anthus cervinus 3.9. 11.9. 3.9. 17.9. 17.9.            
Luotokirvinen Anthus petrosus 2.4. 26.3. 2.4. 2.4. 22.7. 22.4.          
Keltavästäräkki Motacilla flava 8.5. 14.5. 7.5. 16.5. 22.8. 18.5.   12.5.      
Sitruunavästäräkki Motacilla citreola                      
Virtavästäräkki Motacilla cinerea                      
Västäräkki Motacilla alba 3.4. 8.4. 7.4. 6.4. 7.4. 7.4. 8.4. 24.3.      
Tilhi Bombycilla garrulus 28.3. 28.3. 7.5. 19.1. 6.1. 29.2.          
Koskikara Cinclus cinclus 6.1. 1.1. 2.1. 2.1. 1.1. 4.1. 9.1. 2.1.      
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 2.4. 2.4. 28.3. 2.4. 9.9. 9.5. 5.5.        
Rautiainen Prunella modularis 10.4. 9.4. 4.4. 7.4. 6.6. 22.4. 23.4.        
Taigarautiainen Prunella montanella 29.10. 28.10. 21.10. 22.10. 17.10.            
Punarinta Erithacus rubecula 2.4. 2.4. 2.4. 2.4. 2.4. 6.4. 2.4. 6.4.      
Satakieli Luscinia luscinia 14.5. 21.5. 10.5. 31.5. 25.5.   7.5. 11.5.      
Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos                      
Sinirinta Luscinia svecica 10.5. 8.5. 7.5. 12.5. 11.9. 12.5.   4.5.      
Sinipyrstö Tarsiger cyanurus                      
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros   29.4.                  
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 20.4. 7.5. 2.5. 13.5. 4.5. 9.5. 4.5. 21.4.      
Pensastasku Saxicola rubetra 1.5. 5.5. 2.5. 10.5. 20.5. 4.5. 5.5. 5.5.      
Nokitasku Saxicola caprata                      
Sepeltasku Saxicola maurus                      
Mustapäätasku Saxicola rubicola                      
Kivitasku Oenanthe oenanthe 10.4. 30.4. 7.5. 11.4. 20.5. 13.4. 5.5. 12.5.      
  II JKo JKe SJa PSl JRi ORa KHi      
Nunnatasku Oenanthe pleschanka                      
Sepelrastas Turdus torquatus 10.4. 9.4.   9.4.     23.4.        
Mustarastas Turdus merula 5.3. 1.1. 2.1. 8.1. 1.1. 29.1. 9.1. 29.3.      
Mustakaularastas Turdus atrogularis 31.12. 5.11. 29.12. 5.11. 28.12.            
Räkättirastas Turdus pilaris 28.3. 28.3. 28.3. 29.3. 4.1. 11.2. 9.1. 28.3.      
Laulurastas Turdus philomelos 7.4. 8.4. 7.4. 13.4. 8.4. 17.4. 9.4.        
Punakylkirastas Turdus iliacus 3.4. 8.4. 28.3. 7.4. 30.3. 5.4. 2.4. 6.4.      
Kulorastas Turdus viscivorus 27.3. 27.3. 27.3. 27.3. 28.3. 20.4. 8.4.        
Viirusirkkalintu Locustella lanceolata                      
Pensassirkkalintu Locustella naevia 21.5.       13.6.   24.5.        
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 2.6.   9.7. 7.6. 22.6.   5.6.        
Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides                      
Pikkukultarinta Iduna caligata 28.5. 28.5. 28.5. 28.5.              
Kultarinta Hippolais icterina 22.5. 12.6.   3.6.     4.6. 12.5.      
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 11.5. 28.5. 9.5. 26.5. 20.5. 17.5. 7.5.        
Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola                      
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 21.5. 21.5. 28.5. 21.5. 31.5. 15.7. 4.6.        
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 2.6. 11.6. 11.6. 7.6.     24.5.        
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 27.5. 2.6. 11.6.   12.6.            
Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus                      
Kääpiökerttu Sylvia nana                      
Kirjokerttu Sylvia nisoria                      
Hernekerttu Sylvia curruca 5.5. 5.5. 7.5. 7.5. 22.5. 4.5. 5.5. 6.5.      
Pensaskerttu Sylvia communis 15.5. 15.5. 19.5. 13.5. 21.5. 21.5. 15.5.        
Lehtokerttu Sylvia borin 21.5. 16.5. 23.5. 28.5. 29.5. 6.6. 15.5.        
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 7.5. 5.5. 17.5. 7.5. 30.5. 22.5. 5.5.        
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 28.5. 28.5. 28.5. 28.5.       16.5.      
Lapinuunilintu Phylloscopus borealis                      
Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus 9.10. 9.10.                  
Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 4.9. 9.9. 4.9. 17.9. 4.9.            
  II JKo JKe SJa PSl JRi ORa KHi      
Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei                      
Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi                      
Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus                      
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 28.5. 17.5. 14.5. 13.5. 1.6. 9.5. 5.6. 19.5.      
Tiltaltti Phylloscopus collybita 16.4. 24.4. 24.4. 21.4. 8.5. 2.5. 16.4.        
Pajulintu Phylloscopus trochilus 1.5. 5.5. 2.5. 6.5. 8.5. 6.5. 5.5. 5.5.      
Hippiäinen Regulus regulus 10.3. 2.1. 4.1. 2.4. 12.2. 1.4. 6.2.        
Harmaasieppo Muscicapa striata 13.5. 20.5. 14.5. 10.5. 20.6. 6.6. 15.5.        
Pikkusieppo Ficedula parva 4.6. 3.6. 11.9. 10.9. 10.9.            
Sepelsieppo Ficedula albicollis                      
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 4.5. 5.5. 9.5. 7.5. 21.5. 13.5. 5.5. 8.5.      
Viiksitimali Panurus biarmicus 6.1. 23.1. 5.2. 7.1. 7.10.   20.1. 20.3.      
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 10.9. 10.9. 20.1. 10.9. 20.8. 22.4. 9.4.        
Sinitiainen Cyanistes caeruleus 1.1. 1.1. 2.1. 2.1. 1.1. 1.1. 9.1.        
Talitiainen Parus major 1.1. 1.1. 2.1. 2.1. 1.1. 1.1. 9.1. 22.1.      
Kuusitiainen Periparus ater 9.1. 1.1. 3.1. 8.1. 1.1. 25.2. 16.1. 15.1.      
Töyhtötiainen Lophophanes cristatus 9.1. 2.1. 10.1. 24.3. 10.8. 2.1. 16.1.        
Viitatiainen Poecile palustris                      
Hömötiainen Poecile montanus 1.1. 2.1. 3.1. 8.1. 29.6. 2.1. 16.1.        
Lapintiainen Poecile cinctus         2.10.   1.10.        
Pähkinänakkeli Sitta europaea 29.10. 20.10. 4.1. 20.10. 20.10.            
Puukiipijä Certhia familiaris 9.1. 20.2. 19.1. 20.3. 10.8. 6.5. 30.1.        
Kuhankeittäjä Oriolus oriolus                      
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 14.5. 6.5. 17.5. 16.5. 3.6. 18.5.          
Mustaotsalepinkäinen Lanius minor 23.5.   23.5. 23.5. 23.5.            
Isolepinkäinen Lanius excubitor 6.1. 1.1. 2.1. 2.1. 25.3. 12.1. 20.1.        
Närhi Garrulus glandarius 5.3. 1.1. 3.1. 19.1. 23.10. 2.1. 9.1. 2.1.      
Kuukkeli Perisoreus infaustus                      
Harakka Pica pica 1.1. 1.1. 2.1. 2.1. 1.1. 2.1. 9.1. 22.1.      
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 11.7. 15.7. 7.5. 31.7. 25.7. 2.1. 9.1. 17.3.      
  II JKo JKe SJa PSl JRi ORa KHi      
Naakka Corvus monedula 1.1. 1.1. 2.1. 2.1. 1.1. 2.1. 9.1. 6.1.      
Mustavaris Corvus frugilegus 17.3. 19.3. 24.3. 29.3. 16.9. 16.3. 1.4.        
Varis Corvus corone cornix 1.1. 1.1. 2.1. 2.1. 7.1. 2.1. 9.1. 15.1.      
Korppi Corvus corax 3.1. 1.1. 2.1. 2.1. 26.3. 12.1. 16.1. 7.2.      
Kottarainen Sturnus vulgaris 20.3. 5.1. 24.3. 20.3. 4.1. 16.3. 9.1. 25.3.      
Punakottarainen Pastor roseus                      
Varpunen Passer domesticus 16.4. 1.1. 3.1. 22.2. 28.3. 2.1. 16.1. 10.1.      
Pikkuvarpunen Passer montanus 1.1. 1.1. 3.1. 15.1. 2.1. 1.1. 9.1. 26.1.      
Peippo Fringilla coelebs 28.3. 24.1. 28.3. 28.3. 27.3. 31.3. 24.1. 31.3.      
Järripeippo Fringilla montifringilla 17.4. 4.1. 24.1. 9.1. 9.4. 28.3. 14.4. 18.4.      
Keltahemppo Serinus serinus                      
Viherpeippo Carduelis chloris 6.1. 1.1. 2.1. 8.1. 4.1. 1.1. 16.1. 6.1.      
Tikli Carduelis carduelis 19.3. 5.1. 20.3. 13.9. 5.1. 2.1. 30.1. 29.2.      
Vihervarpunen Carduelis spinus 5.3. 2.1. 25.2. 31.1. 1.1. 2.1. 9.1.        
Hemppo Carduelis cannabina 28.3. 28.3. 28.3. 14.4. 16.6. 28.3. 2.4. 5.5.      
Vuorihemppo Carduelis flavirostris                      
Urpiainen Carduelis flammea  3.1. 3.1. 22.1. 26.1. 4.1. 15.1. 13.2. 17.1.      
Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 15.10. 18.3. 2.10. 11.10. 23.10. 17.10.   8.12.      
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera   24.8.     18.8.            
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1.1. 3.1. 4.1. 8.1. 16.9. 17.2. 16.1.        
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 9.4. 1.1. 31.1. 2.1. 8.10. 9.10. 24.1.        
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 14.5. 14.5. 17.5. 13.5. 22.5. 21.5. 17.5. 10.5.      
Taviokuurna Pinicola enucleator   18.11. 29.10.   26.10. 8.1.          
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1.1. 1.1. 2.1. 2.1. 20.8. 2.1. 9.1.        
Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 23.4.   26.5.   29.11.   10.1.        
Lapinsirkku Calcarius lapponicus 27.3. 27.3. 15.10. 23.4. 14.9.            
Pulmunen Plectrophenax nivalis 20.3. 19.3. 20.3. 20.3. 28.3. 17.3. 3.4. 20.3.      
Mäntysirkku Emberiza leucocephalos                         
Keltasirkku Emberiza citrinella 1.1. 1.1. 3.1. 4.1. 1.1. 1.1. 20.1. 23.1.      
Peltosirkku Emberiza hortulana 7.5. 21.5. 9.5. 10.5. 4.6. 21.5. 5.6. 12.5.      
Pohjansirkku Emberiza rustica                      
Pikkusirkku Emberiza pusilla   10.10.     14.9.            
Kultasirkku Emberiza aureola                      
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 6.1. 1.4. 5.2. 19.1. 8.5. 11.4. 1.4. 20.3.      
Harmaasirkku Emberiza calandra                      
Lajeja vuonna 2016 234 231 221 220 214 174 162 87      
  Joulukuu 234 231 221 220 214 174 162 87      
  Marraskuu 233 230 219 219 213 174 162 86      
  Lokakuu 232 226 219 217 211 174 162 86      
  Syyskuu 225 216 215 210 197 171 161 86      
  Elokuu 217 211 204 203 181 169 161 85      
  Heinäkuu 217 207 200 198 163 168 161 85      
  Kesäkuu 212 200 196 194 159 163 161 85      
  Toukokuu 200 185 185 182 112 159 156 85      
  Huhtikuu 158 148 127 145 73 127 120 61      
  Maaliskuu 93 99 99 89 64 72 62 42      
  Helmikuu 36 59 51 45 29 41 43 20      
  Tammikuu 33 55 44 42 27 31 38 17      
  II JKo JKe SJa PSl JRi ORa KHi      
                       
| Etusivu |