Henkilökohtaiset vuosipinnat 2015
                         
Suupohjan vuosipinnat -etusivu Kuntapinnat
Tämän sivun taulukkoon kerätään Suupohjassa henkilökohtaisesti vuonna 2015 tavatut lajit. 
Lajeista ilmoitetaan ensimmäinen havaintopäivä.
Korjaukset voi ilmoittaa osoitteeseen Ismo.Nousiainen@dlc.fi.
  JKo II JRi PSl JKe KHi ORa          
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 1.1. 24.3. 11.3. 12.2. 11.1. 7.7. 15.2.         Kyhmyjoutsen
Pikkujoutsen Cygnus columbianus   14.4.   14.4. 14.4.   21.4.         Pikkujoutsen
Laulujoutsen Cygnus cygnus 1.1. 9.3. 9.3. 28.2. 25.2. 10.3. 7.3.         Laulujoutsen
Joutsenhanhi Anser cygnoides (tk)                       Joutsenhanhi
Metsähanhi Anser fabalis 14.3. 9.3. 11.3. 9.3. 9.3. 16.3. 21.3.         Metsähanhi 
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 28.3. 20.3. 22.3. 16.3. 21.3. 26.3. 21.3.         Lyhytnokkahanhi
Tundrahanhi Anser albifrons 14.3. 9.3. 19.3. 10.3. 21.3. 26.3. 21.3.         Tundrahanhi 
Kiljuhanhi Anser erythropus                       Kiljuhanhi
Merihanhi Anser anser 7.3. 8.3. 11.3. 8.3. 27.2. 26.3. 21.3.         Merihanhi
Lumihanhi Anser caerulescens                       Lumihanhi
Tiibetinhanhi Anser indicus (tk)                       Tiibetinhanhi
Kanadanhanhi Branta canadensis 14.3. 9.3. 9.3. 9.3. 9.3.   4.4.         Kanadanhanhi
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 29.3. 29.3. 21.4. 29.3. 29.3. 7.5. 29.3.         Valkoposkihanhi
Sepelhanhi Branta bernicla 20.9. 3.10.   20.9.               Sepelhanhi
Ruostesorsa Tadorna ferruginea                       Ruostesorsa
Ristisorsa Tadorna tadorna 28.3. 29.3.   29.3. 19.3. 7.5. 6.4.         Ristisorsa
Mandariinisorsa Aix galericulata                       Mandariinisorsa
Haapana Anas penelope 29.3. 29.3. 15.4. 29.3. 29.3.   10.4.         Haapana
Amerikanhaapana Anas americana                       Amerikanhaapana
Harmaasorsa Anas strepera 10.4. 18.4.   7.4. 4.5.   9.5.         Harmaasorsa
Tavi Anas crecca 3.4. 30.3. 15.4. 27.3. 30.3. 24.4. 5.4.         Tavi
Amerikantavi Anas carolinensis                       Amerikantavi
Sinisorsa Anas platyrhynchos 1.1. 8.3. 9.3. 1.1. 1.1. 9.7. 24.3.         Sinisorsa
Jouhisorsa Anas acuta 29.3. 30.3. 21.4. 29.3. 29.3.   11.4.         Jouhisorsa
Valkoposkisorsa Anas bahamensis (tk)                       Valkoposkisorsa
Heinätavi Anas querquedula 10.4. 21.4.   21.4. 21.4.   20.4.         Heinätavi
Lapasorsa Anas clypeata 10.4. 12.4. 8.5. 7.4. 15.4.   15.4.         Lapasorsa
Punapäänarsku Netta rufina                       Punapäänarsku
Punasotka Aythya ferina 11.4. 11.4.   13.4. 24.4. 24.4.           Punasotka
Ruskosotka Aythya nyroca                       Ruskosotka
  JKo II JRi PSl JKe KHi ORa          
Tukkasotka Aythya fuligula 1.1. 27.3. 3.5. 9.3. 3.3.   29.3.         Tukkasotka
Lapasotka Aythya marila 10.4. 24.4. 9.9. 4.5. 4.5.             Lapasotka
Haahka Somateria mollissima 7.3. 20.3. 1.4. 4.1. 7.3. 24.4. 29.3.         Haahka
Kyhmyhaahka Somateria spectabilis 10.4. 12.4.                   Kyhmyhaahka
Allihaahka Polysticta stelleri   4.10.                   Allihaahka
Alli Clangula hyemalis 1.1. 24.3. 7.5. 4.1. 13.2.   19.4.         Alli
Mustalintu Melanitta nigra 1.1. 24.3. 1.4. 4.1. 11.1. 24.4. 29.3.         Mustalintu
Pilkkaniska Melanitta perspicillata       7.5.               Pilkkaniska
Pilkkasiipi Melanitta fusca 1.1. 24.3. 1.4. 20.1. 21.1.   6.4.         Pilkkasiipi
Telkkä Bucephala clangula 1.1. 20.3. 11.3. 13.1. 11.1. 11.3. 29.3.         Telkkä
Uivelo Mergellus albellus 18.1. 20.3. 19.4. 18.3. 27.3.   4.4.         Uivelo
Tukkakoskelo Mergus serrator 5.1. 24.3. 1.4. 20.1. 21.1. 24.4. 11.4.         Tukkakoskelo
Isokoskelo Mergus merganser 1.1. 20.3. 25.3. 1.1. 1.1. 24.4. 15.2.         Isokoskelo
Pyy Bonasa bonasia 29.3. 26.3. 28.4. 4.1. 27.1.   11.4.         Pyy 
Riekko Lagopus lagopus 29.12. 21.4. 2.6. 14.4.               Riekko 
Teeri Tetrao tetrix 1.1. 1.1. 9.3. 1.1. 6.1. 3.4. 4.4.         Teeri
Metso Tetrao urogallus 3.10. 22.4. 24.3. 23.3. 14.5.             Metso
Peltopyy Perdix perdix 8.5. 24.1. 7.1. 10.1. 10.1. 15.1.           Peltopyy
Viiriäinen Coturnix coturnix 13.6. 10.6.   12.6.   23.6.           Viiriäinen
Fasaani Phasianus colchicus 23.5. 18.1. 1.1. 1.1. 13.1. 21.1. 7.3.         Fasaani
Kaakkuri Gavia stellata 1.1. 26.3. 3.5. 20.1. 9.3. 24.4. 11.4.         Kaakkuri 
Kuikka Gavia arctica 6.4. 11.4.   13.4. 15.4.   11.4.         Kuikka
Amerikanjääkuikka Gavia immer                       Amerikanjääkuikka
Jääkuikka Gavia adamsii 25.4. 25.4. 11.10. 25.4. 25.4.   19.4.         Jääkuikka
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 20.8. 17.8.   17.8. 18.8.             Pikku-uikku
Silkkiuikku Podiceps cristatus 29.3. 6.4. 1.4. 19.3. 6.4. 7.7. 4.4.         Silkkiuikku
Härkälintu Podiceps grisegena 4.4. 4.4. 3.5. 5.4. 5.4.   25.4.         Härkälintu
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 6.4. 11.4. 2.5. 12.4. 15.4. 24.4. 25.4.         Mustakurkku-uikku 
Mustakaulauikku Podiceps nigricollis                       Mustakaulauikku 
Merimetso Phalacrocorax carbo 4.1. 20.3. 1.4. 4.1. 10.1. 7.7. 22.3.         Merimetso
  JKo II JRi PSl JKe KHi ORa          
Kaulushaikara Botaurus stellaris 18.5. 26.4.     25.4.             Kaulushaikara
Silkkihaikara Egretta garzetta                       Silkkihaikara
Jalohaikara Egretta alba 9.5. 9.5.   4.9. 4.9.             Jalohaikara
Harmaahaikara Ardea cinerea 28.3. 11.4. 7.5. 18.3. 25.4. 7.7. 17.4.         Harmaahaikara
Ruskohaikara Ardea purpurea                       Ruskohaikara
Mustahaikara Ciconia nigra                       Mustahaikara
Kattohaikara Ciconia ciconia   4.5.   4.5. 4.5.             Kattohaikara
Mehiläishaukka Pernis apivorus 18.5. 25.7.   21.7. 31.5.             Mehiläishaukka
Haarahaukka Milvus migrans  11.7.       29.8.             Haarahaukka
Isohaarahaukka Milvus milvus                       Isohaarahaukka
Merikotka Haliaeetus albicilla 1.1. 24.1. 19.3. 1.1. 4.1. 26.3. 15.2.         Merikotka
Käärmekotka Circaetus gallicus                       Käärmekotka
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 1.5. 26.4. 11.4. 15.4. 26.4.   17.4.         Ruskosuohaukka
Sinisuohaukka Circus cyaneus 15.8. 18.4. 1.4. 16.8. 1.4. 9.4.           Sinisuohaukka
Arosuohaukka Circus macrourus 30.8. 6.9. 28.8. 30.8. 8.8.             Arosuohaukka
Niittysuohaukka Circus pygargus                       Niittysuohaukka
Kanahaukka Accipiter gentilis 17.1. 15.3. 14.1. 22.3. 17.3. 17.10. 25.1.         Kanahaukka
Varpushaukka Accipiter nisus 1.1. 12.4. 6.2. 20.1. 4.1. 4.1. 7.2.         Varpushaukka
Hiirihaukka Buteo buteo 10.4. 15.3. 24.3. 6.1. 11.1. 7.8. 4.4.         Hiirihaukka
Piekana Buteo lagopus 29.3. 29.3. 1.4. 29.3. 11.1.   6.4.         Piekana
Pikkukiljukotka Aquila pomarina                       Pikkukiljukotka
Kiljukotka Aquila clanga                       Kiljukotka
   Arokotka Aquila nipalensis                       Arokotka
Maakotka Aquila chrysaetos     10.4.                 Maakotka
Pikkukotka Aquila pennata                       Pikkukotka
Sääski Pandion haliaetus 9.5. 18.4. 11.4. 19.4. 9.5.   11.4.         Sääski
Tuulihaukka Falco tinnunculus 28.3. 1.2. 1.4. 29.3. 26.3. 26.3. 15.4.         Tuulihaukka
Punajalkahaukka Falco vespertinus                       Punajalkahaukka
Ampuhaukka Falco columbarius 14.3. 8.3. 26.2. 10.1. 8.3. 31.10. 27.9.         Ampuhaukka
Nuolihaukka Falco subbuteo 9.5. 9.5. 2.6. 2.5. 9.5. 7.7. 18.5.         Nuolihaukka
  JKo II JRi PSl JKe KHi ORa          
Tunturihaukka Falco rusticolus                       Tunturihaukka
Muuttohaukka Falco peregrinus 1.5. 1.5. 5.8. 3.9. 6.9.   27.9.         Muuttohaukka
Luhtakana Rallus aquaticus 8.6. 21.5.   26.5. 28.5.             Luhtakana
Luhtahuitti Porzana porzana 7.5. 21.5.   26.5. 29.5.             Luhtahuitti
Pikkuhuitti Porzana parva                       Pikkuhuitti
Ruisrääkkä Crex crex 8.6. 26.5. 5.6. 25.5. 26.5. 17.8. 29.5.         Ruisrääkkä
Liejukana Gallinula chloropus 7.8. 8.8.   8.8. 9.8.             Liejukana
Nokikana Fulica atra   12.4. 8.5. 15.3. 15.4.   20.5.         Nokikana
Kurki Grus grus 28.3. 16.3. 25.3. 17.3. 21.3. 26.3. 29.3.         Kurki
Meriharakka Haematopus ostralegus 5.4. 11.4. 20.4. 7.4. 15.4. 24.4. 10.4.         Meriharakka
Pitkäjalka Himantopus himantopus                       Pitkäjalka
Avosetti Recurvirostra avosetta                       Avosetti
Pääskykahlaaja Glareola pratincola                       Pääskykahlaaja
Aropääskykahlaaja Glareola nordmanni                       Aropääskykahlaaja
Pikkutylli Charadrius dubius 13.6. 5.5. 2.6. 2.5. 3.5. 7.5.           Pikkutylli
Tylli Charadrius hiaticula 5.4. 19.4. 25.4. 18.4. 14.4. 21.3. 21.4.         Tylli
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus                       Mustajalkatylli
Ylänkötylli Charadrius mongolus                       Ylänkötylli
Aavikkotylli Charadrius leschenaultii                       Aavikkotylli
Keräkurmitsa Charadrius morinellus 23.5. 23.5.   25.5. 25.5.             Keräkurmitsa
Siperiankurmitsa Pluvialis fulva                       Siperiankurmitsa
Kapustarinta Pluvialis apricaria 28.3. 19.4. 16.3. 29.3. 21.3.   9.5.         Kapustarinta
Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 20.5. 26.7. 23.9. 30.8. 29.7.             Tundrakurmitsa
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 7.3. 9.3. 9.3. 2.3. 7.3. 8.3. 21.3.         Töyhtöhyyppä 
Isosirri Calidris canutus 9.7. 25.7.   14.5. 29.7.             Isosirri 
Pulmussirri Calidris alba 16.7. 25.7.     9.8.             Pulmussirri
Rusokaulasirri Calidris ruficollis                       Rusokaulasirri
Pikkusirri Calidris minuta 9.7. 7.5.   7.5. 7.5. 7.5.           Pikkusirri
Lapinsirri Calidris temminckii 16.5. 16.5. 21.5. 7.5. 5.7.             Lapinsirri
Palsasirri Calidris melanotos                       Palsasirri
  JKo II JRi PSl JKe KHi ORa          
Kuovisirri Calidris ferruginea 9.7. 24.7. 2.8. 19.5. 7.7. 7.7.           Kuovisirri
Merisirri Calidris maritima 2.10. 4.10.   22.10. 11.1.             Merisirri
Suosirri Calidris alpina 9.5. 9.5. 20.5. 4.5. 14.5. 7.7. 16.5.         Suosirri
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 12.7. 25.5.   26.5. 25.5.             Jänkäsirriäinen
   Tundravikla Tryngites subruficollis                       Tundravikla
Suokukko Philomachus pugnax 9.5. 26.4. 25.4. 27.4. 26.4. 7.5. 3.5.         Suokukko
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 7.5. 21.9.   26.9. 14.5.             Jänkäkurppa
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 11.4. 2.4. 15.4. 12.4. 13.3. 7.7. 15.4.         Taivaanvuohi
Heinäkurppa Gallinago media     3.10.                 Heinäkurppa
Räme-/tundrakurppelo Limnodromus sco/gri                       Räme-/tundrakurppelo
Lehtokurppa Scolopax rusticola 29.3. 4.4. 28.4. 3.4. 29.3. 7.7. 19.5.         Lehtokurppa
Mustapyrstökuiri Limosa limosa   28.4.                   Mustapyrstökuiri
Punakuiri Limosa lapponica 16.4. 20.4. 9.7. 23.4. 25.4.   3.5.         Punakuiri
Pikkukuovi Numenius phaeopus 30.4. 1.5. 3.5. 7.5. 8.5. 8.5. 18.4.         Pikkukuovi
Kuovi Numenius arquata 10.4. 10.4. 11.4. 9.4. 11.4. 10.4. 11.4.         Kuovi
Mustaviklo Tringa erythropus 2.5. 1.5. 3.5. 1.5. 1.5.   2.5.         Mustaviklo
Punajalkaviklo Tringa totanus 25.4. 25.4. 2.6. 24.4. 25.4.   17.4.         Punajalkaviklo
Lampiviklo Tringa stagnatilis   23.5.                   Lampiviklo
Valkoviklo Tringa nebularia 25.4. 25.4. 2.5. 24.4. 24.4. 24.4. 24.4.         Valkoviklo
Metsäviklo Tringa ochropus 12.4. 12.4. 21.4. 11.4. 14.4.   17.4.         Metsäviklo 
Liro Tringa glareola 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. 1.5. 27.4. 2.5.         Liro
Rantakurvi Xenus cinereus                       Rantakurvi
Rantasipi Actitis hypoleucos 1.5. 1.5. 3.5. 28.4. 1.5. 6.5. 1.5.         Rantasipi
Karikukko Arenaria interpres 3.5. 3.5. 11.7. 14.5. 10.5.             Karikukko
Vesipääsky Phalaropus lobatus 24.5. 23.5.   2.9. 9.8.             Vesipääsky 
Isovesipääsky Phalaropus fulicarius                       Isovesipääsky
Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus                       Leveäpyrstökihu
Merikihu Stercorarius parasiticus 10.4. 11.4.   15.4. 15.4.   19.4.         Merikihu
Tunturikihu Stercorarius longicaudus 20.5. 23.5.                   Tunturikihu
Isokihu Stercorarius skua                       Isokihu
  JKo II JRi PSl JKe KHi ORa          
Mustanmerenlokki Larus melanocephalus                       Mustanmerenlokki
Pikkulokki Larus minutus 30.4. 26.4. 2.5. 28.4. 26.4.   3.5.         Pikkulokki
Naurulokki Larus ridibundus 28.3. 20.3. 1.4. 27.3. 27.3. 8.4. 29.3.         Naurulokki
Kalalokki Larus canus 1.1. 20.3. 1.4. 1.1. 1.1. 8.3. 15.2.         Kalalokki
Selkälokki Larus fuscus 10.4. 5.4. 21.4. 12.4. 28.3. 24.4. 29.3.         Selkälokki
Harmaalokki Larus argentatus 1.1. 24.1. 9.3. 1.1. 1.1. 4.4. 25.1.         Harmaalokki
Aroharmaalokki Larus cachinnans                       Aroharmaalokki 
Grönlanninlokki Larus glaucoides                       Grönlanninlokki 
Isolokki Larus hyperboreus 30.1.                     Isolokki
Merilokki Larus marinus 1.1. 1.2. 1.4. 2.1. 4.1.   25.1.         Merilokki
Pikkukajava Rissa tridactyla                       Pikkukajava
Räyskä Sterna caspia 17.4. 18.4. 11.7. 12.4. 15.4.   18.4.         Räyskä
Riuttatiira Sterna sandvicensis                       Riuttatiira
Kalatiira Sterna hirundo 24.4. 19.4. 3.5. 22.4. 24.4. 24.4. 24.4.         Kalatiira
Lapintiira Sterna paradisaea 30.4. 24.4. 11.7. 28.4. 1.5. 7.7. 25.4.         Lapintiira
Pikkutiira Sterna albifrons 14.5. 14.5.   14.5. 14.5.   20.5.         Pikkutiira
Mustatiira Chlidonias niger 30.5. 30.5.   30.5. 30.5.             Mustatiira
Valkosiipitiira Chlidonias leucopterus                       Valkosiipitiira
Etelänkiisla Uria aalge 16.4. 19.4.   15.4. 17.3.             Etelänkiisla
Ruokki Alca torda 14.3. 24.3.   18.3. 11.1.             Ruokki
Riskilä Cepphus grylle 5.4. 26.3.   19.3. 27.3.             Riskilä
Pikkuruokki Alle alle       19.5.               Pikkuruokki
Lunni Fratercula arctica                       Lunni
Kesykyyhky Columba livia 31.1. 24.1. 3.1. 3.1. 1.1. 3.4. 25.1.         Kesykyyhky
Uuttukyyhky Columba oenas 14.3. 9.3. 3.3. 9.3. 9.3. 17.3. 4.4.         Uuttukyyhky
Sepelkyyhky Columba palumbus 28.3. 13.3. 11.3. 13.3. 17.3. 21.3. 21.3.         Sepelkyyhky
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 22.5. 17.2. 3.1. 10.1. 6.1. 27.1. 12.2.         Turkinkyyhky
Turturikyyhky Streptopelia turtur                       Turturikyyhky
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis                       Idänturturikyyhky
Käki Cuculus canorus 15.5. 14.5. 9.5. 10.5. 8.5. 16.5. 15.4.         Käki
Huuhkaja Bubo bubo 6.3. 6.3. 15.3. 6.3. 6.3. 31.1.           Huuhkaja
  JKo II JRi PSl JKe KHi ORa          
Tunturipöllö Bubo scandiacus                       Tunturipöllö
Hiiripöllö Surnia ulula 29.12. 25.12. 31.10. 6.1. 10.1.             Hiiripöllö
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 14.3. 14.6. 7.3. 24.3. 11.2.             Varpuspöllö
Lehtopöllö Strix aluco 13.3. 26.4.   6.3. 26.4.             Lehtopöllö
Viirupöllö Strix uralensis 6.3. 18.4.   4.3. 6.3.             Viirupöllö
Lapinpöllö Strix nebulosa   8.6.   14.6. 24.6.             Lapinpöllö
Sarvipöllö Asio otus 15.4. 1.5. 10.6. 26.5. 1.5.             Sarvipöllö
Suopöllö Asio flammeus 29.3. 29.3. 2.5. 29.3. 29.3.             Suopöllö
Helmipöllö Aegolius funereus 5.3. 3.3. 7.3. 6.3. 8.2.             Helmipöllö
Kehrääjä Caprimulgus europaeus 8.6. 5.6. 17.6. 11.6. 29.5.             Kehrääjä
Piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus                       Piikkipyrstökiitäjä
Tervapääsky Apus apus 20.5. 23.5. 24.5. 20.5. 25.5. 21.5. 20.5.         Tervapääsky 
Kuningaskalastaja Alcedo atthis                       Kuningaskalastaja
Mehiläissyöjä Merops apiaster                       Mehiläissyöjä
Sininärhi Coracias garrulus                       Sininärhi
Harjalintu Upupa epops 1.10. 1.10.   1.10. 1.10.             Harjalintu
Käenpiika Jynx torquilla 2.5. 2.5. 2.6. 1.5. 2.5. 30.4. 2.5.         Käenpiika
Harmaapäätikka Picus canus 16.4. 3.10. 4.10. 10.10.               Harmaapäätikka
Palokärki Dryocopus martius 1.1. 1.1. 6.4. 1.1. 13.2. 11.2. 25.1.         Palokärki
Käpytikka Dendrocopos major 1.1. 1.1. 3.1. 1.1. 5.1. 20.1. 25.1.         Käpytikka
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 21.9. 3.10.   3.10. 3.10.             Valkoselkätikka
Pikkutikka Dendrocopos minor 25.4. 25.4. 11.4. 22.2. 25.4.   25.1.         Pikkutikka
Pohjantikka Picoides tridactylus 27.6. 15.8.   3.5. 28.6.   18.4.         Pohjantikka
Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla                       Lyhytvarvaskiuru
Kangaskiuru Lullula arborea 6.4. 24.1. 4.10. 13.1. 12.1.             Kangaskiuru
Kiuru Alauda arvensis 14.3. 9.3. 9.3. 9.3. 9.3. 17.3. 21.3.         Kiuru
Tunturikiuru Eremophila alpestris 10.4. 5.4.   10.10. 13.3.             Tunturikiuru
Törmäpääsky Riparia riparia 9.5. 9.5. 12.5. 16.5. 14.5.   9.5.         Törmäpääsky
Haarapääsky Hirundo rustica 23.4. 1.5. 5.5. 4.5. 1.5. 7.5. 4.5.         Haarapääsky
Ruostepääsky Hirundo daurica                       Ruostepääsky
  JKo II JRi PSl JKe KHi ORa          
Räystäspääsky Delichon urbicum 30.4. 9.5. 5.5. 5.5. 9.5. 9.7. 28.4.         Räystäspääsky
Isokirvinen Anthus richardi 10.10. 10.10.   24.9.               Isokirvinen
Mongoliankirvinen Anthus godlewskii                       Mongoliankirvinen
Nummikirvinen Anthus campestris                       Nummikirvinen
   Taigakirvinen Anthus hodgsoni                       Taigakirvinen
Metsäkirvinen Anthus trivialis 25.4. 25.4. 7.5. 25.4. 25.4. 5.5. 2.5.         Metsäkirvinen
Niittykirvinen Anthus pratensis 3.4. 2.4. 10.4. 1.4. 1.4.   5.4.         Niittykirvinen
Lapinkirvinen Anthus cervinus 6.9. 3.9.   1.9. 6.9.             Lapinkirvinen
Luotokirvinen Anthus petrosus 14.3. 4.4.   29.3. 29.3.             Luotokirvinen
Keltavästäräkki Motacilla flava 2.5. 2.5. 12.5. 9.5. 2.5.   17.5.         Keltavästäräkki
Sitruunavästäräkki Motacilla citreola 12.9.     12.9. 12.9.             Sitruunavästäräkki
Virtavästäräkki Motacilla cinerea 25.7. 24.7.                   Virtavästäräkki
Västäräkki Motacilla alba 28.3. 12.4. 6.4. 12.4. 12.4. 12.4. 11.4.         Västäräkki
Tilhi Bombycilla garrulus 1.1. 1.1. 1.1. 3.1. 1.1. 5.1. 25.1.         Tilhi
Koskikara Cinclus cinclus   1.2. 22.1. 12.1. 21.1.             Koskikara
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 11.4. 12.4. 17.5. 15.4. 15.4.   4.4.         Peukaloinen
Rautiainen Prunella modularis 16.4. 18.4. 21.4. 12.4. 14.4. 9.7. 18.4.         Rautiainen
Punarinta Erithacus rubecula 12.4. 31.3. 19.4. 5.1. 10.1. 28.4. 6.4.         Punarinta
Satakieli Luscinia luscinia 30.5. 16.5. 5.6. 16.5. 29.5. 28.5. 15.5.         Satakieli
Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos                       Etelänsatakieli
Sinirinta Luscinia svecica 15.5. 16.5.   16.5. 16.5.             Sinirinta
Sinipyrstö Tarsiger cyanurus                       Sinipyrstö
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 1.5. 1.5.   1.5. 1.5.   1.5.         Mustaleppälintu
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 2.5. 2.5. 17.5. 28.4. 2.5. 16.6. 4.5.         Leppälintu
Pensastasku Saxicola rubetra 2.5. 2.5. 4.5. 1.5. 3.5. 28.5. 2.5.         Pensastasku
Nokitasku Saxicola caprata                       Nokitasku
Sepeltasku Saxicola maurus 4.10. 4.10.     4.10.             Sepeltasku
Mustapäätasku Saxicola rubicola                       Mustapäätasku
Kivitasku Oenanthe oenanthe 24.4. 25.4. 4.5. 27.4. 25.4. 5.5. 2.5.         Kivitasku
Nunnatasku Oenanthe pleschanka                       Nunnatasku
  JKo II JRi PSl JKe KHi ORa          
Sepelrastas Turdus torquatus 24.4. 18.4.   24.4. 25.4.             Sepelrastas
Mustarastas Turdus merula 1.1. 24.1. 4.1. 1.1. 1.1. 11.1. 25.1.         Mustarastas
Mustakaularastas Turdus atrogularis                       Mustakaularastas
Räkättirastas Turdus pilaris 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 2.1. 25.1.         Räkättirastas
Laulurastas Turdus philomelos 12.4. 12.4. 15.4. 12.4. 20.4. 3.5. 17.4.         Laulurastas
Punakylkirastas Turdus iliacus 12.4. 6.4. 6.1. 30.3. 1.1. 29.3. 5.4.         Punakylkirastas
Kulorastas Turdus viscivorus 29.3. 27.3. 29.3. 18.3. 19.3.   15.4.         Kulorastas
Viirusirkkalintu Locustella lanceolata                       Viirusirkkalintu
Pensassirkkalintu Locustella naevia 13.6. 26.5.   12.6. 28.5.   29.5.         Pensassirkkalintu
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 30.5. 30.5.   30.5. 30.5.   5.6.         Viitasirkkalintu
Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides                       Ruokosirkkalintu
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 15.5. 21.5. 21.5. 14.5. 10.5.   9.5.         Ruokokerttunen
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 21.5. 28.5.   29.5. 30.5.   28.5.         Rytikerttunen
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 8.6. 4.6.   9.6. 23.6.   13.6.         Luhtakerttunen
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 7.6. 28.5. 5.6. 29.5. 30.5.   28.5.         Viitakerttunen
Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola                       Kenttäkerttunen
Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus                       Rastaskerttunen
Pikkukultarinta Hippolais caligata                       Pikkukultarinta
Kultarinta Hippolais icterina 8.6. 28.5.   29.5. 23.6.   28.5.         Kultarinta
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 2.5. 2.5.   6.5. 2.5. 7.7. 9.5.         Mustapääkerttu
Lehtokerttu Sylvia borin 16.5. 17.5. 5.6. 29.5, 28.5. 27.5. 24.5.         Lehtokerttu
Kirjokerttu Sylvia nisoria                       Kirjokerttu
Hernekerttu Sylvia curruca 8.5. 9.5. 7.5. 7.5. 6.5. 8.5. 2.5.         Hernekerttu
Pensaskerttu Sylvia communis 14.5. 16.5. 24.5. 11.5. 10.5. 27.5. 15.5.         Pensaskerttu
Kääpiökerttu Sylvia nana                       Kääpiökerttu
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 10.7. 17.6.     4.6. 27.6.           Idänuunilintu
Lapinuunilintu Phylloscopus borealis   13.6.                   Lapinuunilintu
Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus                       Hippiäisuunilintu
Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 4.9. 13.9.   4.9. 12.9. 20.9. 20.9.         Taigauunilintu
Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei   8.11.                   Kashmirinuunilintu
  JKo II JRi PSl JKe KHi ORa          
Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi                       Siperianuunilintu
Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus                       Ruskouunilintu
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 9.5. 7.5.   6.5. 2.5.   7.5.         Sirittäjä
Tiltaltti Phylloscopus collybita 1.5. 28.4. 7.5. 12.4. 1.5. 30.4. 15.4.         Tiltaltti
Pajulintu Phylloscopus trochilus 1.5. 1.5. 8.5. 4.5. 1.5. 4.5. 7.5.         Pajulintu
Hippiäinen Regulus regulus 1.1. 1.1. 8.3. 25.1. 1.1.   5.4.         Hippiäinen
Harmaasieppo Muscicapa striata 17.5. 23.5. 22.7. 27.5. 25.5. 1.6. 20.9.         Harmaasieppo
Pikkusieppo Ficedula parva 21.6. 29.5.   18.5. 4.6.             Pikkusieppo
Sepelsieppo Ficedula albicollis                       Sepelsieppo
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1.5. 1.5. 7.5. 6.5. 1.5. 27.4. 2.5.         Kirjosieppo
Viiksitimali Panurus biarmicus 10.4. 25.1.   25.1. 21.1.             Viiksitimali
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 1.1. 5.4. 7.5. 1.1. 11.1.   5.4.         Pyrstötiainen
Viitatiainen Parus palustris                       Viitatiainen
Hömötiainen Parus montanus 1.1. 1.1. 13.2. 1.1. 1.1. 4.3. 25.1.         Hömötiainen
Lapintiainen Parus cinctus                       Lapintiainen
Töyhtötiainen Parus cristatus 1.1. 1.1. 13.2. 6.1. 5.1. 9.7. 25.1.         Töyhtötiainen
Kuusitiainen Parus ater 1.1. 1.1. 9.1. 1.1. 1.1. 25.1. 25.1.         Kuusitiainen
Sinitiainen Parus caeruleus 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 5.2. 25.1.         Sinitiainen
Talitiainen Parus major 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 19.1. 25.1.         Talitiainen
Pähkinänakkeli Sitta europaea 1.1. 1.2.   1.1. 1.1. 17.2.           Pähkinänakkeli
Puukiipijä Certhia familiaris 1.1. 1.1. 13.2. 4.1. 5.1.   25.1.         Puukiipijä
Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 7.7.                     Kuhankeittäjä
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 18.5. 23.5. 2.6. 24.5. 27.5.   18.5.         Pikkulepinkäinen
Mustaotsalepinkäinen Lanius minor                       Mustaotsalepinkäinen
Isolepinkäinen Lanius excubitor 1.1. 1.2. 30.1. 6.1. 4.1. 15.10.           Isolepinkäinen
Närhi Garrulus glandarius 1.1. 1.1. 1.4. 1.1. 1.1.   25.1.         Närhi
Kuukkeli Perisoreus infaustus   1.11.     1.11.             Kuukkeli
Harakka Pica pica 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 23.1. 25.1.         Harakka
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 5.3. 14.7. 10.9. 5.1. 5.1. 13.4. 10.9.         Pähkinähakki
Naakka Corvus monedula 1.1. 1.1. 1.1. 3.1. 1.1.   25.1.         Naakka
  JKo II JRi PSl JKe KHi ORa          
   Mustavaris Corvus frugilegus 14.3. 20.3. 9.3. 9.3. 9.3.   24.3.            Mustavaris
   Varis Corvus corone cornix 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 31.1. 25.1.            Varis
   Korppi Corvus corax 1.1. 1.1. 13.2. 1.1. 4.1. 19.1. 7.2.            Korppi
   Kottarainen Sturnus vulgaris 29.3. 9.3. 9.1. 5.1. 4.1. 14.3. 7.2.            Kottarainen
Punakottarainen Sturnus roseus                       Punakottarainen
Varpunen Passer domesticus 1.1. 24.1. 3.1. 6.1. 1.1.   25.1.         Varpunen
Pikkuvarpunen Passer montanus 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 5.2. 25.1.         Pikkuvarpunen
Peippo Fringilla coelebs 14.3. 29.3. 1.4. 20.1. 18.3. 3.4. 25.1.         Peippo
Järripeippo Fringilla montifringilla 2.4. 24.1. 26.2. 27.1. 26.1.   11.4.         Järripeippo
Keltahemppo Serinus serinus                       Keltahemppo
Viherpeippo Carduelis chloris 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 24.1. 25.1.         Viherpeippo
Tikli Carduelis carduelis 16.1. 3.4. 1.1. 2.1. 12.1. 21.2. 4.4.         Tikli
Vihervarpunen Carduelis spinus 3.1. 15.3. 24.1. 5.1. 1.1.   4.4.         Vihervarpunen
Hemppo Carduelis cannabina 15.3. 15.3. 18.3. 18.3. 29.1. 19.5.           Hemppo
Vuorihemppo Carduelis flavirostris 16.10.     18.3. 19.3.             Vuorihemppo
Urpiainen Carduelis flammea  14.3. 15.3. 16.3. 18.3. 21.1. 24.1. 2.5.         Urpiainen
Tundraurpiainen Carduelis hornemanni                       Tundraurpiainen
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 29.5. 18.4.   14.4. 1.11.             Kirjosiipikäpylintu
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 4.1. 24.3. 29.3. 15.2. 3.3.   18.4.         Pikkukäpylintu
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 2.5. 6.4.   6.4. 6.4.   10.10.         Isokäpylintu
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 17.5. 16.5. 29.5. 27.5. 28.5. 21.5. 24.5.         Punavarpunen
Taviokuurna Pinicola enucleator 6.1. 15.2. 4.2. 8.1. 5.1. 5.1.           Taviokuurna
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1.1. 24.1. 3.1. 1.1. 1.1. 4.2. 25.1.         Punatulkku
Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes   9.5. 1.3. 4.10. 9.5. 28.2. 9.5.         Nokkavarpunen
Lapinsirkku Calcarius lapponicus 4.4. 4.4. 21.4. 5.4. 5.4.             Lapinsirkku
Pulmunen Plectrophenax nivalis 28.3. 20.3. 9.3. 9.3. 9.3. 3.4.           Pulmunen
   Mäntysirkku Emberiza leucocephalos                             Mäntysirkku
Keltasirkku Emberiza citrinella 1.1. 1.1. 3.1. 2.1. 1.1. 23.1. 25.1.         Keltasirkku
Peltosirkku Emberiza hortulana 23.5. 16.5. 2.6. 21.5. 11.5. 12.5. 16.5.         Peltosirkku
Pohjansirkku Emberiza rustica                       Pohjansirkku
Pikkusirkku Emberiza pusilla 2.10. 2.10.                   Pikkusirkku
Kultasirkku Emberiza aureola                       Kultasirkku
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 28.3. 2.4. 12.4. 1.4. 1.4. 24.4. 29.3.         Pajusirkku
Harmaasirkku Emberiza calandra                       Harmaasirkku
Lajeja vuonna 2015 231 238 172 228 227 118 162         Lajeja vuonna 2015
  Joulukuu 231 238 172 228 227 118 162           Joulukuu
  Marraskuu 229 237 172 228 227 118 162           Marraskuu
  Lokakuu 229 235 172 228 225 118 162           Lokakuu
  Syyskuu 223 226 167 222 222 115 161           Syyskuu
  Elokuu 217 222 164 213 217 114 157           Elokuu
  Heinäkuu 213 219 161 208 215 112 157           Heinäkuu
  Kesäkuu 204 212 156 207 207 103 157           Kesäkuu
  Toukokuu 193 205 143 202 201 93 154           Toukokuu
  Huhtikuu 141 150 106 150 145 72 111           Huhtikuu
  Maaliskuu 93 89 66 105 106 48 55           Maaliskuu
  Helmikuu 51 38 34 64 67 25 34           Helmikuu
  Tammikuu 51 31 26 60 61 18 26           Tammikuu
  JKo II JRi PSl JKe KHi ORa        
                         
| Etusivu |