Henkilökohtaiset vuosipinnat 2013
                         
Suupohjan vuosipinnat -etusivu Kuntapinnat
Tämän sivun taulukkoon kerätään Suupohjassa henkilökohtaisesti vuonna 2013 tavatut lajit. 
Lajeista ilmoitetaan ensimmäinen havaintopäivä.
Korjaukset voi ilmoittaa osoitteeseen Ismo.Nousiainen@dlc.fi.
  JKo II JMi TI IN JRi KTS ORa JMu PSl    
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 5.1. 6.4. 14.4. 25.3. 16.3. 2.5.   14.4.   30.3.   Kyhmyjoutsen
Pikkujoutsen Cygnus columbianus 20.4. 20.4. 28.3. 20.4.           20.4.   Pikkujoutsen
Laulujoutsen Cygnus cygnus 31.3. 6.4.   3.1. 27.3. 28.3.   13.4.   6.4.   Laulujoutsen
Joutsenhanhi Anser cygnoides (tk)                       Joutsenhanhi
Metsähanhi Anser fabalis 19.4. 15.4. 8.4. 16.4.   15.4.   14.4.   10.4.   Metsähanhi 
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 19.4. 18.4. 18.4. 16.4.   29.4.       20.4.   Lyhytnokkahanhi
Tundrahanhi Anser albifrons 20.4. 18.4. 25.4. 16.4.   2.5.       20.4.   Tundrahanhi 
Kiljuhanhi Anser erythropus                       Kiljuhanhi
Merihanhi Anser anser 28.3. 5.4. 3.4. 3.4. 9.4. 16.4.   13.4.   30.3.   Merihanhi
Lumihanhi Anser caerulescens                       Lumihanhi
Tiibetinhanhi Anser indicus (tk)                       Tiibetinhanhi
Kanadanhanhi Branta canadensis 19.4. 15.4. 16.4. 16.4.   18.4.   14.4.   7.4.   Kanadanhanhi
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 26.4. 18.4. 25.4. 20.4.   29.4.   24.4.   20.4.   Valkoposkihanhi
Sepelhanhi Branta bernicla                       Sepelhanhi
Ruostesorsa Tadorna ferruginea 20.7. 20.7.                   Ruostesorsa
Ristisorsa Tadorna tadorna 14.4. 14.4. 18..4. 10.4.   18.4.       3.5.   Ristisorsa
Mandariinisorsa Aix galericulata 25.5.                     Mandariinisorsa
Haapana Anas penelope 19.4. 18.4. 16.4. 19.4.   18.4.   14.4.   20.4.   Haapana
Amerikanhaapana Anas americana                       Amerikanhaapana
Harmaasorsa Anas strepera 20.4. 20.4.   19.5.   21.5.   28.4.   24.4.   Harmaasorsa
Tavi Anas crecca 19.4. 18.4. 18.4. 19.4.   18.4.   17.4.   20.4.   Tavi
Amerikantavi Anas carolinensis 3.5.     3.5.               Amerikantavi
Sinisorsa Anas platyrhynchos 5.1. 16.4. 10.1. 2.1. 4.2. 16.4.   14.4.   13.4.   Sinisorsa
Jouhisorsa Anas acuta 19.4. 18.4. 17.4. 20.4.   16.4.       21.4.   Jouhisorsa
Valkoposkisorsa Anas bahamensis (tk)                       Valkoposkisorsa
Heinätavi Anas querquedula 18.5. 6.5. 3.6. 5.5.           25.5.   Heinätavi
Lapasorsa Anas clypeata 26.4. 21.4. 29.4. 26.4.   29.4.   27.4.   27.4.   Lapasorsa
Punapäänarsku Netta rufina                       Punapäänarsku
Punasotka Aythya ferina 3.5. 4.5. 23.4. 2.5.           3.5.   Punasotka
Ruskosotka Aythya nyroca                       Ruskosotka
  JKo II JMi TI IN JRi KTS ORa JMu PSl    
Tukkasotka Aythya fuligula 19.4. 19.4. 14.4. 20.4.   24.4.   27.4.   20.4.   Tukkasotka
Lapasotka Aythya marila 21.4. 21.4.   3.5.           4.5.   Lapasotka
Haahka Somateria mollissima 28.3. 6.4. 18.4. 8.4.   16.5.   14.4.   28.4.   Haahka
Kyhmyhaahka Somateria spectabilis                       Kyhmyhaahka
Allihaahka Polysticta stelleri                       Allihaahka
Alli Clangula hyemalis 5.1. 14.4. 3.6. 10.4.   16.5. 5.1.     5.1.   Alli
Mustalintu Melanitta nigra 5.1. 14.4. 12.1. 25.4.   7.5. 5.1.     5.1.   Mustalintu
Pilkkaniska Melanitta perspicillata                       Pilkkaniska
Pilkkasiipi Melanitta fusca 3.1. 14.4. 10.1. 25.4.   16.5.       5.1.   Pilkkasiipi
Telkkä Bucephala clangula 3.1. 6.4. 10.1. 10.4.   16.4. 5.1. 14.4.   5.1.   Telkkä
Uivelo Mergellus albellus 21.4. 21.4. 30.4. 21.4.   4.5.   27.4.   28.4.   Uivelo
Tukkakoskelo Mergus serrator 13.4. 14.4. 3.6. 10.4.   28.4.   27.4.   28.4.   Tukkakoskelo
Isokoskelo Mergus merganser 1.1. 6.4. 10.1. 4.1.   18.4. 5.1. 26.2.   5.1.   Isokoskelo
Pyy Bonasa bonasia 18.1. 20.4. 6.1. 2.1. 4.1. 20.4. 5.1. 27.4. 23.1. 1.1.   Pyy 
Riekko Lagopus lagopus   26.4.     29.1. 28.5.           Riekko 
Teeri Tetrao tetrix 5.1. 1.1. 14.1. 3.1. 4.1. 7.2.   30.3. 4.1. 17.2.   Teeri
Metso Tetrao urogallus 1.4.   17.1. 18.5. 30.1. 16.3.   17.4.   7.4.   Metso
Peltopyy Perdix perdix 6.12. 13.1. 14.1.   19.2. 24.1.   13.2.   11.4.   Peltopyy
Viiriäinen Coturnix coturnix 29.7.   7.6.     4.8.           Viiriäinen
Fasaani Phasianus colchicus 2.1. 5.1. 6.1. 20.4. 1.1. 1.1. 1.1. 14.4.   12.1.   Fasaani
Kaakkuri Gavia stellata 5.1. 14.4. 4.5. 25.4.   4.5.       28.4.   Kaakkuri 
Kuikka Gavia arctica 19.4. 19.4. 4.5. 25.4.   4.5.       28.4.   Kuikka
Amerikanjääkuikka Gavia immer                       Amerikanjääkuikka
Jääkuikka Gavia adamsii 18.5. 4.5.                   Jääkuikka
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 5.1.   12.1.       5.1.     5.1.   Pikku-uikku
Silkkiuikku Podiceps cristatus 19.4. 19.4. 30.4. 25.4.   4.5.   27.4.   28.4.   Silkkiuikku
Härkälintu Podiceps grisegena 19.4. 19.4. 4.5. 25.4.   4.5.       28.4.   Härkälintu
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 20.4. 20.4. 29.4. 5.5.   29.4.       3.5.   Mustakurkku-uikku 
Mustakaulauikku Podiceps nigricollis 3.5.                     Mustakaulauikku 
Merimetso Phalacrocorax carbo 19.1. 6.4. 3.6. 25.3. 27.3. 9.4.   14.4.   21.4.   Merimetso
  JKo II JMi TI IN JRi KTS ORa JMu PSl    
Kaulushaikara Botaurus stellaris 23.5. 15.5. 3.6. 16.5.   10.5.       11.5.   Kaulushaikara
Silkkihaikara Egretta garzetta                       Silkkihaikara
Jalohaikara Egretta alba                       Jalohaikara
Harmaahaikara Ardea cinerea 13.4. 21.4. 9.9. 16.4.   24.8.       x.7.   Harmaahaikara
Ruskohaikara Ardea purpurea                       Ruskohaikara
Mustahaikara Ciconia nigra                       Mustahaikara
Kattohaikara Ciconia ciconia   27.5.               10.5.   Kattohaikara
Mehiläishaukka Pernis apivorus 12.7. 21.9.   16.8.           x.7.   Mehiläishaukka
Haarahaukka Milvus migrans  19.5.                     Haarahaukka
Isohaarahaukka Milvus milvus                       Isohaarahaukka
Merikotka Haliaeetus albicilla 1.1. 6.1. 7.1. 2.1. 4.2. 25.3. 5.1. 5.1.   1.1.   Merikotka
Käärmekotka Circaetus gallicus                       Käärmekotka
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 19.4. 18.4. 17.4. 19.4.   16.4.   25.4.   21.4.   Ruskosuohaukka
Sinisuohaukka Circus cyaneus 19.4. 12.4. 10.4. 16.4.   14.4.       13.4.   Sinisuohaukka
Arosuohaukka Circus macrourus 19.4. 19.4. 4.9.     14.4.       24.4.   Arosuohaukka
Niittysuohaukka Circus pygargus 17.5. 17.5.                   Niittysuohaukka
Kanahaukka Accipiter gentilis 19.4. 1.4. 24.1. 17.2. 4.1. 17.2. 18.1. 14.4. 20.1. 7.4.   Kanahaukka
Varpushaukka Accipiter nisus 3.2. 19.1. 16.1. 19.4. 5.3. 21.2. 28.1. 19.1. 26.1. 26.1.   Varpushaukka
Hiirihaukka Buteo buteo 19.4. 14.4. 18.4. 4.4. 6.4. 2.4.       21.4.   Hiirihaukka
Piekana Buteo lagopus 20.4. 20.4. 21.4. 21.4.   17.4.       20.4.   Piekana
Pikkukiljukotka Aquila pomarina                       Pikkukiljukotka
Kiljukotka Aquila clanga                       Kiljukotka
   Arokotka Aquila nipalensis                       Arokotka
Maakotka Aquila chrysaetos 9.11.   1.2.   7.3. 4.5.       14.3.   Maakotka
Sääski Pandion haliaetus 19.4. 19.4. 3.5. 20.4.   18.4.   25.4.   21.4.   Sääski
Tuulihaukka Falco tinnunculus 19.4. 14.4. 14.4. 16.4.   6.4.       21.4.   Tuulihaukka
Punajalkahaukka Falco vespertinus                       Punajalkahaukka
Ampuhaukka Falco columbarius 2.1. 6.4. 11.1. 19.4.   4.2.       7.4.   Ampuhaukka
Nuolihaukka Falco subbuteo 19.4. 4.5. 4.9. 19.4.   21.5.   24.4.   4.5.   Nuolihaukka
Tunturihaukka Falco rusticolus 5.1.     14.10.           5.1.   Tunturihaukka
  JKo II JMi TI IN JRi KTS ORa JMu PSl    
Muuttohaukka Falco peregrinus 31.8. 6.4. 22.4. 16.4.   20.8.       22.9.   Muuttohaukka
Luhtakana Rallus aquaticus 1.6. 15.5.               17.5.   Luhtakana
Luhtahuitti Porzana porzana 1.6. 25.5. 3.6. 31.5.           26.5.   Luhtahuitti
Ruisrääkkä Crex crex 23.5. 19.5. 28.5. 27.5.   20.5.       17.5.   Ruisrääkkä
Liejukana Gallinula chloropus   5.5.   27.5.           5.5.   Liejukana
Nokikana Fulica atra 23.5. 13.5.   12.5.   27.4.   14.4.   24.4.   Nokikana
Kurki Grus grus 19.4. 12.4. 16.4. 16.4.   9.4.   17.4.   11.4.   Kurki
Meriharakka Haematopus ostralegus 14.4. 14.4. 1.5. 20.4.   16.5.   24.4.   20.4.   Meriharakka
Pitkäjalka Himantopus himantopus                       Pitkäjalka
Avosetti Recurvirostra avosetta                       Avosetti
Pääskykahlaaja Glareola pratincola                       Pääskykahlaaja
Aropääskykahlaaja Glareola nordmanni                       Aropääskykahlaaja
Pikkutylli Charadrius dubius 27.7. 25.4.       22.4.       24.5.   Pikkutylli
Tylli Charadrius hiaticula 19.4. 19.4. 1.5. 5.5.   16.5.       21.4.   Tylli
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus                       Mustajalkatylli
Ylänkötylli Charadrius mongolus                       Ylänkötylli
Aavikkotylli Charadrius leschenaultii                       Aavikkotylli
Keräkurmitsa Charadrius morinellus   13.8. 9.8.     13.8.           Keräkurmitsa
Siperiankurmitsa Pluvialis fulva                       Siperiankurmitsa
Kapustarinta Pluvialis apricaria 9.5. 18.4. 16.4. 20.4.   16.4.   24.4.   20.4.   Kapustarinta
Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 1.8. 26.5. 9.8. 26.5.   13.8.       22.9.   Tundrakurmitsa
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 13.4. 9.4. 7.4. 7.4. 9.4. 9.4.   14.4.   10.4.   Töyhtöhyyppä 
Isosirri Calidris canutus 12.5. 18.5.               22.9.   Isosirri 
Pulmussirri Calidris alba 18.8. 22.9.                   Pulmussirri
Rusokaulasirri Calidris ruficollis                       Rusokaulasirri
Pikkusirri Calidris minuta 31.8. 30.5.               22.9.   Pikkusirri
Lapinsirri Calidris temminckii 10.5. 3.5.   11.5.           11.5.   Lapinsirri
Palsasirri Calidris melanotos                       Palsasirri
Kuovisirri Calidris ferruginea 18.7. 19.7.               15.8.   Kuovisirri
Merisirri Calidris maritima 4.10. 4.10.                   Merisirri
  JKo II JMi TI IN JRi KTS ORa JMu PSl    
Suosirri Calidris alpina 21.5. 10.5. 23.6. 30.5.   31.7.       11.5.   Suosirri
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus   22.7.                   Jänkäsirriäinen
   Tundravikla Tryngites subruficollis                       Tundravikla
Suokukko Philomachus pugnax 3.5. 3.5. 29.4. 2.5.   29.4.       3.5.   Suokukko
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 11.5. 11.5.                   Jänkäkurppa
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 19.4. 19.4. 18.4. 28.4.   28.4.   17.4.   21.4.   Taivaanvuohi
Heinäkurppa Gallinago media 20.9. 21.9.               x.9.   Heinäkurppa
Räme-/tundrakurppelo Limnodromus sco/gri   5.5.   5.5.               Räme-/tundrakurppelo
Lehtokurppa Scolopax rusticola 30.4. 19.4. 20.5. 21.4.   10.5.       19.4.   Lehtokurppa
Mustapyrstökuiri Limosa limosa 3.5. 5.5. 4.5. 3.5.   4.5.       3.5.   Mustapyrstökuiri
Punakuiri Limosa lapponica 21.4. 21.4. 3.6. 5.5.   24.4.       4.5.   Punakuiri
Pikkukuovi Numenius phaeopus 2.5. 4.5.   3.5.   7.5.       4.5.   Pikkukuovi
Kuovi Numenius arquata 14.4. 14.4. 16.4. 16.4.   14.4.   17.4.   20.4.   Kuovi
Mustaviklo Tringa erythropus 3.5. 4.5. 4.5. 3.5.   4.5.   28.4.   3.5.   Mustaviklo
Punajalkaviklo Tringa totanus 28.4. 18.4. 24.4. 20.4.   4.5.   25.4.   24.4.   Punajalkaviklo
Lampiviklo Tringa stagnatilis                       Lampiviklo
Valkoviklo Tringa nebularia 1.5. 26.4. 2.5. 2.5.   4.5.       27.4.   Valkoviklo
Metsäviklo Tringa ochropus 19.4. 19.4. 17.4. 17.4.   22.4.   25.4.   28.4.   Metsäviklo 
Liro Tringa glareola 1.5. 4.5. 21.4. 25.4.   20.4.   25.4.   4.5.   Liro
Rantakurvi Xenus cinereus                       Rantakurvi
Rantasipi Actitis hypoleucos 26.4. 8.5. 29.5. 11.5.   7.5.       10.5.   Rantasipi
Karikukko Arenaria interpres 19.4. 5.5.   19.5.           12.5.   Karikukko
Vesipääsky Phalaropus lobatus 25.5. 25.5.               25.5.   Vesipääsky 
Isovesipääsky Phalaropus fulicarius                       Isovesipääsky
Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus 3.5.     3.5.               Leveäpyrstökihu
Merikihu Stercorarius parasiticus 19.4. 19.4. 3.6. 25.4.   16.5.       28.4.   Merikihu
Tunturikihu Stercorarius longicaudus 21.6.                     Tunturikihu
Isokihu Stercorarius skua                       Isokihu
Mustanmerenlokki Larus melanocephalus                       Mustanmerenlokki
Pikkulokki Larus minutus 1.5. 30.4. 30.4. 3.5.   4.5.       1.5.   Pikkulokki
  JKo II JMi TI IN JRi KTS ORa JMu PSl    
Naurulokki Larus ridibundus 13.4. 11.4. 14.4. 10.4.   14.4.   14.4.   21.4.   Naurulokki
Kalalokki Larus canus 1.1. 14.4. 14.4. 4.1. 4.2. 6.4.   14.4.   5.1.   Kalalokki
Selkälokki Larus fuscus 13.4. 14.4. 15.4. 17.4.   2.5.   17.4.   28.4.   Selkälokki
Harmaalokki Larus argentatus 1.1. 6.1. 7.1. 3.1. 4.2. 25.3. 5.1. 19.1.   1.1.   Harmaalokki
Grönlanninlokki Larus glaucoides                       Grönlanninlokki 
Isolokki Larus hyperboreus 2.2.   12.1.             13.1.   Isolokki
Merilokki Larus marinus 1.1. 31.3. 7.1. 3.1. 4.2. 25.3. 5.1. 12.1.   5.1.   Merilokki
Pikkukajava Rissa tridactyla                       Pikkukajava
Räyskä Sterna caspia 21.4. 21.4. 1.6. 21.4.   16.5.   25.4.   22.4.   Räyskä
Riuttatiira Sterna sandvicensis 24.8. 24.8.                   Riuttatiira
Kalatiira Sterna hirundo 21.4. 21.4. 4.5. 3.5.   4.5.   27.4.   28.4.   Kalatiira
Lapintiira Sterna paradisaea 19.4. 19.4. 1.6. 25.4.   10.5.       28.4.   Lapintiira
Pikkutiira Sterna albifrons 11.5. 11.5. 1.6.                 Pikkutiira
Mustatiira Chlidonias niger 25.5. 15.5.   24.5.           15.5.   Mustatiira
Valkosiipitiira Chlidonias leucopterus                       Valkosiipitiira
Etelänkiisla Uria aalge 21.4. 1.5.               25.5.   Etelänkiisla
Ruokki Alca torda 19.4. 19.4. 3.6. 10.4.     5.1.     5.1.   Ruokki
Riskilä Cepphus grylle 5.1. 14.4. 3.6.       5.1.     5.1.   Riskilä
Pikkuruokki Alle alle 5.1. 12.10.         5.1.     5.1.   Pikkuruokki
Lunni Fratercula arctica                       Lunni
Kesykyyhky Columba livia 2.1. 27.1. 8.1. 4.1. 1.1. 5.1. 1.1. 5.1.   2.1.   Kesykyyhky
Uuttukyyhky Columba oenas 1.4. 14.4. 28.3. 4.4. 16.3. 28.3.   14.4.   30.3.   Uuttukyyhky
Sepelkyyhky Columba palumbus 13.4. 6.4. 3.4. 4.4. 7.2. 3.4.   14.4.   6.4.   Sepelkyyhky
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 2.1. 19.2. 13.4. 12.2.   13.4.       13.1.   Turkinkyyhky
Turturikyyhky Streptopelia turtur                       Turturikyyhky
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis                       Idänturturikyyhky
Käki Cuculus canorus 8.5. 10.5. 16.5. 11.5.   10.5.       9.5.   Käki
Huuhkaja Bubo bubo 29.3. 16.3. 3.3.   22.3.       11.3. x.7.   Huuhkaja
Tunturipöllö Bubo scandiacus   16.4. 16.4. 16.4.   16.4.       16.4.   Tunturipöllö
Hiiripöllö Surnia ulula 2.1. 21.9. 7.1. 4.1. 27.3. 16.9.       1.1.   Hiiripöllö
  JKo II JMi TI IN JRi KTS ORa JMu PSl    
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 17.2. 20.4. 1.3. 13.2.       27.1.   31.1.   Varpuspöllö
Lehtopöllö Strix aluco 28.3.               28.3. 1.2.   Lehtopöllö
Viirupöllö Strix uralensis 28.3. 29.3.   3.4. 2.4.       31.1. 7.3.   Viirupöllö
Lapinpöllö Strix nebulosa 29.3. 29.3.   13.2.           12.2.   Lapinpöllö
Sarvipöllö Asio otus 28.3. 29.3.                   Sarvipöllö
Suopöllö Asio flammeus 25.5. 5.5. 2.5. 19.5.           25.5.   Suopöllö
Helmipöllö Aegolius funereus 28.3. 27.2. 26.2. 7.3. 11.3.       25.2. 7.3.   Helmipöllö
Kehrääjä Caprimulgus europaeus 21.5. 18.5. 7.6. 26.5.           12.5.   Kehrääjä
Piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus                       Piikkipyrstökiitäjä
Tervapääsky Apus apus 10.5. 11.5. 23.5. 19.5.   19.5.       22.5.   Tervapääsky 
Kuningaskalastaja Alcedo atthis                       Kuningaskalastaja
Mehiläissyöjä Merops apiaster                       Mehiläissyöjä
Sininärhi Coracias garrulus                       Sininärhi
Harjalintu Upupa epops 13.9. 12.5.               5.5.   Harjalintu
Käenpiika Jynx torquilla 3.5. 4.5. 16.5. 5.5.   28.4.       24.5.   Käenpiika
Harmaapäätikka Picus canus 14.4. 13.1.   6.10.   25.8.     16.2. 18.1.   Harmaapäätikka
Palokärki Dryocopus martius 1.1. 6.1. 3.2. 3.1. 7.1. 16.3.   5.1.   2.2.   Palokärki
Käpytikka Dendrocopos major 1.1. 6.1. 10.1. 3.1. 4.1. 16.1. 1.1. 5.1. 10.1. 5.1.   Käpytikka
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 3.8. 7.10.   3.1.               Valkoselkätikka
Pikkutikka Dendrocopos minor 27.4. 13.1.   3.1. 15.3. 21.9.   28.2.   18.1.   Pikkutikka
Pohjantikka Picoides tridactylus 17.5. 17.5. 3.2.             10.3.   Pohjantikka
Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla                       Lyhytvarvaskiuru
Kangaskiuru Lullula arborea                       Kangaskiuru
Kiuru Alauda arvensis 13.4. 5.4. 28.3. 1.4. 4.4. 26.3.   14.4.   29.3.   Kiuru
Tunturikiuru Eremophila alpestris 6.10. 6.10.                   Tunturikiuru
Törmäpääsky Riparia riparia 4.5. 11.5. 29.5. 19.5.   21.5.       4.5.   Törmäpääsky
Haarapääsky Hirundo rustica 19.4. 19.4. 18.4. 3.5.   4.5.       1.5.   Haarapääsky
Ruostepääsky Hirundo daurica                       Ruostepääsky
Räystäspääsky Delichon urbicum 4.5. 4.5. 4.5. 18.5.   4.5.       4.5.   Räystäspääsky
Isokirvinen Anthus richardi                       Isokirvinen
  JKo II JMi TI IN JRi KTS ORa JMu PSl    
Mongoliankirvinen Anthus godlewskii                       Mongoliankirvinen
Nummikirvinen Anthus campestris                       Nummikirvinen
   Taigakirvinen Anthus hodgsoni 12.10. 27.9.               27.9.   Taigakirvinen
Metsäkirvinen Anthus trivialis 21.4. 21.4. 16.5. 25.4.   4.5.       28.4.   Metsäkirvinen
Niittykirvinen Anthus pratensis 19.4. 19.4. 16.4. 16.4.   19.4.       10.4.   Niittykirvinen
Lapinkirvinen Anthus cervinus 1.9. 13.9.   31.7.               Lapinkirvinen
Luotokirvinen Anthus petrosus 4.5. 4.5.   24.5.           4.5.   Luotokirvinen
Keltavästäräkki Motacilla flava 12.5. 6.5. 31.8. 19.5.   7.5.       12.5.   Keltavästäräkki
Sitruunavästäräkki Motacilla citreola                       Sitruunavästäräkki
Virtavästäräkki Motacilla cinerea                       Virtavästäräkki
Västäräkki Motacilla alba 19.4. 14.4. 16.4. 16.4.   19.4.   17.4.   21.4.   Västäräkki
Tilhi Bombycilla garrulus 5.1. 13.1. 8.1. 21.3. 8.1. 6.1. 29.1. 30.3. 12.3. 5.1.   Tilhi
Koskikara Cinclus cinclus 18.1. 27.1. 8.1. 19.2. 12.1. 28.1. 10.1.     1.1.   Koskikara
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 19.4. 7.5.   24.5.   7.5.       28.5.   Peukaloinen
Rautiainen Prunella modularis 19.4. 21.4.   27.4.   7.5.   27.4.   21.4.   Rautiainen
Punarinta Erithacus rubecula 19.4. 19.4. 27.4. 20.4.   22.4.   24.4.   24.4.   Punarinta
Satakieli Luscinia luscinia 9.5. 13.5. 7.6. 19.5.   3.6.       11.5.   Satakieli
Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos                       Etelänsatakieli
Sinirinta Luscinia svecica 11.5. 11.5.               x.5.   Sinirinta
Sinipyrstö Tarsiger cyanurus                       Sinipyrstö
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 23.5. 4.5.               9.5.   Mustaleppälintu
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 4.5. 7.5. 14.5. 5.5.   7.5.       3.5.   Leppälintu
Pensastasku Saxicola rubetra 4.5. 4.5. 16.5. 30.4.   21.5.       23.4.   Pensastasku
Nokitasku Saxicola caprata                       Nokitasku
Sepeltasku Saxicola maurus                       Sepeltasku
Mustapäätasku Saxicola rubicola                       Mustapäätasku
Kivitasku Oenanthe oenanthe 19.4. 18.4. 1.5. 20.4.   24.4.       22.4.   Kivitasku
Nunnatasku Oenanthe pleschanka 21.9. 21.9.               22.9.   Nunnatasku
Sepelrastas Turdus torquatus 19.4. 19.4.   22.4.   22.4.       28.4.   Sepelrastas
Mustarastas Turdus merula 1.1. 13.1. 7.1. 25.3. 7.2. 24.2. 1.1. 5.1. 29.3. 5.1.   Mustarastas
  JKo II JMi TI IN JRi KTS ORa JMu PSl    
Räkättirastas Turdus pilaris 4.1. 13.1. 8.1. 3.1. 1.1. 5.1. 6.1. 5.1. 6.2. 17.3.   Räkättirastas
Laulurastas Turdus philomelos 13.4. 19.4. 24.4. 19.4.   9.4.   24.4.   20.4.   Laulurastas
Punakylkirastas Turdus iliacus 19.4. 19.4. 16.4. 22.4.   19.4.   24.4.   20.4.   Punakylkirastas
Kulorastas Turdus viscivorus 13.4. 14.4. 21.4. 18.4.   19.4.       13.4.   Kulorastas
Viirusirkkalintu Locustella lanceolata                       Viirusirkkalintu
Pensassirkkalintu Locustella naevia 22.5. 25.5.   27.5.   3.6.       19.5.   Pensassirkkalintu
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 23.5. 23.5. 28.5. 27.5.           23.5.   Viitasirkkalintu
Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides                       Ruokosirkkalintu
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 11.5. 11.5. 15.5. 16.5.   21.5.       12.5.   Ruokokerttunen
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 22.5. 29.5.               31.5.   Rytikerttunen
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 20.5. 25.5. 27.5. 1.6.           31.5.   Luhtakerttunen
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 22.5. 20.5. 29.5. 27.5.   8.6.       31.5.   Viitakerttunen
Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola                       Kenttäkerttunen
Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus   1.6. 3.6. 30.5.           29.5.   Rastaskerttunen
Pikkukultarinta Hippolais caligata                       Pikkukultarinta
Kultarinta Hippolais icterina 20.5. 23.5. 28.5. 27.5.           24.5.   Kultarinta
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 11.5. 11.5.   26.5.           18.5.   Mustapääkerttu
Lehtokerttu Sylvia borin 17.5. 17.5. 17.5. 27.5.   27.5.       22.5.   Lehtokerttu
Kirjokerttu Sylvia nisoria                       Kirjokerttu
Hernekerttu Sylvia curruca 11.5. 7.5. 3.6. 15.5. 7.5. 16.5.       11.5.   Hernekerttu
Pensaskerttu Sylvia communis 11.5. 11.5.   17.5.   25.5.       12.5.   Pensaskerttu
Kääpiökerttu Sylvia nana                       Kääpiökerttu
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 4.7.                 24.5.   Idänuunilintu
Lapinuunilintu Phylloscopus borealis                       Lapinuunilintu
Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus                       Hippiäisuunilintu
Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 20.9. 14.9.               20.9.   Taigauunilintu
Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei                       Kashmirinuunilintu
Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi                       Siperianuunilintu
Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus                       Ruskouunilintu
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 19.5. 15.5.   26.5.   28.5.       12.5.   Sirittäjä
  JKo II JMi TI IN JRi KTS ORa JMu PSl    
Tiltaltti Phylloscopus collybita 27.4. 4.5. 6.5. 28.4.   7.5.   27.4.   24.4.   Tiltaltti
Pajulintu Phylloscopus trochilus 4.5. 5.5. 7.5. 15.5.   4.5.   27.4.   8.5.   Pajulintu
Hippiäinen Regulus regulus 3.1. 19.4. 15.2. 3.1. 4.1. 13.9.   17.4. 14.1. 5.1.   Hippiäinen
Harmaasieppo Muscicapa striata 11.5. 11.5. 25.6. 11.5.   6.6.       11.5.   Harmaasieppo
Pikkusieppo Ficedula parva           28.5.           Pikkusieppo
Sepelsieppo Ficedula albicollis                       Sepelsieppo
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1.5. 3.5. 4.5. 19.5.   4.5.       2.5.   Kirjosieppo
Viiksitimali Panurus biarmicus 5.1. 23.1.     21.3.         12.1.   Viiksitimali
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 16.3. 4.5. 13.12. 6.10. 4.4. 8.10.       2.2.   Pyrstötiainen
Viitatiainen Parus palustris                       Viitatiainen
Hömötiainen Parus montanus 1.1. 1.1. 6.1. 1.1. 4.1. 7.2. 9.1. 5.1. 1.1. 1.1.   Hömötiainen
Lapintiainen Parus cinctus                       Lapintiainen
Töyhtötiainen Parus cristatus 2.1. 13.1. 6.1. 1.1. 4.1. 24.2. 9.1. 5.1. 1.1. 1.1.   Töyhtötiainen
Kuusitiainen Parus ater 1.1. 6.1. 6.1. 1.1. 3.1. 13.9. 1.1. 5.1. 4.1. 5.1.   Kuusitiainen
Sinitiainen Parus caeruleus 1.1. 1.1. 6.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 5.1. 1.1. 1.1.   Sinitiainen
Talitiainen Parus major 1.1. 1.1. 6.1. 1.1. 1.1. 1.1. 1.1. 5.1. 1.1. 1.1.   Talitiainen
Pähkinänakkeli Sitta europaea 10.10.                     Pähkinänakkeli
Puukiipijä Certhia familiaris 3.1. 13.1.   1.1.   30.9.   13.1. 21.2. 1.1.   Puukiipijä
Kuhankeittäjä Oriolus oriolus                       Kuhankeittäjä
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 11.5. 11.5. 3.6. 12.5.   2.6.       24.5.   Pikkulepinkäinen
Mustaotsalepinkäinen Lanius minor                       Mustaotsalepinkäinen
Isolepinkäinen Lanius excubitor 2.2. 19.4. 2.2. 17.4. 4.1. 3.3.   13.4. 26.1. 26.1.   Isolepinkäinen
Närhi Garrulus glandarius 3.1. 1.1. 6.1. 2.1. 4.1. 4.2. 9.1. 20.1. 1.1. 1.1.   Närhi
Kuukkeli Perisoreus infaustus 2.1. 13.1.               26.1.   Kuukkeli
Harakka Pica pica 1.1. 1.1. 6.1. 2.1. 1.1. 1.1. 1.1. 5.1. 4.1. 1.1.   Harakka
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 20.1. 6.1. 27.9. 3.4.   25.7.       24.2.   Pähkinähakki
Naakka Corvus monedula 2.1. 1.1. 6.1. 2.1. 1.1. 1.1. 1.1. 5.1. 16.1. 1.1.   Naakka
   Mustavaris Corvus frugilegus 16.3. 18.4. 28.3. 3.4.   27.3.       14.3.      Mustavaris
   Varis Corvus corone cornix 1.1. 1.1. 6.1. 2.1. 1.1. 1.1. 1.1. 5.1. 1.1. 1.1.      Varis
   Korppi Corvus corax 1.1. 1.1. 13.1. 3.1. 7.1. 4.2. 9.1. 5.1. 2.1. 1.1.      Korppi
  JKo II JMi TI IN JRi KTS ORa JMu PSl    
   Kottarainen Sturnus vulgaris 13.4. 31.3. 29.3. 2.4. 9.4. 29.3.   3.4.   7.4.      Kottarainen
Punakottarainen Sturnus roseus                       Punakottarainen
Varpunen Passer domesticus 2.1. 6.1. 11.1. 4.1. 3.1. 6.1. 1.1. 5.1. 6.1. 2.1.   Varpunen
Pikkuvarpunen Passer montanus 1.1. 1.1. 10.1. 2.1. 1.1. 1.1. 1.1. 5.1. 6.1. 1.1.   Pikkuvarpunen
Peippo Fringilla coelebs 28.3. 24.2. 3.4. 4.4. 1.1. 4.4.   14.4.   30.3.   Peippo
Järripeippo Fringilla montifringilla 13.4. 24.2. 8.1. 19.4. 11.2. 5.1.   5.1. 6.2. 12.1.   Järripeippo
Keltahemppo Serinus serinus                       Keltahemppo
Viherpeippo Carduelis chloris 1.1. 1.1. 8.1. 3.1. 4.1. 1.1. 1.1. 5.1. 19.1. 1.1.   Viherpeippo
Tikli Carduelis carduelis 28.3. 20.2. 11.1. 5.4.   17.2.   5.1.   30.3.   Tikli
Vihervarpunen Carduelis spinus 1.1. 24.2. 9.1. 3.1. 9.1. 7.2. 7.1. 12.1. 2.1. 1.1.   Vihervarpunen
Hemppo Carduelis cannabina 14.4. 14.4. 27.4. 8.10.   14.4.       1.6.   Hemppo
Vuorihemppo Carduelis flavirostris 11.10. 23.11.                   Vuorihemppo
Urpiainen Carduelis flammea  3.1. 6.1. 6.1. 1.1. 4.1. 1.1. 1.1. 5.1. 9.1. 1.1.   Urpiainen
Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 6.10. 6.10. 7.1. 5.1.   6.1. 29.1. 19.1. 5.2. 5.1.   Tundraurpiainen
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 4.7. 20.7.   8.10.               Kirjosiipikäpylintu
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 2.1. 13.1. 12.1. 25.3. 4.1. 21.2.   18.3. 5.1. 13.1.   Pikkukäpylintu
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 2.3. 4.5. 7.1. 6.3. 6.4. 8.9.   24.3. 19.2. 6.10.   Isokäpylintu
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 17.5. 17.5. 17.5. 19.5.   25.5.       18.5.   Punavarpunen
Taviokuurna Pinicola enucleator 3.1.   12.1.         12.1. 17.1. 13.1.   Taviokuurna
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1.1. 6.1. 6.1. 1.1. 4.1. 1.1. 1.1. 5.1. 1.1. 1.1.   Punatulkku
Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 12.7.                 28.11.   Nokkavarpunen
Lapinsirkku Calcarius lapponicus 19.4. 19.4.   20.4.   17.4.       21.4.   Lapinsirkku
Pulmunen Plectrophenax nivalis 15.3. 19.3. 27.3. 19.2. 6.4. 25.3.       13.4.   Pulmunen
   Mäntysirkku Emberiza leucocephalos                             Mäntysirkku
Keltasirkku Emberiza citrinella 1.1. 1.1. 6.1. 3.1. 1.1. 1.1. 1.1. 5.1. 1.1. 1.1.   Keltasirkku
Peltosirkku Emberiza hortulana 18.5. 13.5. 29.5. 26.5.   2.6.       14.5.   Peltosirkku
Pohjansirkku Emberiza rustica 11.5. 11.5. 16.5.     6.6.           Pohjansirkku
Pikkusirkku Emberiza pusilla                       Pikkusirkku
Kultasirkku Emberiza aureola                       Kultasirkku
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 15.4. 23.1. 15.1. 5.4. 21.3. 29.4.   24.4.   20.4.   Pajusirkku
Harmaasirkku Emberiza calandra 21.6.                     Harmaasirkku
Lajeja vuonna 2013 239 229 176 194 64 173 39 95 38 219   Lajeja vuonna 2013
  Joulukuu 239 229 176 194 64 173 39 95 38 219     Joulukuu
  Marraskuu 238 229 175 194 64 173 39 95 38 219     Marraskuu
  Lokakuu 237 228 175 194 64 173 39 95 38 218     Lokakuu
  Syyskuu 231 223 175 189 64 172 39 95 38 217     Syyskuu
  Elokuu 226 215 171 189 64 166 39 95 38 209     Elokuu
  Heinäkuu 210 214 168 189 64 160 39 95 38 208     Heinäkuu
  Kesäkuu 212 210 168 187 64 158 39 95 38 205     Kesäkuu
  Toukokuu 208 209 147 186 64 151 39 95 38 204     Toukokuu
  Huhtikuu 147 139 112 49 63 98 39 95 38 141     Huhtikuu
  Maaliskuu 73 50 63 49 54 44 39 39 38 72     Maaliskuu
  Helmikuu 58 43 55 42 41 32 39 35 33 60     Helmikuu
  Tammikuu 54 37 49 36 33 20 39 32 27 53     Tammikuu
  JKo II JMi TI IN JRi KTS ORa JMu PSl  
                         
| Etusivu |