Suupohjan kuntapinnat 2014
   
Suupohjan vuosipinnat -etusivu Henkilökohtaiset vuosipinnat
Tämän sivun taulukkoon kerätään Suupohjan kunnissa vuonna 2014 tavatut lajit. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa retkeilyä.
Taulukon siniset pohjat osoittavat kunnissa vuoden 2013 loppuun mennessä tavatut lajit.
Pohjataulukon puutteista voi ilmoittaa alla olevaan osoitteeseen.
Päivitykset ja korjaukset voi ilmoittaa osoitteeseen Ismo.Nousiainen@dlc.fi.
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 1 1 1         1 1
Pikkujoutsen Cygnus columbianus 1               1
Laulujoutsen Cygnus cygnus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Joutsenhanhi Anser cygnoides (tk)                  
Metsähanhi Anser fabalis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 1   1   1 1 1   1
Tundrahanhi Anser albifrons 1       1   1   1
Kiljuhanhi Anser erythropus                  
Merihanhi Anser anser 1 1 1 1   1 1   1
Lumihanhi Anser caerulescens                  
Tiibetinhanhi Anser indicus (tk)                  
Kanadanhanhi Branta canadensis 1 1 1       1   1
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 1 1 1 1   1 1   1
Sepelhanhi Branta bernicla 1   1           1
Ruostesorsa Tadorna ferruginea     1           1
Ristisorsa Tadorna tadorna 1   1           1
Mandariinisorsa Aix galericulata                  
Haapana Anas penelope 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerikanhaapana Anas americana                  
Harmaasorsa Anas strepera 1   1   1       1
Tavi Anas crecca 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerikantavi Anas carolinensis                  
Sinisorsa Anas platyrhynchos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jouhisorsa Anas acuta 1   1 1   1 1 1 1
Valkoposkisorsa Anas bahamensis (tk)                  
Heinätavi Anas querquedula 1   1           1
Lapasorsa Anas clypeata 1   1 1     1 1 1
Punapäänarsku Netta rufina                  
Punasotka Aythya ferina 1   1           1
Ruskosotka Aythya nyroca                  
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Tukkasotka Aythya fuligula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapasotka Aythya marila 1   1       1   1
Haahka Somateria mollissima 1 1 1           1
Kyhmyhaahka Somateria spectabilis                  
Allihaahka Polysticta stelleri 1   1           1
Alli Clangula hyemalis 1   1 1     1   1
Mustalintu Melanitta nigra 1 1 1 1     1 1 1
Pilkkaniska Melanitta perspicillata                  
Pilkkasiipi Melanitta fusca 1 1 1 1     1   1
Telkkä Bucephala clangula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uivelo Mergellus albellus 1   1 1     1   1
Tukkakoskelo Mergus serrator 1 1 1       1   1
Isokoskelo Mergus merganser 1 1 1 1     1 1 1
Pyy Bonasa bonasia 1   1 1 1 1 1 1 1
Riekko Lagopus lagopus 1     1   1 1 1 1
Teeri Tetrao tetrix 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Metso Tetrao urogallus 1   1 1 1 1 1 1 1
Peltopyy Perdix perdix 1   1 1 1 1 1 1 1
Viiriäinen Coturnix coturnix           1     1
Fasaani Phasianus colchicus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kaakkuri Gavia stellata 1   1 1     1   1
Kuikka Gavia arctica 1   1 1     1   1
Amerikanjääkuikka Gavia immer                  
Jääkuikka Gavia adamsii 1               1
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 1               1
Silkkiuikku Podiceps cristatus 1 1 1 1     1   1
Härkälintu Podiceps grisegena 1   1 1 1   1   1
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 1 1 1 1   1 1   1
Mustakaulauikku Podiceps nigricollis                  
Merimetso Phalacrocorax carbo 1 1 1           1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kaulushaikara Botaurus stellaris                  
Silkkihaikara Egretta garzetta                  
Jalohaikara Egretta alba                  
Harmaahaikara Ardea cinerea 1 1 1 1   1 1 1 1
Ruskohaikara Ardea purpurea                  
Mustahaikara Ciconia nigra     1           1
Kattohaikara Ciconia ciconia     1           1
Mehiläishaukka Pernis apivorus 1   1 1 1 1 1 1 1
Haarahaukka Milvus migrans      1           1
Isohaarahaukka Milvus milvus                  
Merikotka Haliaeetus albicilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Käärmekotka Circaetus gallicus                  
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 1   1 1   1 1 1 1
Sinisuohaukka Circus cyaneus 1   1 1 1 1 1 1 1
Arosuohaukka Circus macrourus             1   1
Niittysuohaukka Circus pygargus                  
Kanahaukka Accipiter gentilis 1   1 1 1 1 1 1 1
Varpushaukka Accipiter nisus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hiirihaukka Buteo buteo 1   1 1 1 1 1 1 1
Piekana Buteo lagopus 1   1 1 1 1 1 1 1
Pikkukiljukotka Aquila pomarina                  
Kiljukotka Aquila clanga                  
   Arokotka Aquila nipalensis                  
Maakotka Aquila chrysaetos 1   1 1   1 1 1 1
Pikkukotka Aquila pennata 1               1
Sääski Pandion haliaetus 1   1 1 1   1   1
Tuulihaukka Falco tinnunculus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punajalkahaukka Falco vespertinus 1               1
Ampuhaukka Falco columbarius 1   1 1 1 1 1 1 1
Nuolihaukka Falco subbuteo 1   1 1   1 1   1
Tunturihaukka Falco rusticolus                  
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Muuttohaukka Falco peregrinus 1   1   1   1 1 1
Luhtakana Rallus aquaticus 1   1       1   1
Luhtahuitti Porzana porzana 1   1       1   1
Pikkuhuitti Porzana parva     1           1
Ruisrääkkä Crex crex 1   1 1 1 1 1 1 1
Liejukana Gallinula chloropus                  
Nokikana Fulica atra 1   1         1 1
Kurki Grus grus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Meriharakka Haematopus ostralegus 1 1 1       1   1
Pitkäjalka Himantopus himantopus                  
Avosetti Recurvirostra avosetta 1               1
Pääskykahlaaja Glareola pratincola                  
Aropääskykahlaaja Glareola nordmanni                  
Pikkutylli Charadrius dubius 1   1     1 1 1 1
Tylli Charadrius hiaticula 1 1 1     1 1 1 1
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus                  
Ylänkötylli Charadrius mongolus                  
Aavikkotylli Charadrius leschenaultii                  
Keräkurmitsa Charadrius morinellus             1   1
Siperiankurmitsa Pluvialis fulva                  
Kapustarinta Pluvialis apricaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 1   1       1   1
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isosirri Calidris canutus 1   1           1
Pulmussirri Calidris alba 1   1           1
Rusokaulasirri Calidris ruficollis                  
Pikkusirri Calidris minuta 1   1           1
Lapinsirri Calidris temminckii 1   1     1     1
Palsasirri Calidris melanotos                  
Kuovisirri Calidris ferruginea 1   1       1   1
Merisirri Calidris maritima 1               1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Suosirri Calidris alpina 1 1 1     1 1   1
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 1   1           1
   Tundravikla Tryngites subruficollis                  
Suokukko Philomachus pugnax 1   1 1 1 1 1 1 1
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 1   1         1 1
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Heinäkurppa Gallinago media 1   1           1
Räme-/tundrakurppelo Limnodromus sco/gri                  
Lehtokurppa Scolopax rusticola 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustapyrstökuiri Limosa limosa 1   1 1     1   1
Punakuiri Limosa lapponica 1   1           1
Pikkukuovi Numenius phaeopus 1   1 1 1 1 1 1 1
Kuovi Numenius arquata 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustaviklo Tringa erythropus 1   1       1   1
Punajalkaviklo Tringa totanus 1   1 1   1 1 1 1
Lampiviklo Tringa stagnatilis 1               1
Valkoviklo Tringa nebularia 1   1 1 1 1 1 1 1
Metsäviklo Tringa ochropus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Liro Tringa glareola 1   1 1 1 1 1 1 1
Rantakurvi Xenus cinereus                  
Rantasipi Actitis hypoleucos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karikukko Arenaria interpres 1 1 1           1
Vesipääsky Phalaropus lobatus 1           1   1
Isovesipääsky Phalaropus fulicarius                  
Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus 1               1
Merikihu Stercorarius parasiticus 1 1 1           1
Tunturikihu Stercorarius longicaudus 1               1
Isokihu Stercorarius skua                  
Mustanmerenlokki Larus melanocephalus                  
Pikkulokki Larus minutus 1 1 1   1   1   1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Naurulokki Larus ridibundus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kalalokki Larus canus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Selkälokki Larus fuscus 1 1 1 1     1   1
Harmaalokki Larus argentatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Aroharmaalokki Larus cachinnans 1               1
Grönlanninlokki Larus glaucoides                  
Isolokki Larus hyperboreus                  
Merilokki Larus marinus 1 1 1       1   1
Pikkukajava Rissa tridactyla                  
Räyskä Sterna caspia 1 1 1           1
Riuttatiira Sterna sandvicensis 1               1
Kalatiira Sterna hirundo 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapintiira Sterna paradisaea 1 1 1       1   1
Pikkutiira Sterna albifrons 1   1           1
Mustatiira Chlidonias niger 1               1
Valkosiipitiira Chlidonias leucopterus 1               1
Etelänkiisla Uria aalge 1               1
Ruokki Alca torda 1 1 1           1
Riskilä Cepphus grylle 1   1           1
Pikkuruokki Alle alle 1               1
Lunni Fratercula arctica 1               1
Kesykyyhky Columba livia 1 1 1 1   1 1 1 1
Uuttukyyhky Columba oenas 1 1 1   1 1 1 1 1
Sepelkyyhky Columba palumbus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 1   1     1 1 1 1
Turturikyyhky Streptopelia turtur 1               1
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis                  
Käki Cuculus canorus 1   1 1 1 1 1 1 1
Huuhkaja Bubo bubo 1   1 1 1 1 1 1 1
Tunturipöllö Bubo scandiacus             1   1
Hiiripöllö Surnia ulula 1   1   1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 1   1 1   1 1 1 1
Lehtopöllö Strix aluco 1       1       1
Viirupöllö Strix uralensis 1   1 1 1 1 1 1 1
Lapinpöllö Strix nebulosa 1               1
Sarvipöllö Asio otus 1   1 1 1   1 1 1
Suopöllö Asio flammeus 1   1       1   1
Helmipöllö Aegolius funereus 1   1 1 1 1 1 1 1
Kehrääjä Caprimulgus europaeus 1   1 1 1 1 1 1 1
Piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus                  
Tervapääsky Apus apus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuningaskalastaja Alcedo atthis                  
Mehiläissyöjä Merops apiaster                  
Sininärhi Coracias garrulus                  
Harjalintu Upupa epops                  
Käenpiika Jynx torquilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaapäätikka Picus canus 1   1   1   1 1 1
Palokärki Dryocopus martius 1   1 1 1 1 1 1 1
Käpytikka Dendrocopos major 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos     1           1
Pikkutikka Dendrocopos minor 1 1 1 1   1 1 1 1
Pohjantikka Picoides tridactylus 1   1 1     1 1 1
Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla 1               1
Kangaskiuru Lullula arborea 1           1   1
Kiuru Alauda arvensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tunturikiuru Eremophila alpestris 1               1
Törmäpääsky Riparia riparia 1   1     1 1 1 1
Haarapääsky Hirundo rustica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ruostepääsky Hirundo daurica                  
Räystäspääsky Delichon urbicum 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokirvinen Anthus richardi 1               1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Mongoliankirvinen Anthus godlewskii                  
Nummikirvinen Anthus campestris 1               1
   Taigakirvinen Anthus hodgsoni 1               1
Metsäkirvinen Anthus trivialis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Niittykirvinen Anthus pratensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapinkirvinen Anthus cervinus 1   1     1     1
Luotokirvinen Anthus petrosus 1 1 1           1
Keltavästäräkki Motacilla flava 1   1 1 1 1 1 1 1
Sitruunavästäräkki Motacilla citreola                  
Virtavästäräkki Motacilla cinerea                  
Västäräkki Motacilla alba 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tilhi Bombycilla garrulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koskikara Cinclus cinclus 1   1 1   1 1 1 1
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 1 1 1 1   1 1 1 1
Rautiainen Prunella modularis 1   1 1 1 1 1   1
Punarinta Erithacus rubecula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Satakieli Luscinia luscinia 1 1 1   1 1 1 1 1
Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos                  
Sinirinta Luscinia svecica 1             1 1
Sinipyrstö Tarsiger cyanurus                  
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 1               1
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensastasku Saxicola rubetra 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nokitasku Saxicola caprata                  
Sepeltasku Saxicola maurus 1               1
Mustapäätasku Saxicola rubicola                  
Kivitasku Oenanthe oenanthe 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nunnatasku Oenanthe pleschanka                  
Sepelrastas Turdus torquatus 1   1       1 1 1
Mustarastas Turdus merula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustakaularastas Turdus atrogularis     1           1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Räkättirastas Turdus pilaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laulurastas Turdus philomelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakylkirastas Turdus iliacus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kulorastas Turdus viscivorus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viirusirkkalintu Locustella lanceolata 1               1
Pensassirkkalintu Locustella naevia 1   1 1   1 1   1
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 1   1 1 1 1   1 1
Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides 1               1
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 1   1           1
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 1   1           1
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 1   1 1 1 1 1 1 1
Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola 1               1
Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus 1               1
Pikkukultarinta Hippolais caligata                  
Kultarinta Hippolais icterina 1   1 1 1 1 1 1 1
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lehtokerttu Sylvia borin 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kirjokerttu Sylvia nisoria 1               1
Hernekerttu Sylvia curruca 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensaskerttu Sylvia communis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kääpiökerttu Sylvia nana                  
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 1   1   1 1 1 1 1
Lapinuunilintu Phylloscopus borealis                  
Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus 1               1
Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 1 1         1   1
Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei                  
Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi                  
Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus                  
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Tiltaltti Phylloscopus collybita 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pajulintu Phylloscopus trochilus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hippiäinen Regulus regulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasieppo Muscicapa striata 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkusieppo Ficedula parva 1   1 1   1   1 1
Sepelsieppo Ficedula albicollis                  
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viiksitimali Panurus biarmicus 1   1           1
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viitatiainen Parus palustris                  
Hömötiainen Parus montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapintiainen Parus cinctus                  
Töyhtötiainen Parus cristatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuusitiainen Parus ater 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sinitiainen Parus caeruleus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talitiainen Parus major 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinänakkeli Sitta europaea 1   1       1 1 1
Puukiipijä Certhia familiaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 1               1
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustaotsalepinkäinen Lanius minor                  
Isolepinkäinen Lanius excubitor 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Närhi Garrulus glandarius 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuukkeli Perisoreus infaustus 1   1   1 1 1 1 1
Harakka Pica pica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 1 1 1 1 1 1 1   1
Naakka Corvus monedula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustavaris Corvus frugilegus 1   1     1 1 1 1
Varis Corvus corone cornix 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Korppi Corvus corax 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kottarainen Sturnus vulgaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakottarainen Sturnus roseus                  
Varpunen Passer domesticus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkuvarpunen Passer montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peippo Fringilla coelebs 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Järripeippo Fringilla montifringilla 1   1 1 1 1 1 1 1
Keltahemppo Serinus serinus                  
Viherpeippo Carduelis chloris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tikli Carduelis carduelis 1 1 1 1     1 1 1
Vihervarpunen Carduelis spinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hemppo Carduelis cannabina 1   1     1 1 1 1
Vuorihemppo Carduelis flavirostris 1               1
Urpiainen Carduelis flammea  1   1 1 1 1 1 1 1
Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 1           1   1
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 1               1
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 1   1 1     1   1
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Taviokuurna Pinicola enucleator 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 1 1 1     1     1
Lapinsirkku Calcarius lapponicus 1   1           1
Pulmunen Plectrophenax nivalis 1   1     1 1   1
Mäntysirkku Emberiza leucocephalos                     
Keltasirkku Emberiza citrinella 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peltosirkku Emberiza hortulana 1   1   1 1 1   1
Pohjansirkku Emberiza rustica 1     1         1
Pikkusirkku Emberiza pusilla 1   1           1
Kultasirkku Emberiza aureola                  
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasirkku Emberiza calandra                  
Lajeja vuonna 2014 250 115 213 144 125 145 181 144 261
Joulukuu 250 115 213 144 125 145 181 144 261
Marraskuu 250 113 212 143 123 144 181 142 260
Lokakuu 250 113 211 141 122 143 178 140 259
Syyskuu 242 108 207 136 120 142 176 136 253
Elokuu 233 99 204 131 118 139 174 131 246
Heinäkuu 232 99 200 130 117 139 167 129 243
Kesäkuu 228 96 192 125 111 133 164 119 238
Toukokuu 224 95 191 109 106 130 157 112 235
Huhtikuu 174 46 132 83 64 91 126 71 184
Maaliskuu 127 39 102 48 47 66 83 56 141
Helmikuu 71 27 56 29 25 37 46 33 88
Tammikuu 56 23 54 25 21 28 37 28 74
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lajeja vuoden 2013 loppuun mennessä 317 200 287 220 192 235 247 214 331
Lajeja vuonna 2013 247 116 215 150 137 170 185 135 253
Lajeja vuonna 2012 245 108 207 157 141 158 199 144 257
Lajeja vuonna 2011 253 121 221 144 128 152 190 141 265
Lajeja vuonna 2010 249 118 220 157 117 171 193 155 259
Lajeja vuonna 2009 247 75 225 162 134 166 189 151 255
Lajeja vuonna 2008 261 129 207 162 131 155 187 134 270
Lajeja vuonna 2007 253 112 227 166 131 159 189 137 259
Lajeja vuonna 2006 248 117 228 171 137 155 186 150 261
  Lajeja keskimäärin 2006-2013 250 112 219 159 132 161 190 143 260
| Etusivu |
Jurva ja Kurikka yhdistyivät vuoden 2009 alussa, joten niiden pinnat on yhdistetty uudeksi Kurikaksi. Vuoden 2008 lopussa kuntapinnoja oli Jurvassa 190 ja Kurikassa 189.
Jurvan vanhoista havainnoista Kurikan pinnalistaa täydensivät kyhmyjoutsen, lyhytnokkahanhi, ristisorsa, pilkkasiipi, niittysuohaukka, kiljukotka, meriharakka, tundrakurmitsa, 
punakuiri, mustapyrstökuiri, valkosiipitiira, tunturipöllö, lapinpöllö, sepelrastas, kultarinta, pikkusieppo, lapintiainen, kuhankeittäjä ja lapinsirkku.