Suupohjan kuntapinnat 2013
   
Suupohjan vuosipinnat -etusivu Henkilökohtaiset vuosipinnat
Tämän sivun taulukkoon kerätään Suupohjan kunnissa vuonna 2013 tavatut lajit. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa retkeilyä.
Taulukon siniset pohjat osoittavat kunnissa vuoden 2012 loppuun mennessä tavatut lajit.
Pohjataulukon puutteista voi ilmoittaa alla olevaan osoitteeseen.
Päivitykset ja korjaukset voi ilmoittaa osoitteeseen Ismo.Nousiainen@dlc.fi.
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 1 1 1       1 1 1
Pikkujoutsen Cygnus columbianus 1               1
Laulujoutsen Cygnus cygnus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Joutsenhanhi Anser cygnoides (tk)                  
Metsähanhi Anser fabalis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 1 1 1       1   1
Tundrahanhi Anser albifrons 1   1 1   1 1   1
Kiljuhanhi Anser erythropus                  
Merihanhi Anser anser 1 1 1 1 1 1 1   1
Lumihanhi Anser caerulescens                  
Tiibetinhanhi Anser indicus (tk)                  
Kanadanhanhi Branta canadensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 1 1 1 1     1   1
Sepelhanhi Branta bernicla                  
Ruostesorsa Tadorna ferruginea 1               1
Ristisorsa Tadorna tadorna 1   1       1   1
Mandariinisorsa Aix galericulata 1               1
Haapana Anas penelope 1 1 1 1   1 1 1 1
Amerikanhaapana Anas americana                  
Harmaasorsa Anas strepera 1   1       1 1 1
Tavi Anas crecca 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerikantavi Anas carolinensis 1               1
Sinisorsa Anas platyrhynchos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jouhisorsa Anas acuta 1 1 1 1   1 1   1
Valkoposkisorsa Anas bahamensis (tk)                  
Heinätavi Anas querquedula 1   1       1   1
Lapasorsa Anas clypeata 1 1 1 1   1 1   1
Punapäänarsku Netta rufina                  
Punasotka Aythya ferina 1   1       1   1
Ruskosotka Aythya nyroca                  
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Tukkasotka Aythya fuligula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapasotka Aythya marila 1   1 1         1
Haahka Somateria mollissima 1 1 1       1   1
Kyhmyhaahka Somateria spectabilis                  
Allihaahka Polysticta stelleri                  
Alli Clangula hyemalis 1   1   1   1   1
Mustalintu Melanitta nigra 1 1 1       1   1
Pilkkaniska Melanitta perspicillata                  
Pilkkasiipi Melanitta fusca 1 1 1           1
Telkkä Bucephala clangula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uivelo Mergellus albellus 1   1 1     1   1
Tukkakoskelo Mergus serrator 1 1 1 1   1 1   1
Isokoskelo Mergus merganser 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pyy Bonasa bonasia 1   1 1 1 1 1 1 1
Riekko Lagopus lagopus 1     1   1 1 1 1
Teeri Tetrao tetrix 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Metso Tetrao urogallus 1   1 1 1 1 1 1 1
Peltopyy Perdix perdix 1   1 1 1 1 1 1 1
Viiriäinen Coturnix coturnix 1   1   1   1 1 1
Fasaani Phasianus colchicus 1 1 1   1 1 1 1 1
Kaakkuri Gavia stellata 1   1 1   1 1   1
Kuikka Gavia arctica 1   1 1   1 1   1
Amerikanjääkuikka Gavia immer                  
Jääkuikka Gavia adamsii 1   1           1
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 1 1             1
Silkkiuikku Podiceps cristatus 1 1 1 1     1   1
Härkälintu Podiceps grisegena 1   1 1     1   1
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 1 1 1 1   1 1 1 1
Mustakaulauikku Podiceps nigricollis 1               1
Merimetso Phalacrocorax carbo 1 1 1   1 1     1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kaulushaikara Botaurus stellaris 1   1           1
Silkkihaikara Egretta garzetta                  
Jalohaikara Egretta alba                  
Harmaahaikara Ardea cinerea 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ruskohaikara Ardea purpurea                  
Mustahaikara Ciconia nigra                  
Kattohaikara Ciconia ciconia 1   1 1   1 1   1
Mehiläishaukka Pernis apivorus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Haarahaukka Milvus migrans  1   1     1     1
Isohaarahaukka Milvus milvus                  
Merikotka Haliaeetus albicilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Käärmekotka Circaetus gallicus                  
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 1   1 1 1 1 1 1 1
Sinisuohaukka Circus cyaneus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arosuohaukka Circus macrourus 1   1   1 1 1   1
Niittysuohaukka Circus pygargus 1         1     1
Kanahaukka Accipiter gentilis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Varpushaukka Accipiter nisus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hiirihaukka Buteo buteo 1   1 1 1 1 1 1 1
Piekana Buteo lagopus 1   1 1 1 1 1 1 1
Pikkukiljukotka Aquila pomarina                  
Kiljukotka Aquila clanga     1 1         1
   Arokotka Aquila nipalensis                  
Maakotka Aquila chrysaetos 1   1 1 1 1 1 1 1
Sääski Pandion haliaetus 1   1 1 1 1 1 1 1
Tuulihaukka Falco tinnunculus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punajalkahaukka Falco vespertinus                  
Ampuhaukka Falco columbarius 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuolihaukka Falco subbuteo 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tunturihaukka Falco rusticolus 1   1           1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Muuttohaukka Falco peregrinus 1   1     1 1 1 1
Luhtakana Rallus aquaticus 1   1           1
Luhtahuitti Porzana porzana 1   1     1     1
Ruisrääkkä Crex crex 1   1 1 1 1 1 1 1
Liejukana Gallinula chloropus   1             1
Nokikana Fulica atra 1 1   1     1   1
Kurki Grus grus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Meriharakka Haematopus ostralegus 1 1 1       1   1
Pitkäjalka Himantopus himantopus                  
Avosetti Recurvirostra avosetta                  
Pääskykahlaaja Glareola pratincola                  
Aropääskykahlaaja Glareola nordmanni                  
Pikkutylli Charadrius dubius 1   1     1 1 1 1
Tylli Charadrius hiaticula 1   1     1 1   1
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus                  
Ylänkötylli Charadrius mongolus                  
Aavikkotylli Charadrius leschenaultii                  
Keräkurmitsa Charadrius morinellus             1   1
Siperiankurmitsa Pluvialis fulva                  
Kapustarinta Pluvialis apricaria 1   1 1 1 1 1 1 1
Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 1   1       1   1
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isosirri Calidris canutus 1   1           1
Pulmussirri Calidris alba 1               1
Rusokaulasirri Calidris ruficollis                  
Pikkusirri Calidris minuta 1   1           1
Lapinsirri Calidris temminckii 1   1     1     1
Palsasirri Calidris melanotos                  
Kuovisirri Calidris ferruginea 1   1           1
Merisirri Calidris maritima 1   1           1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Suosirri Calidris alpina 1   1     1 1   1
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 1   1           1
   Tundravikla Tryngites subruficollis                  
Suokukko Philomachus pugnax 1   1 1 1 1 1 1 1
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 1     1   1     1
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Heinäkurppa Gallinago media 1               1
Räme-/tundrakurppelo Limnodromus sco/gri     1           1
Lehtokurppa Scolopax rusticola 1   1 1 1 1 1 1 1
Mustapyrstökuiri Limosa limosa 1   1 1     1   1
Punakuiri Limosa lapponica 1   1     1     1
Pikkukuovi Numenius phaeopus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuovi Numenius arquata 1   1 1 1 1 1 1 1
Mustaviklo Tringa erythropus 1   1     1 1 1 1
Punajalkaviklo Tringa totanus 1 1 1 1   1 1   1
Lampiviklo Tringa stagnatilis                  
Valkoviklo Tringa nebularia 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Metsäviklo Tringa ochropus 1   1 1 1 1 1 1 1
Liro Tringa glareola 1   1 1 1 1 1 1 1
Rantakurvi Xenus cinereus                  
Rantasipi Actitis hypoleucos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karikukko Arenaria interpres 1   1           1
Vesipääsky Phalaropus lobatus 1               1
Isovesipääsky Phalaropus fulicarius                  
Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus 1   1           1
Merikihu Stercorarius parasiticus 1 1 1           1
Tunturikihu Stercorarius longicaudus 1               1
Isokihu Stercorarius skua 1               1
Mustanmerenlokki Larus melanocephalus                  
Pikkulokki Larus minutus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Naurulokki Larus ridibundus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kalalokki Larus canus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Selkälokki Larus fuscus 1 1 1     1 1   1
Harmaalokki Larus argentatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grönlanninlokki Larus glaucoides                  
Isolokki Larus hyperboreus 1   1           1
Merilokki Larus marinus 1 1 1       1   1
Pikkukajava Rissa tridactyla                  
Räyskä Sterna caspia 1 1 1           1
Riuttatiira Sterna sandvicensis 1               1
Kalatiira Sterna hirundo 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapintiira Sterna paradisaea 1   1 1 1   1   1
Pikkutiira Sterna albifrons 1   1           1
Mustatiira Chlidonias niger 1               1
Valkosiipitiira Chlidonias leucopterus                  
Etelänkiisla Uria aalge 1   1           1
Ruokki Alca torda 1 1 1           1
Riskilä Cepphus grylle 1   1           1
Pikkuruokki Alle alle 1               1
Lunni Fratercula arctica                  
Kesykyyhky Columba livia 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uuttukyyhky Columba oenas 1   1 1 1 1 1 1 1
Sepelkyyhky Columba palumbus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 1   1     1 1   1
Turturikyyhky Streptopelia turtur                  
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis                  
Käki Cuculus canorus 1   1 1 1 1 1 1 1
Huuhkaja Bubo bubo 1   1 1 1 1 1 1 1
Tunturipöllö Bubo scandiacus           1     1
Hiiripöllö Surnia ulula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 1   1 1 1 1 1 1 1
Lehtopöllö Strix aluco 1               1
Viirupöllö Strix uralensis 1   1 1 1 1 1 1 1
Lapinpöllö Strix nebulosa 1   1 1         1
Sarvipöllö Asio otus 1   1     1 1 1 1
Suopöllö Asio flammeus 1 1 1     1 1   1
Helmipöllö Aegolius funereus 1 1 1   1 1 1 1 1
Kehrääjä Caprimulgus europaeus 1   1 1 1 1 1   1
Piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus                  
Tervapääsky Apus apus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuningaskalastaja Alcedo atthis                  
Mehiläissyöjä Merops apiaster                  
Sininärhi Coracias garrulus                  
Harjalintu Upupa epops 1 1 1     1     1
Käenpiika Jynx torquilla 1   1 1 1 1 1 1 1
Harmaapäätikka Picus canus 1   1 1 1 1 1 1 1
Palokärki Dryocopus martius 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Käpytikka Dendrocopos major 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 1               1
Pikkutikka Dendrocopos minor 1 1 1 1   1 1 1 1
Pohjantikka Picoides tridactylus 1   1 1 1 1 1   1
Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla                  
Kangaskiuru Lullula arborea             1   1
Kiuru Alauda arvensis 1   1 1 1 1 1 1 1
Tunturikiuru Eremophila alpestris 1               1
Törmäpääsky Riparia riparia 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Haarapääsky Hirundo rustica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ruostepääsky Hirundo daurica                  
Räystäspääsky Delichon urbicum 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokirvinen Anthus richardi                  
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Mongoliankirvinen Anthus godlewskii                  
Nummikirvinen Anthus campestris                  
   Taigakirvinen Anthus hodgsoni 1               1
Metsäkirvinen Anthus trivialis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Niittykirvinen Anthus pratensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapinkirvinen Anthus cervinus 1   1     1 1   1
Luotokirvinen Anthus petrosus 1   1           1
Keltavästäräkki Motacilla flava 1   1 1 1 1 1 1 1
Sitruunavästäräkki Motacilla citreola                  
Virtavästäräkki Motacilla cinerea                  
Västäräkki Motacilla alba 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tilhi Bombycilla garrulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koskikara Cinclus cinclus 1   1 1     1 1 1
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 1   1 1 1 1 1   1
Rautiainen Prunella modularis 1   1 1 1 1 1 1 1
Punarinta Erithacus rubecula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Satakieli Luscinia luscinia 1   1 1 1 1 1 1 1
Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos                  
Sinirinta Luscinia svecica 1   1       1   1
Sinipyrstö Tarsiger cyanurus                  
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 1               1
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensastasku Saxicola rubetra 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nokitasku Saxicola caprata                  
Sepeltasku Saxicola maurus                  
Mustapäätasku Saxicola rubicola                  
Kivitasku Oenanthe oenanthe 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nunnatasku Oenanthe pleschanka 1               1
Sepelrastas Turdus torquatus 1   1   1 1 1   1
Mustarastas Turdus merula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Räkättirastas Turdus pilaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laulurastas Turdus philomelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakylkirastas Turdus iliacus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kulorastas Turdus viscivorus 1   1 1 1 1 1 1 1
Viirusirkkalintu Locustella lanceolata                  
Pensassirkkalintu Locustella naevia 1   1 1   1 1   1
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 1   1 1     1   1
Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides                  
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 1   1           1
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 1   1 1 1 1 1   1
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 1   1 1 1 1 1 1 1
Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola                  
Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus 1   1           1
Pikkukultarinta Hippolais caligata                  
Kultarinta Hippolais icterina 1   1   1 1 1   1
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lehtokerttu Sylvia borin 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kirjokerttu Sylvia nisoria                  
Hernekerttu Sylvia curruca 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensaskerttu Sylvia communis 1 1 1   1 1 1   1
Kääpiökerttu Sylvia nana                  
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 1   1   1 1     1
Lapinuunilintu Phylloscopus borealis                  
Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus                  
Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 1   1           1
Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei                  
Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi                  
Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus 1               1
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 1   1 1   1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Tiltaltti Phylloscopus collybita 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pajulintu Phylloscopus trochilus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hippiäinen Regulus regulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasieppo Muscicapa striata 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkusieppo Ficedula parva 1   1   1     1 1
Sepelsieppo Ficedula albicollis                  
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viiksitimali Panurus biarmicus 1   1           1
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viitatiainen Parus palustris                  
Hömötiainen Parus montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapintiainen Parus cinctus                  
Töyhtötiainen Parus cristatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuusitiainen Parus ater 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sinitiainen Parus caeruleus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talitiainen Parus major 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinänakkeli Sitta europaea 1               1
Puukiipijä Certhia familiaris 1 1 1 1 1 1 1   1
Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 1               1
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 1   1 1 1 1 1   1
Mustaotsalepinkäinen Lanius minor                  
Isolepinkäinen Lanius excubitor 1   1 1 1 1 1 1 1
Närhi Garrulus glandarius 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuukkeli Perisoreus infaustus 1   1 1 1 1 1 1 1
Harakka Pica pica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 1   1 1   1 1 1 1
Naakka Corvus monedula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustavaris Corvus frugilegus 1 1 1 1   1 1 1 1
Varis Corvus corone cornix 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Korppi Corvus corax 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kottarainen Sturnus vulgaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakottarainen Sturnus roseus                  
Varpunen Passer domesticus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkuvarpunen Passer montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peippo Fringilla coelebs 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Järripeippo Fringilla montifringilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keltahemppo Serinus serinus                  
Viherpeippo Carduelis chloris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tikli Carduelis carduelis 1 1 1     1 1   1
Vihervarpunen Carduelis spinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hemppo Carduelis cannabina 1   1     1 1 1 1
Vuorihemppo Carduelis flavirostris 1               1
Urpiainen Carduelis flammea  1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 1       1 1 1   1
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 1             1 1
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 1       1 1     1
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 1 1 1   1 1 1 1 1
Taviokuurna Pinicola enucleator 1     1 1 1   1 1
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 1   1       1   1
Lapinsirkku Calcarius lapponicus 1   1       1   1
Pulmunen Plectrophenax nivalis 1   1 1 1 1 1   1
Mäntysirkku Emberiza leucocephalos                     
Keltasirkku Emberiza citrinella 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peltosirkku Emberiza hortulana 1   1   1 1 1 1 1
Pohjansirkku Emberiza rustica 1         1 1   1
Pikkusirkku Emberiza pusilla                  
Kultasirkku Emberiza aureola                  
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasirkku Emberiza calandra 1               1
Lajeja vuonna 2013 247 116 215 150 137 170 185 135 253
Joulukuu 247 116 215 150 137 170 185 135 253
Marraskuu 247 113 215 150 137 170 185 133 253
Lokakuu 245 113 215 150 136 170 184 133 253
Syyskuu 239 108 212 148 135 169 183 132 248
Elokuu 234 107 210 148 132 167 179 129 243
Heinäkuu 230 105 208 148 131 161 177 129 239
Kesäkuu 225 101 207 146 130 159 175 127 236
Toukokuu 221 101 207 142 123 147 171 125 233
Huhtikuu 172 75 155 105 90 111 135 84 179
Maaliskuu 81 32 68 48 42 49 58 47 93
Helmikuu 67 30 59 41 39 40 43 37 84
Tammikuu 62 30 56 36 29 34 39 30 78
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lajeja vuoden 2012 loppuun mennessä 315 199 286 220 192 233 246 213 331
Lajeja vuonna 2012 245 108 207 157 141 158 199 144 257
Lajeja vuonna 2011 253 121 221 144 128 152 190 141 265
Lajeja vuonna 2010 249 118 220 157 117 171 193 155 259
Lajeja vuonna 2009 247 75 225 162 134 166 189 151 255
Lajeja vuonna 2008 261 129 207 162 131 155 187 134 270
Lajeja vuonna 2007 253 112 227 166 131 159 189 137 259
Lajeja vuonna 2006 248 117 228 171 137 155 186 150 261
  Lajeja keskimäärin 2006-2012 251 111 219 160 131 159 190 145 261
| Etusivu |
Jurva ja Kurikka yhdistyivät vuoden 2009 alussa, joten niiden pinnat on yhdistetty uudeksi Kurikaksi. Vuoden 2008 lopussa kuntapinnoja oli Jurvassa 190 ja Kurikassa 189.
Jurvan vanhoista havainnoista Kurikan pinnalistaa täydensivät kyhmyjoutsen, lyhytnokkahanhi, ristisorsa, pilkkasiipi, niittysuohaukka, kiljukotka, meriharakka, tundrakurmitsa, 
punakuiri, mustapyrstökuiri, valkosiipitiira, tunturipöllö, lapinpöllö, sepelrastas, kultarinta, pikkusieppo, lapintiainen, kuhankeittäjä ja lapinsirkku.