Suupohjan kuntapinnat 2012
   
Suupohjan vuosipinnat -etusivu Henkilökohtaiset vuosipinnat
Tämän sivun taulukkoon kerätään Suupohjan kunnissa vuonna 2012 tavatut lajit. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa retkeilyä.
Taulukon siniset pohjat osoittavat kunnissa vuoden 2011 loppuun mennessä tavatut lajit.
Pohjataulukon puutteista voi ilmoittaa alla olevaan osoitteeseen.
Päivitykset ja korjaukset voi ilmoittaa osoitteeseen Ismo.Nousiainen@dlc.fi.
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 1 1 1 1 1   1   1
Pikkujoutsen Cygnus columbianus 1           1   1
Laulujoutsen Cygnus cygnus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Joutsenhanhi Anser cygnoides (tk)                  
Metsähanhi Anser fabalis 1   1 1 1 1 1 1 1
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 1   1   1 1 1 1 1
Tundrahanhi Anser albifrons 1   1       1 1 1
Kiljuhanhi Anser erythropus                  
Merihanhi Anser anser 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lumihanhi Anser caerulescens                  
Tiibetinhanhi Anser indicus (tk)                  
Kanadanhanhi Branta canadensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 1 1 1   1   1   1
Sepelhanhi Branta bernicla 1               1
Ruostesorsa Tadorna ferruginea                  
Ristisorsa Tadorna tadorna 1   1           1
Mandariinisorsa Aix galericulata                  
Haapana Anas penelope 1   1 1 1 1 1 1 1
Amerikanhaapana Anas americana                  
Harmaasorsa Anas strepera 1   1       1   1
Tavi Anas crecca 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerikantavi Anas carolinensis                  
Sinisorsa Anas platyrhynchos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jouhisorsa Anas acuta 1   1 1   1 1 1 1
Valkoposkisorsa Anas bahamensis (tk)                  
Heinätavi Anas querquedula 1   1       1   1
Lapasorsa Anas clypeata 1   1 1     1   1
Punapäänarsku Netta rufina                  
Punasotka Aythya ferina 1   1       1   1
Ruskosotka Aythya nyroca             1   1
Tukkasotka Aythya fuligula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lapasotka Aythya marila 1 1 1       1   1
Haahka Somateria mollissima 1 1 1           1
Kyhmyhaahka Somateria spectabilis 1               1
Allihaahka Polysticta stelleri 1               1
Alli Clangula hyemalis 1 1 1       1   1
Mustalintu Melanitta nigra 1 1 1 1     1 1 1
Pilkkaniska Melanitta perspicillata 1           1   1
Pilkkasiipi Melanitta fusca 1 1 1 1       1 1
Telkkä Bucephala clangula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uivelo Mergellus albellus 1   1 1 1   1   1
Tukkakoskelo Mergus serrator 1 1 1 1     1   1
Isokoskelo Mergus merganser 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pyy Bonasa bonasia 1   1 1 1 1 1 1 1
Riekko Lagopus lagopus 1     1   1 1 1 1
Teeri Tetrao tetrix 1   1 1 1 1 1 1 1
Metso Tetrao urogallus 1   1 1 1 1 1 1 1
Peltopyy Perdix perdix 1   1 1   1 1 1 1
Viiriäinen Coturnix coturnix 1           1   1
Fasaani Phasianus colchicus 1   1   1 1 1 1 1
Kaakkuri Gavia stellata 1 1 1 1     1   1
Kuikka Gavia arctica 1 1 1 1   1 1 1 1
Amerikanjääkuikka Gavia immer 1               1
Jääkuikka Gavia adamsii 1   1           1
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 1   1           1
Silkkiuikku Podiceps cristatus 1 1 1 1     1   1
Härkälintu Podiceps grisegena 1 1 1 1     1   1
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 1 1 1 1   1 1   1
Mustakaulauikku Podiceps nigricollis                  
Merimetso Phalacrocorax carbo 1 1 1 1   1     1
Kaulushaikara Botaurus stellaris 1   1 1         1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Silkkihaikara Egretta garzetta                  
Jalohaikara Egretta alba                  
Harmaahaikara Ardea cinerea 1   1 1 1 1 1   1
Ruskohaikara Ardea purpurea 1               1
Mustahaikara Ciconia nigra                  
Kattohaikara Ciconia ciconia             1 1 1
Mehiläishaukka Pernis apivorus 1   1 1 1 1 1 1 1
Haarahaukka Milvus migrans  1   1       1   1
Isohaarahaukka Milvus milvus                  
Merikotka Haliaeetus albicilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Käärmekotka Circaetus gallicus                  
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 1   1 1 1 1 1   1
Sinisuohaukka Circus cyaneus 1   1 1 1 1 1 1 1
Arosuohaukka Circus macrourus 1   1           1
Niittysuohaukka Circus pygargus               1 1
Kanahaukka Accipiter gentilis 1   1 1 1 1 1 1 1
Varpushaukka Accipiter nisus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hiirihaukka Buteo buteo 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Piekana Buteo lagopus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkukiljukotka Aquila pomarina                  
Kiljukotka Aquila clanga 1           1   1
   Arokotka Aquila nipalensis                  
Maakotka Aquila chrysaetos 1   1 1 1 1 1 1 1
Sääski Pandion haliaetus 1   1 1 1   1 1 1
Tuulihaukka Falco tinnunculus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punajalkahaukka Falco vespertinus                  
Ampuhaukka Falco columbarius 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuolihaukka Falco subbuteo 1   1 1 1 1 1 1 1
Tunturihaukka Falco rusticolus                  
Muuttohaukka Falco peregrinus 1   1 1 1   1   1
Luhtakana Rallus aquaticus 1               1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Luhtahuitti Porzana porzana 1     1   1 1   1
Ruisrääkkä Crex crex 1   1 1 1 1 1   1
Liejukana Gallinula chloropus   1             1
Nokikana Fulica atra 1   1 1     1 1 1
Kurki Grus grus 1   1 1 1 1 1 1 1
Meriharakka Haematopus ostralegus 1 1 1 1     1 1 1
Pitkäjalka Himantopus himantopus                  
Avosetti Recurvirostra avosetta                  
Pääskykahlaaja Glareola pratincola                  
Aropääskykahlaaja Glareola nordmanni                  
Pikkutylli Charadrius dubius 1   1 1   1 1 1 1
Tylli Charadrius hiaticula 1   1     1 1   1
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus                  
Ylänkötylli Charadrius mongolus                  
Aavikkotylli Charadrius leschenaultii                  
Keräkurmitsa Charadrius morinellus 1   1       1   1
Siperiankurmitsa Pluvialis fulva                  
Kapustarinta Pluvialis apricaria 1   1 1 1 1 1 1 1
Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 1   1     1 1   1
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isosirri Calidris canutus 1   1       1   1
Pulmussirri Calidris alba 1   1           1
Rusokaulasirri Calidris ruficollis                  
Pikkusirri Calidris minuta 1   1     1 1   1
Lapinsirri Calidris temminckii 1   1     1 1   1
Palsasirri Calidris melanotos                  
Kuovisirri Calidris ferruginea 1   1     1 1   1
Merisirri Calidris maritima 1               1
Suosirri Calidris alpina 1 1 1     1 1   1
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 1   1       1   1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
   Tundravikla Tryngites subruficollis 1               1
Suokukko Philomachus pugnax 1   1 1   1 1 1 1
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus     1           1
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1   1 1 1 1 1 1 1
Heinäkurppa Gallinago media 1               1
Räme-/tundrakurppelo Limnodromus sco/gri                  
Lehtokurppa Scolopax rusticola 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustapyrstökuiri Limosa limosa       1     1   1
Punakuiri Limosa lapponica 1   1       1   1
Pikkukuovi Numenius phaeopus 1   1 1 1 1 1   1
Kuovi Numenius arquata 1   1 1 1 1 1 1 1
Mustaviklo Tringa erythropus 1   1 1   1 1   1
Punajalkaviklo Tringa totanus 1 1 1 1 1 1 1   1
Lampiviklo Tringa stagnatilis                  
Valkoviklo Tringa nebularia 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Metsäviklo Tringa ochropus 1   1 1 1 1 1 1 1
Liro Tringa glareola 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rantakurvi Xenus cinereus 1               1
Rantasipi Actitis hypoleucos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karikukko Arenaria interpres 1 1 1       1   1
Vesipääsky Phalaropus lobatus 1 1 1           1
Isovesipääsky Phalaropus fulicarius                  
Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus 1               1
Merikihu Stercorarius parasiticus 1 1 1           1
Tunturikihu Stercorarius longicaudus 1               1
Isokihu Stercorarius skua 1               1
Mustanmerenlokki Larus melanocephalus                  
Pikkulokki Larus minutus 1   1 1 1 1 1 1 1
Naurulokki Larus ridibundus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kalalokki Larus canus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Selkälokki Larus fuscus 1 1 1   1 1 1   1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Harmaalokki Larus argentatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grönlanninlokki Larus glaucoides                  
Isolokki Larus hyperboreus                  
Merilokki Larus marinus 1 1 1       1   1
Pikkukajava Rissa tridactyla 1               1
Räyskä Sterna caspia 1   1           1
Riuttatiira Sterna sandvicensis 1               1
Kalatiira Sterna hirundo 1 1 1 1     1 1 1
Lapintiira Sterna paradisaea 1 1 1 1   1 1   1
Pikkutiira Sterna albifrons 1   1       1   1
Mustatiira Chlidonias niger             1   1
Valkosiipitiira Chlidonias leucopterus                  
Etelänkiisla Uria aalge 1 1 1           1
Ruokki Alca torda 1 1 1           1
Riskilä Cepphus grylle 1 1 1           1
Pikkuruokki Alle alle                  
Lunni Fratercula arctica                  
Kesykyyhky Columba livia 1 1 1   1 1 1 1 1
Uuttukyyhky Columba oenas 1   1 1 1 1 1   1
Sepelkyyhky Columba palumbus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto     1     1     1
Turturikyyhky Streptopelia turtur                  
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis                  
Käki Cuculus canorus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Huuhkaja Bubo bubo 1   1 1 1 1 1 1 1
Tunturipöllö Bubo scandiacus                  
Hiiripöllö Surnia ulula 1   1 1 1 1 1 1 1
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 1   1   1 1 1 1 1
Lehtopöllö Strix aluco 1   1           1
Viirupöllö Strix uralensis 1   1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lapinpöllö Strix nebulosa     1       1   1
Sarvipöllö Asio otus 1   1     1 1 1 1
Suopöllö Asio flammeus 1   1 1   1 1 1 1
Helmipöllö Aegolius funereus 1   1   1 1 1 1 1
Kehrääjä Caprimulgus europaeus 1   1 1 1 1 1   1
Piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus                  
Tervapääsky Apus apus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuningaskalastaja Alcedo atthis                  
Mehiläissyöjä Merops apiaster                  
Sininärhi Coracias garrulus                  
Harjalintu Upupa epops     1   1   1   1
Käenpiika Jynx torquilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaapäätikka Picus canus 1 1 1   1 1 1 1 1
Palokärki Dryocopus martius 1   1 1 1 1 1 1 1
Käpytikka Dendrocopos major 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 1     1         1
Pikkutikka Dendrocopos minor 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pohjantikka Picoides tridactylus 1     1 1   1 1 1
Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla 1               1
Kangaskiuru Lullula arborea 1   1 1   1 1   1
Kiuru Alauda arvensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tunturikiuru Eremophila alpestris 1               1
Törmäpääsky Riparia riparia 1   1 1 1 1 1 1 1
Haarapääsky Hirundo rustica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ruostepääsky Hirundo daurica 1               1
Räystäspääsky Delichon urbicum 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokirvinen Anthus richardi 1               1
Mongoliankirvinen Anthus godlewskii                  
Nummikirvinen Anthus campestris                  
   Taigakirvinen Anthus hodgsoni                  
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Metsäkirvinen Anthus trivialis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Niittykirvinen Anthus pratensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapinkirvinen Anthus cervinus 1   1           1
Luotokirvinen Anthus petrosus 1               1
Keltavästäräkki Motacilla flava 1   1 1   1 1   1
Sitruunavästäräkki Motacilla citreola 1               1
Virtavästäräkki Motacilla cinerea                  
Västäräkki Motacilla alba 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tilhi Bombycilla garrulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koskikara Cinclus cinclus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rautiainen Prunella modularis 1 1 1   1 1 1 1 1
Punarinta Erithacus rubecula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Satakieli Luscinia luscinia 1   1 1 1 1 1 1 1
Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos                  
Sinirinta Luscinia svecica 1           1   1
Sinipyrstö Tarsiger cyanurus       1         1
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 1               1
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensastasku Saxicola rubetra 1   1 1 1 1 1 1 1
Nokitasku Saxicola caprata                  
Sepeltasku Saxicola maurus 1               1
Mustapäätasku Saxicola rubicola                  
Kivitasku Oenanthe oenanthe 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nunnatasku Oenanthe pleschanka                  
Sepelrastas Turdus torquatus 1   1       1 1 1
Mustarastas Turdus merula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Räkättirastas Turdus pilaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laulurastas Turdus philomelos 1   1 1 1 1 1 1 1
Punakylkirastas Turdus iliacus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kulorastas Turdus viscivorus 1   1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Viirusirkkalintu Locustella lanceolata                  
Pensassirkkalintu Locustella naevia 1   1 1   1 1   1
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 1   1 1 1     1 1
Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides                  
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 1   1 1 1 1 1 1 1
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 1   1           1
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 1   1       1   1
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 1   1 1 1 1 1 1 1
Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola                  
Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus                  
Pikkukultarinta Hippolais caligata                  
Kultarinta Hippolais icterina 1   1       1 1 1
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 1   1 1 1 1 1 1 1
Lehtokerttu Sylvia borin 1   1 1 1 1 1 1 1
Kirjokerttu Sylvia nisoria                  
Hernekerttu Sylvia curruca 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensaskerttu Sylvia communis 1   1 1 1 1 1 1 1
Kääpiökerttu Sylvia nana                  
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 1     1   1   1 1
Lapinuunilintu Phylloscopus borealis                  
Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus 1               1
Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 1     1 1       1
Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei                  
Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi                  
Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus                  
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 1   1 1 1 1 1 1 1
Tiltaltti Phylloscopus collybita 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pajulintu Phylloscopus trochilus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hippiäinen Regulus regulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasieppo Muscicapa striata 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Pikkusieppo Ficedula parva 1   1     1     1
Sepelsieppo Ficedula albicollis                  
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viiksitimali Panurus biarmicus 1   1           1
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viitatiainen Parus palustris                  
Hömötiainen Parus montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapintiainen Parus cinctus                  
Töyhtötiainen Parus cristatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuusitiainen Parus ater 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sinitiainen Parus caeruleus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talitiainen Parus major 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinänakkeli Sitta europaea 1             1 1
Puukiipijä Certhia familiaris 1   1 1 1 1 1 1 1
Kuhankeittäjä Oriolus oriolus           1     1
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 1   1 1 1 1 1 1 1
Mustaotsalepinkäinen Lanius minor                  
Isolepinkäinen Lanius excubitor 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Närhi Garrulus glandarius 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuukkeli Perisoreus infaustus 1   1 1 1 1 1 1 1
Harakka Pica pica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 1   1 1 1 1 1 1 1
Naakka Corvus monedula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustavaris Corvus frugilegus 1 1 1   1 1 1 1 1
Varis Corvus corone cornix 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Korppi Corvus corax 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kottarainen Sturnus vulgaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakottarainen Sturnus roseus 1               1
Varpunen Passer domesticus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkuvarpunen Passer montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Peippo Fringilla coelebs 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Järripeippo Fringilla montifringilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keltahemppo Serinus serinus                  
Viherpeippo Carduelis chloris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tikli Carduelis carduelis 1   1   1 1 1   1
Vihervarpunen Carduelis spinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hemppo Carduelis cannabina 1 1 1   1 1 1 1 1
Vuorihemppo Carduelis flavirostris 1               1
Urpiainen Carduelis flammea  1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 1           1   1
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 1               1
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 1     1     1   1
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Taviokuurna Pinicola enucleator 1 1 1 1 1 1 1   1
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 1   1     1 1 1 1
Lapinsirkku Calcarius lapponicus 1   1   1   1   1
Pulmunen Plectrophenax nivalis 1   1 1 1 1 1 1 1
Mäntysirkku Emberiza leucocephalos                     
Keltasirkku Emberiza citrinella 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peltosirkku Emberiza hortulana 1   1   1 1 1 1 1
Pohjansirkku Emberiza rustica 1     1   1 1   1
Pikkusirkku Emberiza pusilla                  
Kultasirkku Emberiza aureola                  
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasirkku Emberiza calandra                  
Lajeja vuonna 2012 245 108 207 157 140 158 199 144 257
Joulukuu 245 108 207 157 140 158 199 144 257
Marraskuu 245 108 207 157 136 156 198 138 257
Lokakuu 243 107 206 157 136 156 198 138 255
Syyskuu 239 96 203 153 132 153 195 133 250
Elokuu 231 95 199 152 125 152 195 132 245
Heinäkuu 229 94 196 151 124 149 192 129 246
Kesäkuu 226 82 190 147 121 139 184 125 239
Toukokuu 221 78 185 139 114 129 180 120 234
Huhtikuu 170 53 151 102 90 87 138 92 181
Maaliskuu 101 37 81 50 55 62 80 51 120
Helmikuu 68 28 56 27 27 41 49 38 86
Tammikuu 66 23 54 24 25 35 41 34 80
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lajeja vuoden 2011 loppuun mennessä 311 196 285 217 189 233 243 212 327
Lajeja vuonna 2011 253 121 221 144 128 152 190 141 265
Lajeja vuonna 2010 249 118 220 157 117 171 193 155 259
Lajeja vuonna 2009 247 75 225 162 134 166 189 151 255
Lajeja vuonna 2008 261 129 207 162 131 155 187 134 270
Lajeja vuonna 2007 253 112 227 166 131 159 189 137 259
Lajeja vuonna 2006 248 117 228 171 137 155 186 150 261
  Lajeja keskimäärin 2006-2011 252 112 221 160 130 160 189 145 262
| Etusivu |
Jurva ja Kurikka yhdistyivät vuoden 2009 alussa, joten niiden pinnat on yhdistetty uudeksi Kurikaksi. Vuoden 2008 lopussa kuntapinnoja oli Jurvassa 190 ja Kurikassa 189.
Jurvan vanhoista havainnoista Kurikan pinnalistaa täydensivät kyhmyjoutsen, lyhytnokkahanhi, ristisorsa, pilkkasiipi, niittysuohaukka, kiljukotka, meriharakka, tundrakurmitsa, 
punakuiri, mustapyrstökuiri, valkosiipitiira, tunturipöllö, lapinpöllö, sepelrastas, kultarinta, pikkusieppo, lapintiainen, kuhankeittäjä ja lapinsirkku.