Suupohjan kuntapinnat 2011
   
Suupohjan vuosipinnat -etusivu Henkilökohtaiset vuosipinnat
Tämän sivun taulukkoon kerätään Suupohjan kunnissa vuonna 2011 tavatut lajit. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa retkeilyä.
Taulukon siniset pohjat osoittavat kunnissa vuoden 2010 loppuun mennessä tavatut lajit.
Pohjataulukon puutteista voi ilmoittaa alla olevaan osoitteeseen.
Päivitykset ja korjaukset voi ilmoittaa osoitteeseen Ismo.Nousiainen@dlc.fi.
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 1 1 1           1
Pikkujoutsen Cygnus columbianus 1           1   1
Laulujoutsen Cygnus cygnus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Joutsenhanhi Anser cygnoides (tk)                  
Metsähanhi Anser fabalis 1   1 1 1 1 1 1 1
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 1   1   1 1 1   1
Tundrahanhi Anser albifrons 1     1 1   1   1
Kiljuhanhi Anser erythropus                  
Merihanhi Anser anser 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lumihanhi Anser caerulescens                  
Tiibetinhanhi Anser indicus (tk)                  
Kanadanhanhi Branta canadensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 1 1 1   1   1   1
Sepelhanhi Branta bernicla 1   1       1   1
Ruostesorsa Tadorna ferruginea                  
Ristisorsa Tadorna tadorna 1   1           1
Mandariinisorsa Aix galericulata                  
Haapana Anas penelope 1 1 1 1   1 1 1 1
Amerikanhaapana Anas americana                  
Harmaasorsa Anas strepera 1   1           1  
Tavi Anas crecca 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerikantavi Anas carolinensis 1               1
Sinisorsa Anas platyrhynchos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jouhisorsa Anas acuta 1 1 1 1   1 1   1
Valkoposkisorsa Anas bahamensis (tk)                  
Heinätavi Anas querquedula 1   1       1   1
Lapasorsa Anas clypeata 1   1     1 1   1
Punapäänarsku Netta rufina 1               1
Punasotka Aythya ferina 1   1       1   1
Tukkasotka Aythya fuligula 1 1 1 1 1   1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lapasotka Aythya marila 1   1   1   1   1
Haahka Somateria mollissima 1 1 1           1
Kyhmyhaahka Somateria spectabilis 1               1
Allihaahka Polysticta stelleri 1               1
Alli Clangula hyemalis 1 1 1       1   1
Mustalintu Melanitta nigra 1 1 1 1     1   1
Pilkkaniska Melanitta perspicillata 1               1
Pilkkasiipi Melanitta fusca 1 1 1       1   1
Telkkä Bucephala clangula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uivelo Mergellus albellus 1 1 1 1     1   1
Tukkakoskelo Mergus serrator 1 1 1       1 1 1
Isokoskelo Mergus merganser 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pyy Bonasa bonasia 1   1 1 1 1 1 1 1
Riekko Lagopus lagopus 1   1 1   1 1 1 1
Teeri Tetrao tetrix 1   1 1 1 1 1 1 1
Metso Tetrao urogallus 1   1 1 1 1 1 1 1
Peltopyy Perdix perdix 1   1 1   1 1 1 1
Viiriäinen Coturnix coturnix 1   1   1   1 1 1
Fasaani Phasianus colchicus 1   1     1 1 1 1
Kaakkuri Gavia stellata 1 1 1 1     1   1
Kuikka Gavia arctica 1 1 1 1 1   1 1 1
Amerikanjääkuikka Gavia immer     1           1
Jääkuikka Gavia adamsii 1   1           1
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 1   1           1
Silkkiuikku Podiceps cristatus 1 1 1 1     1   1
Härkälintu Podiceps grisegena 1 1 1 1     1   1
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustakaulauikku Podiceps nigricollis                  
Merimetso Phalacrocorax carbo 1 1 1   1   1   1
Kaulushaikara Botaurus stellaris 1               1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Silkkihaikara Egretta garzetta                  
Jalohaikara Egretta alba     1           1
Harmaahaikara Ardea cinerea 1 1 1 1   1 1 1 1
Mustahaikara Ciconia nigra                  
Kattohaikara Ciconia ciconia 1           1 1 1
Mehiläishaukka Pernis apivorus 1   1 1 1 1 1 1 1
Haarahaukka Milvus migrans  1               1
Isohaarahaukka Milvus milvus                  
Merikotka Haliaeetus albicilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Käärmekotka Circaetus gallicus                  
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 1   1     1 1 1 1
Sinisuohaukka Circus cyaneus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Arosuohaukka Circus macrourus 1         1     1
Niittysuohaukka Circus pygargus 1   1     1     1
Kanahaukka Accipiter gentilis 1   1 1 1 1 1 1 1
Varpushaukka Accipiter nisus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hiirihaukka Buteo buteo 1   1 1 1 1 1 1 1
Piekana Buteo lagopus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkukiljukotka Aquila pomarina                  
Kiljukotka Aquila clanga     1 1     1   1
   Arokotka Aquila nipalensis                  
Maakotka Aquila chrysaetos 1   1   1   1 1 1
Sääski Pandion haliaetus 1   1 1     1 1 1
Tuulihaukka Falco tinnunculus 1   1 1 1 1 1 1 1
Punajalkahaukka Falco vespertinus 1           1   1
Ampuhaukka Falco columbarius 1   1 1   1 1 1 1
Nuolihaukka Falco subbuteo 1 1 1 1   1 1 1 1
Tunturihaukka Falco rusticolus                  
Muuttohaukka Falco peregrinus 1 1 1 1   1 1   1
Luhtakana Rallus aquaticus 1   1           1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Luhtahuitti Porzana porzana 1   1 1     1   1
Ruisrääkkä Crex crex 1   1 1 1 1 1 1 1
Liejukana Gallinula chloropus               1 1
Nokikana Fulica atra 1 1   1     1 1 1
Kurki Grus grus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Meriharakka Haematopus ostralegus 1 1 1         1 1
Pitkäjalka Himantopus himantopus     1           1
Avosetti Recurvirostra avosetta                  
Pääskykahlaaja Glareola pratincola                  
Aropääskykahlaaja Glareola nordmanni                  
Pikkutylli Charadrius dubius 1 1 1     1 1 1 1
Tylli Charadrius hiaticula 1 1 1     1 1   1
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus                  
Ylänkötylli Charadrius mongolus                  
Aavikkotylli Charadrius leschenaultii                  
Keräkurmitsa Charadrius morinellus 1   1       1   1
Siperiankurmitsa Pluvialis fulva                  
Kapustarinta Pluvialis apricaria 1   1 1 1 1 1 1 1
Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 1   1       1   1
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 1   1 1 1 1 1 1 1
Isosirri Calidris canutus 1   1           1
Pulmussirri Calidris alba 1               1
Rusokaulasirri Calidris ruficollis                  
Pikkusirri Calidris minuta 1   1           1
Lapinsirri Calidris temminckii 1 1 1       1   1
Palsasirri Calidris melanotos                  
Kuovisirri Calidris ferruginea 1   1           1
Merisirri Calidris maritima 1   1           1
Suosirri Calidris alpina 1 1 1     1 1   1
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 1   1           1
   Tundravikla Tryngites subruficollis                  
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Suokukko Philomachus pugnax 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 1 1 1       1   1
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Heinäkurppa Gallinago media 1   1         1 1
Räme-/tundrakurppelo Limnodromus sco/gri                  
Lehtokurppa Scolopax rusticola 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustapyrstökuiri Limosa limosa 1   1 1     1   1
Punakuiri Limosa lapponica 1   1 1     1   1
Pikkukuovi Numenius phaeopus 1   1 1   1 1   1
Kuovi Numenius arquata 1   1 1 1 1 1 1 1
Mustaviklo Tringa erythropus 1   1       1   1
Punajalkaviklo Tringa totanus 1   1 1   1 1   1
Lampiviklo Tringa stagnatilis 1   1           1
Valkoviklo Tringa nebularia 1 1 1 1 1 1 1   1
Metsäviklo Tringa ochropus 1   1 1 1 1 1 1 1
Liro Tringa glareola 1   1 1 1 1 1 1 1
Rantakurvi Xenus cinereus 1               1
Rantasipi Actitis hypoleucos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karikukko Arenaria interpres 1 1 1           1
Vesipääsky Phalaropus lobatus 1   1           1
Isovesipääsky Phalaropus fulicarius                  
Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus 1   1           1
Merikihu Stercorarius parasiticus 1 1 1           1
Tunturikihu Stercorarius longicaudus 1               1
Mustanmerenlokki Larus melanocephalus     1           1
Pikkulokki Larus minutus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Naurulokki Larus ridibundus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kalalokki Larus canus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Selkälokki Larus fuscus 1 1 1     1 1   1
Harmaalokki Larus argentatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Grönlanninlokki Larus glaucoides                  
Isolokki Larus hyperboreus   1 1           1
Merilokki Larus marinus 1 1 1       1   1
Pikkukajava Rissa tridactyla   1             1
Räyskä Sterna caspia 1 1 1           1
Riuttatiira Sterna sandvicensis 1               1
Kalatiira Sterna hirundo 1 1 1 1 1   1   1
Lapintiira Sterna paradisaea 1 1 1     1     1
Pikkutiira Sterna albifrons     1           1
Mustatiira Chlidonias niger 1     1         1
Valkosiipitiira Chlidonias leucopterus                  
Etelänkiisla Uria aalge 1 1             1
Ruokki Alca torda 1 1 1           1
Riskilä Cepphus grylle 1 1 1           1
Pikkuruokki Alle alle 1               1
Lunni Fratercula arctica                  
Kesykyyhky Columba livia 1 1 1 1   1 1 1 1
Uuttukyyhky Columba oenas 1 1 1 1 1 1 1   1
Sepelkyyhky Columba palumbus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 1   1   1 1 1   1
Turturikyyhky Streptopelia turtur                  
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis                  
Käki Cuculus canorus 1   1 1 1 1 1 1 1
Huuhkaja Bubo bubo 1   1     1 1 1 1
Tunturipöllö Bubo scandiacus                  
Hiiripöllö Surnia ulula 1 1 1     1 1 1 1
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 1   1   1 1 1 1 1
Lehtopöllö Strix aluco 1 1 1           1
Viirupöllö Strix uralensis 1   1 1 1 1 1 1 1
Lapinpöllö Strix nebulosa       1         1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Sarvipöllö Asio otus 1   1   1 1 1 1 1
Suopöllö Asio flammeus 1         1 1 1 1
Helmipöllö Aegolius funereus 1   1 1 1 1 1 1 1
Kehrääjä Caprimulgus europaeus 1   1 1 1 1 1 1 1
Piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus                  
Tervapääsky Apus apus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuningaskalastaja Alcedo atthis                  
Mehiläissyöjä Merops apiaster 1               1
Sininärhi Coracias garrulus                  
Harjalintu Upupa epops 1   1     1     1
Käenpiika Jynx torquilla 1   1 1 1 1 1 1 1
Harmaapäätikka Picus canus 1   1 1   1 1 1 1
Palokärki Dryocopus martius 1   1 1 1 1 1 1 1
Käpytikka Dendrocopos major 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 1               1
Pikkutikka Dendrocopos minor 1 1 1 1   1 1 1 1
Pohjantikka Picoides tridactylus 1   1     1 1   1
Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla                  
Kangaskiuru Lullula arborea 1     1     1   1
Kiuru Alauda arvensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tunturikiuru Eremophila alpestris     1       1   1
Törmäpääsky Riparia riparia 1   1 1 1 1 1 1 1
Haarapääsky Hirundo rustica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ruostepääsky Hirundo daurica                  
Räystäspääsky Delichon urbicum 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokirvinen Anthus richardi 1               1
Mongoliankirvinen Anthus godlewskii                  
Nummikirvinen Anthus campestris                  
   Taigakirvinen Anthus hodgsoni                  
Metsäkirvinen Anthus trivialis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Niittykirvinen Anthus pratensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapinkirvinen Anthus cervinus 1   1           1
Luotokirvinen Anthus petrosus 1   1           1
Keltavästäräkki Motacilla flava 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sitruunavästäräkki Motacilla citreola 1               1
Virtavästäräkki Motacilla cinerea 1               1
Västäräkki Motacilla alba 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tilhi Bombycilla garrulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koskikara Cinclus cinclus 1   1   1   1 1 1
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 1   1 1 1   1   1
Rautiainen Prunella modularis 1   1 1 1 1 1 1 1
Punarinta Erithacus rubecula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Satakieli Luscinia luscinia 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos                  
Sinirinta Luscinia svecica 1         1 1   1
Sinipyrstö Tarsiger cyanurus                  
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 1 1             1
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensastasku Saxicola rubetra 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustapäätasku Saxicola torquatus                  
Nokitasku Saxicola caprata                  
Kivitasku Oenanthe oenanthe 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nunnatasku Oenanthe pleschanka                  
Sepelrastas Turdus torquatus 1   1           1
Mustarastas Turdus merula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Räkättirastas Turdus pilaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laulurastas Turdus philomelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakylkirastas Turdus iliacus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kulorastas Turdus viscivorus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viirusirkkalintu Locustella lanceolata                  
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Pensassirkkalintu Locustella naevia 1   1 1     1   1
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 1   1 1     1 1 1
Ruokosirkkalintu Locustella luscinioides                  
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 1   1           1
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 1   1       1   1
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 1   1   1 1 1 1 1
Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola                  
Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus 1               1
Pikkukultarinta Hippolais caligata 1               1
Kultarinta Hippolais icterina 1   1     1     1
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 1   1   1 1 1 1 1
Lehtokerttu Sylvia borin 1   1 1 1 1 1 1  
Kirjokerttu Sylvia nisoria 1               1
Hernekerttu Sylvia curruca 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensaskerttu Sylvia communis 1   1   1 1 1 1 1
Kääpiökerttu Sylvia nana                  
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 1   1   1 1     1
Lapinuunilintu Phylloscopus borealis                  
Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus 1               1
Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 1               1
Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei 1               1
Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi                  
Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus                  
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 1   1 1   1 1 1 1
Tiltaltti Phylloscopus collybita 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pajulintu Phylloscopus trochilus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hippiäinen Regulus regulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasieppo Muscicapa striata 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkusieppo Ficedula parva 1             1 1
Sepelsieppo Ficedula albicollis                  
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viiksitimali Panurus biarmicus 1   1           1
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 1   1 1 1 1 1 1 1
Viitatiainen Parus palustris 1               1
Hömötiainen Parus montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapintiainen Parus cinctus 1 1           1 1
Töyhtötiainen Parus cristatus 1   1 1 1 1 1 1 1
Kuusitiainen Parus ater 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sinitiainen Parus caeruleus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talitiainen Parus major 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinänakkeli Sitta europaea     1         1 1
Puukiipijä Certhia familiaris 1   1 1   1 1   1
Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 1               1
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 1   1 1 1 1 1 1 1
Mustaotsalepinkäinen Lanius minor 1               1
Isolepinkäinen Lanius excubitor 1   1 1 1 1 1 1 1
Närhi Garrulus glandarius 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuukkeli Perisoreus infaustus     1 1 1 1 1 1 1
Harakka Pica pica 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 1   1 1 1 1 1 1 1
Naakka Corvus monedula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustavaris Corvus frugilegus 1 1 1 1 1 1 1   1
Varis Corvus corone cornix 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Korppi Corvus corax 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kottarainen Sturnus vulgaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakottarainen Sturnus roseus                  
Varpunen Passer domesticus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkuvarpunen Passer montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peippo Fringilla coelebs 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Järripeippo Fringilla montifringilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Keltahemppo Serinus serinus                  
Viherpeippo Carduelis chloris 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tikli Carduelis carduelis 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vihervarpunen Carduelis spinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hemppo Carduelis cannabina 1 1 1 1 1 1 1   1
Vuorihemppo Carduelis flavirostris 1   1       1   1
Urpiainen Carduelis flammea  1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 1   1   1 1 1 1 1
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 1     1     1   1
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 1   1 1 1 1 1   1
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Taviokuurna Pinicola enucleator 1   1     1 1   1
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 1 1 1     1     1
Lapinsirkku Calcarius lapponicus 1   1       1   1
Pulmunen Plectrophenax nivalis 1   1 1 1 1 1 1 1
Mäntysirkku Emberiza leucocephalos                     
Keltasirkku Emberiza citrinella 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peltosirkku Emberiza hortulana 1   1   1 1 1 1 1
Pohjansirkku Emberiza rustica 1         1 1   1
Pikkusirkku Emberiza pusilla                  
Kultasirkku Emberiza aureola                  
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasirkku Emberiza calandra                  
Lajeja vuonna 2011 253 121 221 144 128 152 190 141 265
Joulukuu 253 121 221 144 128 152 190 141 265
Marraskuu 253 121 220 144 128 151 190 141 265
Lokakuu 251 121 219 143 126 150 186 141 264
Syyskuu 244 110 217 142 125 150 185 139 259
Elokuu 238 110 215 140 122 148 177 135 254
Heinäkuu 236 102 209 138 122 146 175 135 252
Kesäkuu 229 102 205 128 120 142 171 131 247
Toukokuu 223 94 198 123 110 130 165 122 241
Huhtikuu 163 61 137 101 85 96 124 81 176
Maaliskuu 78 34 70 43 41 53 63 46 98
Helmikuu 52 28 60 25 29 39 46 38 79
Tammikuu 47 28 57 23 26 35 43 32 74
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lajeja vuoden 2010 loppuun mennessä 311 193 284 216 188 233 243 211 326
Lajeja vuonna 2010 249 118 220 157 117 171 193 155 259
Lajeja vuonna 2009 247 75 225 162 134 166 189 151 255
Lajeja vuonna 2008 261 129 207 162 131 155 187 134 270
Heinäkuu                  
Kesäkuu                  
Toukokuu                  
Huhtikuu                  
Helmikuu                  
Tammikuu                  
Tammikuu                  
Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Tavattu lajeja ennen vuotta 2009 305 184 279 214 184 230 238 208 315
Lajeja vuonna 2008 261 129 207 162 131 155 187 133 270
Lajeja vuonna 2007 253 112 227 166 131 159 189 137 259
Lajeja vuonna 2007 253 112 227 166 131 159 189 137 259
Lajeja vuonna 2006 248 117 228 171 137 155 186 150 261
                   
| Etusivu |
Jurva ja Kurikka yhdistyivät vuoden 2009 alussa, joten niiden pinnat on yhdistetty uudeksi Kurikaksi. Vuoden 2008 lopussa kuntapinnoja oli Jurvassa 190 ja Kurikassa 189.
Jurvan vanhoista havainnoista Kurikan pinnalistaa täydensivät kyhmyjoutsen, lyhytnokkahanhi, ristisorsa, pilkkasiipi, niittysuohaukka, kiljukotka, meriharakka, tundrakurmitsa, 
punakuiri, mustapyrstökuiri, valkosiipitiira, tunturipöllö, lapinpöllö, sepelrastas, kultarinta, pikkusieppo, lapintiainen, kuhankeittäjä ja lapinsirkku.