Suupohjan kuntapinnat 2008
Suupohjan vuosipinnat -etusivu Henkilökohtaiset vuosipinnat
Tämän sivun taulukkoon kerätään Suupohjan kunnissa vuonna 2008 tavatut lajit. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa retkeilyä.
Taulukon siniset pohjat osoittavat kunnissa vuoden 2007 loppuun mennessä tavatut lajit.
Pohjataulukon puutteista voi ilmoittaa alla olevaan osoitteeseen.
Päivitykset ja korjaukset voi ilmoittaa osoitteeseen Ismo.Nousiainen@dlc.fi.
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 1 1 1             1
Pikkujoutsen Cygnus columbianus 1   1             1
Laulujoutsen Cygnus cygnus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Joutsenhanhi Anser cygnoides (tk)                    
Metsähanhi Anser fabalis 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 1   1 1   1   1   1
Tundrahanhi Anser albifrons 1   1     1   1   1
Kiljuhanhi Anser erythropus                    
Merihanhi Anser anser 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Lumihanhi Anser caerulescens                    
Tiibetinhanhi Anser indicus (tk) 1                 1
Kanadanhanhi Branta canadensis 1 1 1 1 1 1   1   1
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 1 1 1   1     1   1
Sepelhanhi Branta bernicla 1   1             1
Ruostesorsa Tadorna ferruginea                    
Ristisorsa Tadorna tadorna 1 1 1             1
Mandariinisorsa Aix galericulata                    
Haapana Anas penelope 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerikanhaapana Anas americana                    
Harmaasorsa Anas strepera 1   1             1
Tavi Anas crecca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerikantavi Anas carolinensis 1                 1
Sinisorsa Anas platyrhynchos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jouhisorsa Anas acuta 1 1 1 1   1   1 1 1
Valkoposkisorsa Anas bahamensis (tk)                    
Heinätavi Anas querquedula 1   1         1   1
Lapasorsa Anas clypeata 1 1 1         1   1
Punapäänarsku Netta rufina                    
Punasotka Aythya ferina 1   1 1       1   1
Tukkasotka Aythya fuligula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lapasotka Aythya marila 1 1 1         1   1
Haahka Somateria mollissima 1 1 1             1
Kyhmyhaahka Somateria spectabilis 1                 1
Allihaahka Polysticta stelleri                    
Alli Clangula hyemalis 1 1 1   1     1   1
Mustalintu Melanitta nigra 1 1 1 1 1   1 1   1
Pilkkaniska Melanitta perspicillata                    
Pilkkasiipi Melanitta fusca 1 1 1 1           1
Telkkä Bucephala clangula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uivelo Mergellus albellus 1   1 1       1 1 1
Tukkakoskelo Mergus serrator 1 1 1 1     1 1   1
Isokoskelo Mergus merganser 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Pyy Bonasa bonasia 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Riekko Lagopus lagopus 1   1 1   1 1 1   1
Teeri Tetrao tetrix 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Metso Tetrao urogallus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peltopyy Perdix perdix 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Viiriäinen Coturnix coturnix 1     1   1       1
Fasaani Phasianus colchicus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Kaakkuri Gavia stellata 1 1 1 1       1   1
Kuikka Gavia arctica 1 1 1 1       1   1
Amerikanjääkuikka Gavia immer 1                 1
Jääkuikka Gavia adamsii 1   1             1
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 1 1               1
Silkkiuikku Podiceps cristatus 1 1 1 1     1 1 1 1
Härkälintu Podiceps grisegena 1 1 1 1     1 1   1
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 1   1 1   1   1 1 1
Mustakaulauikku Podiceps nigricollis                    
Merimetso Phalacrocorax carbo 1 1 1 1       1   1
Kaulushaikara Botaurus stellaris 1                 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Silkkihaikara Egretta garzetta                    
Jalohaikara Egretta alba     1             1
Harmaahaikara Ardea cinerea 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Mustahaikara Ciconia nigra                    
Kattohaikara Ciconia ciconia 1             1   1
Mehiläishaukka Pernis apivorus 1   1 1 1 1 1 1   1
Haarahaukka Milvus migrans               1   1
Isohaarahaukka Milvus milvus                    
Merikotka Haliaeetus albicilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Käärmekotka Circaetus gallicus                    
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 1   1 1 1 1 1 1   1
Sinisuohaukka Circus cyaneus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Arosuohaukka Circus macrourus           1   1   1
Niittysuohaukka Circus pygargus 1     1     1 1   1
Kanahaukka Accipiter gentilis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Varpushaukka Accipiter nisus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hiirihaukka Buteo buteo 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Piekana Buteo lagopus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkukiljukotka Aquila pomarina                    
Kiljukotka Aquila clanga 1                 1
Maakotka Aquila chrysaetos 1   1 1   1 1 1 1 1
Kalasääski Pandion haliaetus 1   1 1       1   1
Tuulihaukka Falco tinnunculus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punajalkahaukka Falco vespertinus 1             1   1
Ampuhaukka Falco columbarius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuolihaukka Falco subbuteo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tunturihaukka Falco rusticolus 1                 1
Muuttohaukka Falco peregrinus 1   1     1   1   1
Luhtakana Rallus aquaticus 1   1 1           1
Luhtahuitti Porzana porzana 1     1       1   1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Ruisrääkkä Crex crex 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Liejukana Gallinula chloropus                    
Nokikana Fulica atra 1   1 1       1 1 1
Kurki Grus grus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Meriharakka Haematopus ostralegus 1 1 1             1
Avosetti Recurvirostra avosetta 1                 1
Pääskykahlaaja Glareola pratincola                    
Aropääskykahlaaja Glareola nordmanni                    
Pikkutylli Charadrius dubius 1   1     1   1 1 1
Tylli Charadrius hiaticula 1 1 1     1   1   1
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus                    
Keräkurmitsa Charadrius morinellus 1           1 1   1
Siperiankurmitsa Pluvialis fulva                    
Kapustarinta Pluvialis apricaria 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 1   1         1   1
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Isosirri Calidris canutus 1                 1
Pulmussirri Calidris alba 1                 1
Rusokaulasirri Calidris ruficollis                    
Pikkusirri Calidris minuta 1   1             1
Lapinsirri Calidris temminckii 1   1     1   1   1
Palsasirri Calidris melanotos 1                 1
Kuovisirri Calidris ferruginea 1   1             1
Merisirri Calidris maritima 1                 1
Suosirri Calidris alpina 1 1 1         1   1
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 1   1             1
   Tundravikla Tryngites subruficollis                       1   1
Suokukko Philomachus pugnax 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 1   1 1   1       1
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Heinäkurppa Gallinago media     1             1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Räme-/tundrakurppelo Limnodromus sco/gri                    
Lehtokurppa Scolopax rusticola 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Mustapyrstökuiri Limosa limosa 1   1 1           1
Punakuiri Limosa lapponica 1   1             1
Pikkukuovi Numenius phaeopus 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Kuovi Numenius arquata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustaviklo Tringa erythropus 1   1             1
Punajalkaviklo Tringa totanus 1 1 1 1   1   1   1
Lampiviklo Tringa stagnatilis 1                 1
Valkoviklo Tringa nebularia 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Metsäviklo Tringa ochropus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Liro Tringa glareola 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Rantakurvi Xenus cinereus 1                 1
Rantasipi Actitis hypoleucos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karikukko Arenaria interpres 1 1 1             1
Vesipääsky Phalaropus lobatus 1 1 1             1
Isovesipääsky Phalaropus fulicarius                    
Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus 1   1             1
Merikihu Stercorarius parasiticus 1 1 1             1
Tunturikihu Stercorarius longicaudus 1   1             1
Mustanmerenlokki Larus melanocephalus 1                 1
Pikkulokki Larus minutus 1   1 1 1   1 1 1 1
Naurulokki Larus ridibundus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kalalokki Larus canus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Selkälokki Larus fuscus 1 1 1 1   1   1 1 1
Harmaalokki Larus argentatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grönlanninlokki Larus glaucoides                    
Isolokki Larus hyperboreus 1                 1
Merilokki Larus marinus 1 1 1         1   1
Pikkukajava Rissa tridactyla 1                 1
Räyskä Sterna caspia 1 1 1           1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Riuttatiira Sterna sandvicensis 1                 1
Kalatiira Sterna hirundo 1 1 1 1 1   1 1 1 1
Lapintiira Sterna paradisaea 1 1 1 1           1
Pikkutiira Sterna albifrons 1                 1
Mustatiira Chlidonias niger 1                 1
Valkosiipitiira Chlidonias leucopterus                    
Etelänkiisla Uria aalge 1                 1
Ruokki Alca torda 1 1 1             1
Riskilä Cepphus grylle 1   1             1
Pikkuruokki Alle alle 1                 1
Lunni Fratercula arctica 1                 1
Kesykyyhky Columba livia 1 1 1   1 1 1 1 1 1
Uuttukyyhky Columba oenas 1   1   1 1   1 1 1
Sepelkyyhky Columba palumbus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 1   1   1 1     1 1
Turturikyyhky Streptopelia turtur 1                 1
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis                    
Käki Cuculus canorus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Huuhkaja Bubo bubo 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Tunturipöllö Bubo scandiacus               1   1
Hiiripöllö Surnia ulula 1   1     1   1   1
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lehtopöllö Strix aluco 1   1             1
Viirupöllö Strix uralensis 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Lapinpöllö Strix nebulosa 1     1           1
Sarvipöllö Asio otus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Suopöllö Asio flammeus 1   1 1   1 1 1 1 1
Helmipöllö Aegolius funereus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Kehrääjä Caprimulgus europaeus 1   1 1 1 1   1 1 1
Piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus                    
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Tervapääsky Apus apus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuningaskalastaja Alcedo atthis                    
Mehiläissyöjä Merops apiaster                    
Sininärhi Coracias garrulus                    
Harjalintu Upupa epops               1   1
Käenpiika Jynx torquilla 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaapäätikka Picus canus 1   1 1 1 1   1 1 1
Palokärki Dryocopus martius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Käpytikka Dendrocopos major 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 1   1     1   1   1
Pikkutikka Dendrocopos minor 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Pohjantikka Picoides tridactylus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla 1                 1
Kangaskiuru Lullula arborea 1   1 1     1 1   1
Kiuru Alauda arvensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tunturikiuru Eremophila alpestris 1                 1
Törmäpääsky Riparia riparia 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Haarapääsky Hirundo rustica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
   Ruostepääsky Hirundo daurica                1                 1
Räystäspääsky Delichon urbicum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokirvinen Anthus richardi 1                 1
Mongoliankirvinen Anthus godlewskii                    
Nummikirvinen Anthus campestris                    
Taigakirvinen Anthus hodgsoni 1                 1
Metsäkirvinen Anthus trivialis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Niittykirvinen Anthus pratensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapinkirvinen Anthus cervinus 1   1             1
Luotokirvinen Anthus petrosus 1                 1
Keltavästäräkki Motacilla flava 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Sitruunavästäräkki Motacilla citreola 1                 1
Virtavästäräkki Motacilla cinerea                    
Västäräkki Motacilla alba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Tilhi Bombycilla garrulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koskikara Cinclus cinclus 1     1 1 1 1 1 1 1
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rautiainen Prunella modularis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punarinta Erithacus rubecula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Satakieli Luscinia luscinia 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos                    
Sinirinta Luscinia svecica 1   1 1   1     1 1
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 1 1   1           1
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensastasku Saxicola rubetra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustapäätasku Saxicola torquatus                    
Arotasku Oenanthe isabellina 1                 1
Kivitasku Oenanthe oenanthe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nunnatasku Oenanthe pleschanka                    
Sepelrastas Turdus torquatus 1 1       1 1 1   1
Mustarastas Turdus merula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Räkättirastas Turdus pilaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laulurastas Turdus philomelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakylkirastas Turdus iliacus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kulorastas Turdus viscivorus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensassirkkalintu Locustella naevia 1   1 1   1   1   1
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 1                 1
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 1   1             1
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 1 1 1 1           1
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 1   1 1   1   1 1 1
Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola 1                 1
Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus 1                 1
Pikkukultarinta Hippolais caligata                    
Kultarinta Hippolais icterina 1         1   1   1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 1 1 1 1   1   1 1 1
Lehtokerttu Sylvia borin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kirjokerttu Sylvia nisoria 1                 1
Hernekerttu Sylvia curruca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensaskerttu Sylvia communis 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Kääpiökerttu Sylvia nana                    
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 1             1   1
Lapinuunilintu Phylloscopus borealis               1   1
Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus 1                 1
Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 1   1             1
Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei                    
Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi                    
Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus                    
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 1   1 1 1 1   1 1 1
Tiltaltti Phylloscopus collybita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pajulintu Phylloscopus trochilus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hippiäinen Regulus regulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasieppo Muscicapa striata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkusieppo Ficedula parva 1                 1
Sepelsieppo Ficedula albicollis                    
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viiksitimali Panurus biarmicus 1   1             1
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viitatiainen Parus palustris                    
Hömötiainen Parus montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapintiainen Parus cinctus                    
Töyhtötiainen Parus cristatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuusitiainen Parus ater 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sinitiainen Parus caeruleus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talitiainen Parus major 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Pähkinänakkeli Sitta europaea                    
Puukiipijä Certhia familiaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 1                 1
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Mustaotsalepinkäinen Lanius minor 1                 1
Isolepinkäinen Lanius excubitor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Närhi Garrulus glandarius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuukkeli Perisoreus infaustus 1   1 1 1 1 1 1   1
Harakka Pica pica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Naakka Corvus monedula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustavaris Corvus frugilegus 1   1   1 1   1   1
Varis Corvus corone cornix 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Korppi Corvus corax 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kottarainen Sturnus vulgaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakottarainen Sturnus roseus                    
Varpunen Passer domesticus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkuvarpunen Passer montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peippo Fringilla coelebs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Järripeippo Fringilla montifringilla 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Keltahemppo Serinus serinus 1                 1
Viherpeippo Carduelis chloris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tikli Carduelis carduelis 1 1 1   1 1   1 1 1
Vihervarpunen Carduelis spinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hemppo Carduelis cannabina 1   1   1 1 1 1 1 1
Vuorihemppo Carduelis flavirostris 1   1         1   1
Urpiainen Carduelis flammea 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 1             1 1 1
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 1   1 1   1   1   1
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1 1 1 1 1 1 1 1   1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 1   1 1 1   1 1   1
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Taviokuurna Pinicola enucleator 1   1 1   1 1 1   1
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 1 1 1     1       1
Lapinsirkku Calcarius lapponicus 1   1   1 1   1   1
Pulmunen Plectrophenax nivalis 1   1 1   1 1 1 1 1
Mäntysirkku Emberiza leucocephalos                       
Keltasirkku Emberiza citrinella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peltosirkku Emberiza hortulana 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Pohjansirkku Emberiza rustica 1     1           1
Pikkusirkku Emberiza pusilla               1   1
Kultasirkku Emberiza aureola                    
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasirkku Emberiza calandra                    
Lajeja vuonna 2008 261 129 207 162 131 155 128 187 134 270
Joulukuu                    
Marraskuu                    
Lokakuu                    
Syyskuu                    
Heinäkuu                    
Kesäkuu                    
Toukokuu                    
Huhtikuu                    
Maaliskuu                    
Helmikuu                    
Tammikuu                    
Joulukuu 261 129 207 162 131 155 128 187 134 270
Marraskuu 261 128 206 162 131 154 128 185 133 268
Lokakuu 260 127 205 161 130 153 127 184 133 267
Syyskuu 251 122 199 157 127 152 125 175 131 260
Elokuu 245 121 195 152 125 151 124 172 129 256
Heinäkuu 244 121 193 154 117 147 122 170 129 253
Kesäkuu 239 108 187 151 112 140 120 167 126 250
Toukokuu 228 81 179 148 107 132 113 153 122 238
Huhtikuu 182 72 148 102 77 105 80 123 79 191
Maaliskuu 109 41 90 41 40 61 47 68 52 125
Helmikuu 80 35 60 28 28 50 39 48 35 96
Tammikuu 64 29 38 19 20 38 27 42 24 82
Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Tavattu lajeja ennen vuotta 2008 304 173 279 214 178 230 188 238 188 315
Lajeja vuonna 2007 253 112 227 166 131 159 132 189 137 259
Lajeja vuonna 2006 248 117 228 171 137 155 147 186 150 261
| Etusivu |