Suupohjan kuntapinnat 2007
Suupohjan vuosipinnat -etusivu Henkilökohtaiset vuosipinnat
Tämän sivun taulukkoon kerätään Suupohjan kunnissa vuonna 2007 tavatut lajit. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa retkeilyä.
Taulukon siniset pohjat osoittavat kunnissa vuoden 2006 loppuun mennessä tavatut lajit.
Pohjataulukon puutteista voi ilmoittaa alla olevaan osoitteeseen.
Päivitykset ja korjaukset voi ilmoittaa osoitteeseen Ismo.Nousiainen@dlc.fi.
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 1 1 1             1
Pikkujoutsen Cygnus columbianus 1               1 1        
Laulujoutsen Cygnus cygnus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Joutsenhanhi Anser cygnoides (tk)                    
Metsähanhi Anser fabalis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 1   1 1 1 1   1   1
Tundrahanhi Anser albifrons 1   1 1 1 1   1   1
Kiljuhanhi Anser erythropus 1   1             1
Merihanhi Anser anser 1 1 1 1   1   1   1
Lumihanhi Anser caerulescens                    
Tiibetinhanhi Anser indicus (tk) 1   1             1
Kanadanhanhi Branta canadensis 1 1 1   1   1 1   1
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 1   1 1           1
Sepelhanhi Branta bernicla 1   1             1
Ruostesorsa Tadorna ferruginea                    
Ristisorsa Tadorna tadorna 1   1     1   1   1
Mandariinisorsa Aix galericulata                    
Haapana Anas penelope 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Amerikanhaapana Anas americana                    
Harmaasorsa Anas strepera 1   1             1
Tavi Anas crecca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerikantavi Anas carolinensis                    
Sinisorsa Anas platyrhynchos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jouhisorsa Anas acuta 1   1 1   1 1 1 1 1
Valkoposkisorsa Anas bahamensis (tk)                    
Heinätavi Anas querquedula 1   1         1   1
Lapasorsa Anas clypeata 1 1 1 1   1 1 1   1
Punapäänarsku Netta rufina                    
Punasotka Aythya ferina 1   1 1       1   1
Tukkasotka Aythya fuligula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lapasotka Aythya marila 1 1 1 1       1   1
Haahka Somateria mollissima 1 1 1             1
Kyhmyhaahka Somateria spectabilis 1   1             1
Allihaahka Polysticta stelleri 1   1             1
Alli Clangula hyemalis 1 1 1 1   1   1 1 1
Mustalintu Melanitta nigra 1 1 1 1     1 1   1
Pilkkaniska Melanitta perspicillata 1                 1
Pilkkasiipi Melanitta fusca 1 1 1 1     1 1   1
Telkkä Bucephala clangula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uivelo Mergellus albellus 1 1 1 1 1   1 1   1
Tukkakoskelo Mergus serrator 1 1 1 1 1     1   1
Isokoskelo Mergus merganser 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Pyy Bonasa bonasia 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Riekko Lagopus lagopus 1   1 1   1   1 1 1
Teeri Tetrao tetrix 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Metso Tetrao urogallus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Peltopyy Perdix perdix 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Viiriäinen Coturnix coturnix 1   1 1 1     1   1
Fasaani Phasianus colchicus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Kaakkuri Gavia stellata 1 1 1 1     1 1 1 1
Kuikka Gavia arctica 1 1 1 1 1   1 1   1
Amerikanjääkuikka Gavia immer 1                 1
Jääkuikka Gavia adamsii 1   1             1
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis 1   1             1
Silkkiuikku Podiceps cristatus 1 1 1 1       1 1 1
Härkälintu Podiceps grisegena 1   1 1 1     1   1
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustakaulauikku Podiceps nigricollis     1             1
Merimetso Phalacrocorax carbo 1 1 1     1   1   1
Kaulushaikara Botaurus stellaris 1                 1
Silkkihaikara Egretta garzetta                    
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Jalohaikara Egretta alba                    
Harmaahaikara Ardea cinerea 1 1 1       1 1 1 1
Mustahaikara Ciconia nigra                    
Kattohaikara Ciconia ciconia 1                 1
Mehiläishaukka Pernis apivorus 1     1 1 1 1     1
Haarahaukka Milvus migrans 1   1 1           1
Isohaarahaukka Milvus milvus 1   1             1
Merikotka Haliaeetus albicilla 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Käärmekotka Circaetus gallicus                    
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 1   1 1 1 1   1 1 1
Sinisuohaukka Circus cyaneus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Arosuohaukka Circus macrourus 1         1   1    
Niittysuohaukka Circus pygargus 1     1   1   1   1
Kanahaukka Accipiter gentilis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Varpushaukka Accipiter nisus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hiirihaukka Buteo buteo 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Piekana Buteo lagopus 1   1 1   1   1 1 1
Pikkukiljukotka Aquila pomarina                    
Kiljukotka Aquila clanga               1   1
Maakotka Aquila chrysaetos 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Kalasääski Pandion haliaetus 1   1 1 1     1   1
Tuulihaukka Falco tinnunculus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Punajalkahaukka Falco vespertinus 1 1 1         1   1
Ampuhaukka Falco columbarius 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Nuolihaukka Falco subbuteo 1   1 1 1 1   1 1 1
Tunturihaukka Falco rusticolus     1             1
Muuttohaukka Falco peregrinus 1   1     1   1   1
Luhtakana Rallus aquaticus 1   1             1
Luhtahuitti Porzana porzana 1   1             1
Ruisrääkkä Crex crex 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Liejukana Gallinula chloropus 1                 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Nokikana Fulica atra 1   1 1   1 1 1 1 1
Kurki Grus grus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Meriharakka Haematopus ostralegus 1 1 1   1 1   1   1
Avosetti Recurvirostra avosetta                    
Pääskykahlaaja Glareola pratincola                    
Aropääskykahlaaja Glareola nordmanni                    
Pikkutylli Charadrius dubius 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Tylli Charadrius hiaticula 1 1 1     1   1 1 1
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus 1                 1
Keräkurmitsa Charadrius morinellus 1   1   1     1   1
Siperiankurmitsa Pluvialis fulva                    
Kapustarinta Pluvialis apricaria 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 1   1   1 1   1   1
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Isosirri Calidris canutus 1   1             1
Pulmussirri Calidris alba 1                 1
Rusokaulasirri Calidris ruficollis                    
Pikkusirri Calidris minuta 1   1         1   1
Lapinsirri Calidris temminckii 1   1     1   1   1
Palsasirri Calidris melanotos                    
Kuovisirri Calidris ferruginea 1   1     1   1   1
Merisirri Calidris maritima 1   1             1
Suosirri Calidris alpina 1   1     1   1   1
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 1   1             1
Suokukko Philomachus pugnax 1   1 1   1 1 1   1
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 1   1 1   1   1   1
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Heinäkurppa Gallinago media 1   1             1
Räme-/tundrakurppelo Limnodromus sco/gri 1                 1
Lehtokurppa Scolopax rusticola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Mustapyrstökuiri Limosa limosa 1   1 1           1
Punakuiri Limosa lapponica 1   1         1   1
Pikkukuovi Numenius phaeopus 1 1 1 1   1 1 1   1
Kuovi Numenius arquata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustaviklo Tringa erythropus 1   1 1   1   1   1
Punajalkaviklo Tringa totanus 1 1 1 1   1   1   1
Lampiviklo Tringa stagnatilis 1                 1
Valkoviklo Tringa nebularia 1   1 1   1 1 1 1 1
Metsäviklo Tringa ochropus 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Liro Tringa glareola 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Rantakurvi Xenus cinereus                    
Rantasipi Actitis hypoleucos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karikukko Arenaria interpres 1   1         1   1
Vesipääsky Phalaropus lobatus 1   1       1 1   1
Isovesipääsky Phalaropus fulicarius                    
Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus 1   1             1
Merikihu Stercorarius parasiticus 1 1 1             1
Tunturikihu Stercorarius longicaudus               1   1
Pikkulokki Larus minutus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Naurulokki Larus ridibundus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kalalokki Larus canus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Selkälokki Larus fuscus 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Harmaalokki Larus argentatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grönlanninlokki Larus glaucoides                    
Isolokki Larus hyperboreus 1                 1
Merilokki Larus marinus 1 1 1     1       1
Pikkukajava Rissa tridactyla                    
Räyskä Sterna caspia 1   1             1
Riuttatiira Sterna sandvicensis                    
Kalatiira Sterna hirundo 1 1 1 1 1     1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lapintiira Sterna paradisaea 1 1 1 1           1
Pikkutiira Sterna albifrons     1             1
Mustatiira Chlidonias niger 1     1           1
Valkosiipitiira Chlidonias leucopterus                    
Etelänkiisla Uria aalge 1   1             1
Ruokki Alca torda 1   1             1
Riskilä Cepphus grylle 1   1             1
Pikkuruokki Alle alle 1                 1
Lunni Fratercula arctica                    
Kesykyyhky Columba livia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uuttukyyhky Columba oenas 1   1 1   1   1   1
Sepelkyyhky Columba palumbus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 1   1     1       1
Turturikyyhky Streptopelia turtur 1             1   1
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis                    
Käki Cuculus canorus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Huuhkaja Bubo bubo 1   1 1   1 1 1 1 1
Tunturipöllö Bubo scandiacus     1             1
Hiiripöllö Surnia ulula 1 1 1     1       1
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lehtopöllö Strix aluco 1   1             1
Viirupöllö Strix uralensis 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Lapinpöllö Strix nebulosa     1             1
Sarvipöllö Asio otus 1   1   1 1   1   1
Suopöllö Asio flammeus 1   1   1     1 1 1
Helmipöllö Aegolius funereus 1   1   1   1 1 1 1
Kehrääjä Caprimulgus europaeus 1   1 1   1 1 1 1 1
Piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus                    
Tervapääsky Apus apus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuningaskalastaja Alcedo atthis 1               1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Mehiläissyöjä Merops apiaster                    
Sininärhi Coracias garrulus                    
Harjalintu Upupa epops 1     1       1   1
Käenpiika Jynx torquilla 1   1 1 1 1 1 1   1
Harmaapäätikka Picus canus 1   1 1   1   1   1
Palokärki Dryocopus martius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Käpytikka Dendrocopos major 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos 1                 1
Pikkutikka Dendrocopos minor 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Pohjantikka Picoides tridactylus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla                    
Kangaskiuru Lullula arborea 1   1 1     1 1 1 1
Kiuru Alauda arvensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tunturikiuru Eremophila alpestris 1                 1
Törmäpääsky Riparia riparia 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Haarapääsky Hirundo rustica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Räystäspääsky Delichon urbicum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokirvinen Anthus richardi 1                 1
Mongoliankirvinen Anthus godlewskii 1                 1
Nummikirvinen Anthus campestris                    
Metsäkirvinen Anthus trivialis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Niittykirvinen Anthus pratensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapinkirvinen Anthus cervinus 1   1              
Luotokirvinen Anthus petrosus 1   1             1
Keltavästäräkki Motacilla flava 1   1 1 1 1   1   1
Sitruunavästäräkki Motacilla citreola                    
Virtavästäräkki Motacilla cinerea 1                 1
Västäräkki Motacilla alba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tilhi Bombycilla garrulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koskikara Cinclus cinclus 1     1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 1   1 1 1 1   1 1 1
Rautiainen Prunella modularis 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Punarinta Erithacus rubecula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Satakieli Luscinia luscinia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos                    
Sinirinta Luscinia svecica 1   1     1   1   1
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 1 1 1 1           1
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensastasku Saxicola rubetra 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Mustapäätasku Saxicola torquatus                    
Kivitasku Oenanthe oenanthe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nunnatasku Oenanthe pleschanka                    
Sepelrastas Turdus torquatus 1   1         1   1
Mustarastas Turdus merula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustakaularastas Turdus ruficollis 1                 1
Räkättirastas Turdus pilaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laulurastas Turdus philomelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakylkirastas Turdus iliacus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kulorastas Turdus viscivorus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Pensassirkkalintu Locustella naevia 1 1 1 1 1   1 1 1 1
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 1   1 1     1 1 1 1
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 1   1             1
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola                    
Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus                    
Pikkukultarinta Hippolais caligata 1                 1
Kultarinta Hippolais icterina 1   1 1   1       1
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lehtokerttu Sylvia borin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kirjokerttu Sylvia nisoria 1                 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Hernekerttu Sylvia curruca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensaskerttu Sylvia communis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kääpiökerttu Sylvia nana                    
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 1                 1
Lapinuunilintu Phylloscopus borealis                    
Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus     1             1
Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 1   1             1
Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei                    
Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi                    
Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus                    
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 1   1 1 1 1     1 1
Tiltaltti Phylloscopus collybita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pajulintu Phylloscopus trochilus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hippiäinen Regulus regulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasieppo Muscicapa striata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkusieppo Ficedula parva 1     1           1
Sepelsieppo Ficedula albicollis                    
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viiksitimali Panurus biarmicus 1   1             1
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Viitatiainen Parus palustris                    
Hömötiainen Parus montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapintiainen Parus cinctus                    
Töyhtötiainen Parus cristatus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Kuusitiainen Parus ater 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sinitiainen Parus caeruleus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talitiainen Parus major 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinänakkeli Sitta europaea 1                 1
Puukiipijä Certhia familiaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuhankeittäjä Oriolus oriolus                    
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustaotsalepinkäinen Lanius minor                    
Isolepinkäinen Lanius excubitor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Närhi Garrulus glandarius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuukkeli Perisoreus infaustus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Harakka Pica pica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 1 1 1 1   1   1   1
Naakka Corvus monedula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustavaris Corvus frugilegus 1   1 1   1 1 1   1
Varis Corvus corone cornix 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Korppi Corvus corax 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kottarainen Sturnus vulgaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakottarainen Sturnus roseus                    
Varpunen Passer domesticus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkuvarpunen Passer montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peippo Fringilla coelebs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Järripeippo Fringilla montifringilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Keltahemppo Serinus serinus                    
Viherpeippo Carduelis chloris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tikli Carduelis carduelis 1 1 1     1   1   1
Vihervarpunen Carduelis spinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hemppo Carduelis cannabina 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Vuorihemppo Carduelis flavirostris 1   1             1
Urpiainen Carduelis flammea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 1   1 1 1 1 1 1   1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 1             1   1
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 1   1   1 1   1 1 1
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Taviokuurna Pinicola enucleator 1   1         1 1 1
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes                    
Lapinsirkku Calcarius lapponicus 1   1       1 1   1
Pulmunen Plectrophenax nivalis 1   1 1     1 1   1
Mäntysirkku Emberiza leucocephalos                       
Keltasirkku Emberiza citrinella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peltosirkku Emberiza hortulana 1   1 1 1 1   1 1 1
Pohjansirkku Emberiza rustica 1   1     1   1 1 1
Pikkusirkku Emberiza pusilla                    
Kultasirkku Emberiza aureola                    
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasirkku Emberiza calandra                    
Lajeja vuonna 2007 253 112 227 166 131 159 132 189 137 259
Joulukuu                    
Marraskuu                    
Lokakuu                    
Syyskuu                    
Heinäkuu                    
Kesäkuu                    
Toukokuu                    
Huhtikuu                    
Maaliskuu                    
Helmikuu                    
Tammikuu                    
Joulukuu 253 112 227 166 131 159 132 189 137 259
Marraskuu 253 112 227 165 131 159 132 189 136 259
Lokakuu 252 111 225 165 130 158 131 187 135 259
Syyskuu 245 110 221 161 129 155 127 181 135 251
Elokuu 237 108 219 161 126 155 126 177 132 246
Heinäkuu 230 108 217 161 126 150 122 173 131 242
Kesäkuu 225 108 214 161 125 144 121 166 130 241
Toukokuu 222 87 203 151 110 137 94 155 116 235
Huhtikuu 178 69 156 106 73 98 63 113 85 188
Maaliskuu 132 50 108 66 50 77 42 79 48 137
Helmikuu 85 28 61 37 29 49 27 45 31 97
Tammikuu 70 35 47 31 27 47 21 42 26 90
Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Tavattu lajeja ennen vuotta 2007 302 167 277 209 175 228 185 235 186 312
Lajeja vuonna 2006 248 117 228 171 137 155 147 186 150 261
| Etusivu |