Suupohjan kuntapinnat 2006
Suupohjan vuosipinnat -etusivu Henkilökohtaiset vuosipinnat
Tämän sivun taulukkoon kerätään Suupohjan kunnissa vuonna 2006 tavatut lajit. Tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa retkeilyä.
Taulukon siniset pohjat osoittavat kunnissa vuoden 2005 loppuun mennessä tavatut lajit.
Pohjataulukko on vielä puutteellinen esimerkiksi Kaskisten osalta.
Päivitykset voi ilmoittaa osoitteeseen Ismo.Nousiainen@dlc.fi.
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Kyhmyjoutsen Cygnus olor 1 1 1 1 1   1 1   1
Pikkujoutsen Cygnus columbianus 1   1             1
Laulujoutsen Cygnus cygnus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Joutsenhanhi Anser cygnoides (tk)                    
Metsähanhi Anser fabalis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lyhytnokkahanhi Anser brachyrhynchus 1   1     1   1   1
Tundrahanhi Anser albifrons 1   1 1   1   1   1
Kiljuhanhi Anser erythropus                    
Merihanhi Anser anser 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Lumihanhi Anser caerulescens                    
Tiibetinhanhi Anser indicus (tk)                    
Kanadanhanhi Branta canadensis 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Valkoposkihanhi Branta leucopsis 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Sepelhanhi Branta bernicla 1   1 1         1 1
Ruostesorsa Tadorna ferruginea 1   1             1
Ristisorsa Tadorna tadorna 1   1       1     1
Mandariinisorsa Aix galericulata                    
Haapana Anas penelope 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerikanhaapana Anas americana 1                 1
Harmaasorsa Anas strepera 1   1             1
Tavi Anas crecca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Amerikantavi Anas carolinensis                    
Sinisorsa Anas platyrhynchos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jouhisorsa Anas acuta 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Valkoposkisorsa Anas bahamensis (tk)                    
Heinätavi Anas querquedula 1   1 1 1     1 1 1
Lapasorsa Anas clypeata 1   1 1   1 1 1 1 1
Punapäänarsku Netta rufina                    
Punasotka Aythya ferina 1 1 1 1       1   1
Tukkasotka Aythya fuligula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lapasotka Aythya marila 1   1 1       1   1
Haahka Somateria mollissima 1 1 1             1
Kyhmyhaahka Somateria spectabilis 1   1             1
Allihaahka Polysticta stelleri 1                 1
Alli Clangula hyemalis 1 1 1 1 1   1 1 1 1
Mustalintu Melanitta nigra 1 1 1 1       1 1 1
Pilkkaniska Melanitta perspicillata                    
Pilkkasiipi Melanitta fusca 1 1 1 1     1 1   1
Telkkä Bucephala clangula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Uivelo Mergellus albellus 1   1 1       1 1 1
Tukkakoskelo Mergus serrator 1 1 1 1           1
Isokoskelo Mergus merganser 1 1 1 1   1 1 1   1
Pyy Bonasa bonasia 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Riekko Lagopus lagopus 1     1 1 1   1 1 1
Teeri Tetrao tetrix 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Metso Tetrao urogallus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Peltopyy Perdix perdix 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Viiriäinen Coturnix coturnix 1   1             1
Fasaani Phasianus colchicus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Kaakkuri Gavia stellata 1 1 1 1     1 1   1
Kuikka Gavia arctica 1 1 1 1     1 1   1
Amerikanjääkuikka Gavia immer                    
Jääkuikka Gavia adamsii 1   1             1
Pikku-uikku Tachybaptus ruficollis   1               1
Silkkiuikku Podiceps cristatus 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Härkälintu Podiceps grisegena 1   1 1       1   1
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Merimetso Phalacrocorax carbo 1 1 1 1 1     1 1 1
Kaulushaikara Botaurus stellaris 1 1 1             1
Silkkihaikara Egretta garzetta                    
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Jalohaikara Egretta alba     1             1
Harmaahaikara Ardea cinerea 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Mustahaikara Ciconia nigra                    
Kattohaikara Ciconia ciconia               1   1
Mehiläishaukka Pernis apivorus 1   1 1   1 1 1   1
Haarahaukka Milvus migrans 1             1   1
Merikotka Haliaeetus albicilla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Käärmekotka Circaetus gallicus                    
Ruskosuohaukka Circus aeruginosus 1   1 1   1 1 1 1 1
Sinisuohaukka Circus cyaneus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Arosuohaukka Circus macrourus                    
Niittysuohaukka Circus pygargus 1   1     1 1     1
Kanahaukka Accipiter gentilis 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Varpushaukka Accipiter nisus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Hiirihaukka Buteo buteo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Piekana Buteo lagopus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkukiljukotka Aquila pomarina                    
Kiljukotka Aquila clanga                    
Maakotka Aquila chrysaetos 1 1 1   1 1 1 1 1 1
Kalasääski Pandion haliaetus 1   1 1   1 1 1 1 1
Tuulihaukka Falco tinnunculus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punajalkahaukka Falco vespertinus                    
Ampuhaukka Falco columbarius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nuolihaukka Falco subbuteo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tunturihaukka Falco rusticolus 1             1   1
Muuttohaukka Falco peregrinus 1   1 1 1     1   1
Luhtakana Rallus aquaticus 1   1 1           1
Luhtahuitti Porzana porzana 1   1 1       1   1
Ruisrääkkä Crex crex 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Liejukana Gallinula chloropus   1               1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Nokikana Fulica atra 1 1 1 1       1 1 1
Kurki Grus grus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Meriharakka Haematopus ostralegus 1 1 1             1
Avosetti Recurvirostra avosetta                    
Pääskykahlaaja Glareola pratincola                    
Aropääskykahlaaja Glareola nordmanni                    
Pikkutylli Charadrius dubius 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Tylli Charadrius hiaticula 1 1 1   1     1   1
Mustajalkatylli Charadrius alexandrinus                    
Keräkurmitsa Charadrius morinellus     1   1     1   1
Siperiankurmitsa Pluvialis fulva                    
Kapustarinta Pluvialis apricaria 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Tundrakurmitsa Pluvialis squatarola 1   1   1         1
Töyhtöhyyppä Vanellus vanellus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isosirri Calidris canutus 1   1             1
Pulmussirri Calidris alba 1   1             1
Rusokaulasirri Calidris ruficollis                    
Pikkusirri Calidris minuta 1   1         1   1
Lapinsirri Calidris temminckii 1   1   1     1   1
Palsasirri Calidris melanotos 1                 1
Kuovisirri Calidris ferruginea 1   1         1   1
Merisirri Calidris maritima 1                 1
Suosirri Calidris alpina 1   1 1 1     1   1
Jänkäsirriäinen Limicola falcinellus 1 1 1             1
Suokukko Philomachus pugnax 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus     1     1   1   1
Taivaanvuohi Gallinago gallinago 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Heinäkurppa Gallinago media     1             1
Räme-/tundrakurppelo Limnodromus sco/gri                    
Lehtokurppa Scolopax rusticola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Mustapyrstökuiri Limosa limosa 1   1 1     1 1   1
Punakuiri Limosa lapponica 1   1         1   1
Pikkukuovi Numenius phaeopus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Kuovi Numenius arquata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustaviklo Tringa erythropus 1   1 1       1   1
Punajalkaviklo Tringa totanus 1   1 1     1 1   1
Lampiviklo Tringa stagnatilis 1                 1
Valkoviklo Tringa nebularia 1   1 1   1 1 1 1 1
Metsäviklo Tringa ochropus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Liro Tringa glareola 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Rantakurvi Xenus cinereus                    
Rantasipi Actitis hypoleucos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karikukko Arenaria interpres 1   1             1
Vesipääsky Phalaropus lobatus 1   1 1           1
Isovesipääsky Phalaropus fulicarius 1                 1
Leveäpyrstökihu Stercorarius pomarinus 1   1             1
Merikihu Stercorarius parasiticus 1 1 1     1       1
Tunturikihu Stercorarius longicaudus     1             1
Pikkulokki Larus minutus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Naurulokki Larus ridibundus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kalalokki Larus canus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Selkälokki Larus fuscus 1   1   1 1   1 1 1
Harmaalokki Larus argentatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Grönlanninlokki Larus glaucoides                    
Isolokki Larus hyperboreus 1 1 1             1
Merilokki Larus marinus 1 1 1         1 1 1
Pikkukajava Rissa tridactyla                    
Räyskä Sterna caspia 1 1 1             1
Riuttatiira Sterna sandvicensis 1   1             1
Kalatiira Sterna hirundo 1 1 1 1 1   1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Lapintiira Sterna paradisaea 1 1 1 1           1
Pikkutiira Sterna albifrons 1   1             1
Mustatiira Chlidonias niger                    
Valkosiipitiira Chlidonias leucopterus 1     1           1
Etelänkiisla Uria aalge 1   1             1
Ruokki Alca torda 1 1 1             1
Riskilä Cepphus grylle 1   1             1
Pikkuruokki Alle alle                    
Lunni Fratercula arctica 1                 1
Kesykyyhky Columba livia 1 1 1     1 1 1 1 1
Uuttukyyhky Columba oenas 1 1 1   1 1   1 1 1
Sepelkyyhky Columba palumbus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Turkinkyyhky Streptopelia decaocto 1   1     1   1 1 1
Turturikyyhky Streptopelia turtur 1                 1
Idänturturikyyhky Streptopelia orientalis 1                 1
Käki Cuculus canorus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Huuhkaja Bubo bubo 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Tunturipöllö Bubo scandiacus 1                 1
Hiiripöllö Surnia ulula 1 1 1     1   1 1 1
Varpuspöllö Glaucidium passerinum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lehtopöllö Strix aluco 1   1             1
Viirupöllö Strix uralensis 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Lapinpöllö Strix nebulosa           1       1
Sarvipöllö Asio otus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Suopöllö Asio flammeus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Helmipöllö Aegolius funereus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Kehrääjä Caprimulgus europaeus 1   1 1 1 1 1 1   1
Piikkipyrstökiitäjä Hirundapus caudacutus                    
Tervapääsky Apus apus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuningaskalastaja Alcedo atthis                    
Mehiläissyöjä Merops apiaster 1             1   1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Sininärhi Coracias garrulus                    
Harjalintu Upupa epops 1     1       1   1
Käenpiika Jynx torquilla 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaapäätikka Picus canus 1   1             1
Palokärki Dryocopus martius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Käpytikka Dendrocopos major 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Valkoselkätikka Dendrocopos leucotos                    
Pikkutikka Dendrocopos minor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pohjantikka Picoides tridactylus 1   1 1     1 1 1 1
Lyhytvarvaskiuru Calandrella brachydactyla                    
Kangaskiuru Lullula arborea 1   1 1     1 1   1
Kiuru Alauda arvensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tunturikiuru Eremophila alpestris 1                 1
Törmäpääsky Riparia riparia 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Haarapääsky Hirundo rustica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Räystäspääsky Delichon urbicum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Isokirvinen Anthus richardi 1                 1
Mongoliankirvinen Anthus godlewskii                    
Nummikirvinen Anthus campestris                    
Metsäkirvinen Anthus trivialis 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Niittykirvinen Anthus pratensis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapinkirvinen Anthus cervinus 1   1         1   1
Luotokirvinen Anthus petrosus 1 1 1             1
Keltavästäräkki Motacilla flava 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Sitruunavästäräkki Motacilla citreola                    
Virtavästäräkki Motacilla cinerea 1   1             1
Västäräkki Motacilla alba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tilhi Bombycilla garrulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koskikara Cinclus cinclus 1     1   1 1 1 1 1
Peukaloinen Troglodytes troglodytes 1   1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Rautiainen Prunella modularis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punarinta Erithacus rubecula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Satakieli Luscinia luscinia 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Etelänsatakieli Luscinia megarhynchos                    
Sinirinta Luscinia svecica 1   1   1 1 1   1 1
Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros 1 1   1           1
Leppälintu Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pensastasku Saxicola rubetra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustapäätasku Saxicola torquatus 1                 1
Kivitasku Oenanthe oenanthe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nunnatasku Oenanthe pleschanka                    
Sepelrastas Turdus torquatus 1   1     1       1
Mustarastas Turdus merula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Räkättirastas Turdus pilaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Laulurastas Turdus philomelos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakylkirastas Turdus iliacus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kulorastas Turdus viscivorus 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Pensassirkkalintu Locustella naevia 1   1 1   1 1 1 1 1
Viitasirkkalintu Locustella fluviatilis 1 1       1     1 1
Ruokokerttunen Acrocephalus schoenobaenus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rytikerttunen Acrocephalus scirpaceus 1   1             1
Luhtakerttunen Acrocephalus palustris 1   1 1         1 1
Viitakerttunen Acrocephalus dumetorum 1     1   1 1 1 1 1
Kenttäkerttunen Acrocephalus agricola                    
Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus 1                 1
Kultarinta Hippolais icterina 1 1 1 1 1 1 1 1   1
Mustapääkerttu Sylvia atricapilla 1 1 1 1 1 1   1 1 1
Lehtokerttu Sylvia borin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kirjokerttu Sylvia nisoria                    
Hernekerttu Sylvia curruca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Pensaskerttu Sylvia communis 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Kääpiökerttu Sylvia nana                    
Idänuunilintu Phylloscopus trochiloides 1   1 1 1         1
Lapinuunilintu Phylloscopus borealis                    
Hippiäisuunilintu Phylloscopus proregulus 1   1             1
Taigauunilintu Phylloscopus inornatus 1             1   1
Kashmirinuunilintu Phylloscopus humei                    
Siperianuunilintu Phylloscopus schwarzi                    
Ruskouunilintu Phylloscopus fuscatus                    
Sirittäjä Phylloscopus sibilatrix 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Tiltaltti Phylloscopus collybita 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pajulintu Phylloscopus trochilus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hippiäinen Regulus regulus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasieppo Muscicapa striata 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkusieppo Ficedula parva 1   1 1 1         1
Sepelsieppo Ficedula albicollis                    
Kirjosieppo Ficedula hypoleuca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Viiksitimali Panurus biarmicus 1   1             1
Pyrstötiainen Aegithalos caudatus 1   1 1   1 1 1 1 1
Viitatiainen Parus palustris               1   1
Hömötiainen Parus montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lapintiainen Parus cinctus                    
Töyhtötiainen Parus cristatus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuusitiainen Parus ater 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sinitiainen Parus caeruleus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Talitiainen Parus major 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinänakkeli Sitta europaea 1         1   1   1
Puukiipijä Certhia familiaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kuhankeittäjä Oriolus oriolus 1       1         1
Pikkulepinkäinen Lanius collurio 1   1 1 1 1 1 1 1 1
  Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Mustaotsalepinkäinen Lanius minor 1                 1
Isolepinkäinen Lanius excubitor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Närhi Garrulus glandarius 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Kuukkeli Perisoreus infaustus 1   1 1     1     1
Harakka Pica pica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pähkinähakki Nucifraga caryocatactes 1   1   1 1   1   1
Naakka Corvus monedula 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mustavaris Corvus frugilegus 1 1 1 1   1 1 1 1 1
Varis Corvus corone cornix 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Korppi Corvus corax 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kottarainen Sturnus vulgaris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Punakottarainen Sturnus roseus                    
Varpunen Passer domesticus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pikkuvarpunen Passer montanus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peippo Fringilla coelebs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Järripeippo Fringilla montifringilla 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Keltahemppo Serinus serinus                    
Viherpeippo Carduelis chloris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tikli Carduelis carduelis 1   1 1   1   1   1
Vihervarpunen Carduelis spinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hemppo Carduelis cannabina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vuorihemppo Carduelis flavirostris 1   1             1
Urpiainen Carduelis flammea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tundraurpiainen Carduelis hornemanni 1 1 1         1   1
Kirjosiipikäpylintu Loxia leucoptera 1   1             1
Pikkukäpylintu Loxia curvirostra 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Isokäpylintu Loxia pytyopsittacus 1   1 1 1 1 1 1   1
Punavarpunen Carpodacus erythrinus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Taviokuurna Pinicola enucleator 1   1           1 1
Punatulkku Pyrrhula pyrrhula 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Nokkavarpunen Coccothraustes coccothraustes 1   1 1           1
Lapinsirkku Calcarius lapponicus 1   1     1   1   1
Pulmunen Plectrophenax nivalis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mäntysirkku Emberiza leucocephalos        1             1
Keltasirkku Emberiza citrinella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peltosirkku Emberiza hortulana 1   1 1 1 1 1 1 1 1
Pohjansirkku Emberiza rustica 1 1 1     1   1 1 1
Pikkusirkku Emberiza pusilla     1     1       1
Kultasirkku Emberiza aureola                    
Pajusirkku Emberiza schoeniclus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Harmaasirkku Emberiza calandra     1             1
Lajeja vuonna 2006 248 117 228 171 137 155 147 186 150 261
Joulukuu 248 116 228 171 137 153 147 186 150 261
Marraskuu 248 116 227 169 134 151 131 185 142 259
Lokakuu 246 116 226 169 133 150 131 184 142 258
Syyskuu 239 116 222 166 132 150 130 181 139 250
Elokuu 235 115 220 163 129 148 130 173 135 246
Heinäkuu 234 115 214 162 128 147 129 169 135 244  
Kesäkuu 229 109 207 155 122 143 126 163 133 241
Toukokuu 219 89 195 145 113 129 119 156 123 236
Huhtikuu 178 77 145 99 72 106 66 118 93 187
Maaliskuu 95 34 59 29 25 44 30 51 34 101
Helmikuu 82 30 57 28 20 36 27 45 32 91
Tammikuu 80 26 48 24 9 32 18 38 26 86
Kristiina Kaskinen Närpiö Isojoki Karijoki Teuva Jurva Kauhajoki Kurikka Suupohja
Tavattu lajeja ennen vuotta 2006 300 145 275 203 157 228 179 235 180 309
| Etusivu |